دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

سید رسول هاشمی. حاج احمد. محمد دباغیان دهیار

سید رسول هاشمی. حاج احمد. محمد دباغیان دهیار و بقیه

کلبه ای در یال غربی دارابکلا از راستگو ها. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

کلبه ای در یال غربی دارابکلا از راستگو ها. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

زردکیجا پلوی جناب حمیدرضا طالبی دارابی

زردکیجا پلوی منزل حمیدرضا طالبی دارابی

مصطفی شاهمیری. مدیر وبلاگ پسر ایرانی. هادی رمضانی. روز 22 بهمن 1393 در سورک. بعد از سورک این دو آنچنان سوپر انقلابی! بودند رفتند ساری هم در تظاهرات شرکت کردند تا دوبله مشت بر کوبند بر دهان امپریالیسم انسانخوار و جهانخوار و میراثخوار. درود بر هر دو. عکاس: دامنه

مصطفی شاهمیری. مدیر وبلاگ پسر ایرانی. هادی رمضانی. روز 22 بهمن 1393 در سورک. بعد از سورک این دو آنچنان سوپر انقلابی! بودند رفتند ساری هم در تظاهرات شرکت کردند تا دوبله مشت بر کوبند بر دهان امپریالیسم انسانخوار و جهانخوار و میراثخوار. درود بر هر دو. عکاس: دامنه

میثم (کریم) رحیمی. مکه و کعبه. اسفند 1393. ارسالی اش به دامنه

میثم (کریم) رحیمی. مکه و کعبه. اسفند 1393. ارسالی اش به دامنه

غروب دارابکلا.  اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

غروب دارابکلا.  اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

حسین محسنی. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

حسین محسنی. اسفند 1393. عکاس: جناب یک دوست

تاشه و واش ورین و هوکا و بلو تُور. توسط آهنگر ابراهیم به همراه همسرش. که قبل از سیل دارابکلا در جوک ملۀ آهنگرمحلآ دارابکلا بودند. اسفند 1393. روستای اوسا عکاس: جناب یک دوست

تاشه و واش ورین و هوکا و بلو تُور. توسط آهنگر ابراهیم به همراه همسرش. که قبل از سیل دارابکلا در جوک ملۀ آهنگرمحلآ دارابکلا بودند. اسفند 1393. روستای اوسا عکاس: جناب یک دوست

کوه خضر نبی (ع). قم. مزار شهدای گمنام. شهدا اگر خون نمی دادند الان خراسان شمالی هم مال ایران نبود. یادشان همیشه جاویدان و بر روح شان صلوات و سلام. سه شنبه 19 اسفند 93. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی (ع). قم. مزار شهدای گمنام. شهدا اگر خون نمی دادند الان خراسان شمالی هم مال ایران نبود. یادشان همیشه جاویدان و بر روح شان صلوات و سلام. سه شنبه 19 اسفند 93. عکاس: دامنه

دامنه. اوس صحرا. سال 1383. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1383. عکاس: عادل

زنان والیبالیست دارابکلا. اسفند 1393. موفق باشید

زنان والیبالیست دارابکلا. اسفند 1393. موفق باشید. درود دامنه به شما و نوروزتان خجسته بادا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. شب 21 اسفند 1393. قم. منزل عارف. عکاس: عارف

دامنه. شب 21 اسفند 1393. قم. منزل عارف. عکاس: عارف. بقیه اینجا

دامنه. سال 1386. جنگل دارابکلا. پاک اوه اسّل. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. جنگل دارابکلا. پاک اُوه اسّل. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و سید علی اصغر. سال 1382. تشی لت دارابکلا. عکاس: سیدرسول هاشمی دارابی

دامنه و سید علی اصغر. سال 1382. تشی لت دارابکلا. عکاس: سیدرسول هاشمی دارابی

ممسن دَکته دارابکلا. از آینۀ سمند دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

ممسن دَکته دارابکلا. از آینۀ سمند دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. سال 1349_ 1350. کلاس اول ابتدایی. دبستان دولتی دارابکلا

دامنه. سال 1349_ 1350. کلاس اول ابتدایی. دبستان دولتی دارابکلا. بقیه اینجا

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی قم. سه شنبه 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. تذکر: مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم و در جنوب شرقی قم واقع است

جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی قم. سه شنبه 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. تذکر: مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم و در جنوب شرقی قم واقع است. بقیه اینجا

جادۀ پیچ در پیچ دارابکلا. صبح روز 22 بهمن 1393. به سوی تظاهرات سورک. آن دور حاج علی چلویی. پلنگ اوذر دارابکلا. عکاس: دامنه

جادۀ پیچ در پیچ دارابکلا. صبح روز 22 بهمن 1393. به سوی تظاهرات سورک. آن دور حاج علی چلویی. پلنگ اوذر دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه. امامزاده جعفر. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. امامزاده جعفر. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

یوسف مزارم تو کجایی؟ 18 اسفندت را چه کار کنیم ای خفته در حاک کنعان، ای تو که ده ساله در فراقی. دامنه در حال فریاد برای 40 روز فراق یوسف 1384 استخر پشت. عکاس: سید علی اصغر

یوسف مزارم تو کجایی؟ 18 اسفندت را چه کار کنیم ای خفته در حاک کنعان، ای تو که ده ساله در فراقی. دامنه در حال فریاد برای 40 روز فراق یوسف 1384 استخر پشت. عکاس: سید علی اصغر

عشق قهّار است و من مقهور عشق

چون شِکر شیرین شدم از شور عشق

حمیدرضا طالبی دارابی. حمزه بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393.

حمیدرضا طالبی دارابی. حمزه بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. بقیه در اینجا

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

جمکران. قم. 19 اسفند 1393. میدان آل یاسین. 50 متری جمکران قم. عکاس: دامنه. دور این میدان 14 تابلوی سلام دارد به 14 معصوم (ع). سلام بر آقا امام زمان

جمکران. قم. 19 اسفند 1393. میدان آل یاسین. 50 متری جمکران قم. عکاس: دامنه. دور این میدان 14 تابلوی سلام دارد به 14 معصوم (ع). سلام بر آقا امام زمان

عارف. روز عروسی. 9 اسفند 1393. عکاس: آتُلیه مَحیا. آتُلیه یعنی محل عکاسی

عارف. روز عروسی. 9 اسفند 1393. عکاس: آتُلیه مَحیا. آتُلیه یعنی محل عکاسی

کوه خضر نبی (ع) قم. مقبرۀ شهدای گمنام. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی (ع) قم. مقبرۀ شهدای گمنام. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

مسجد جمکران از فاصله ی 500 متری. قم بزرگراه پیامبر اعظم (ص) . 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

مسجد جمکران از فاصله ی 500 متری. قم بزرگراه پیامبر اعظم (ص) . 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س) از فاصلۀ 3 کیلومتری. قم بزرگراه پیامبر اعظم (ص). 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س) از فاصلۀ 3 کیلومتری. قم بزرگراه پیامبر اعظم (ص). 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

قم از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه

قم از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه

روستای جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم ودرجنوب شرقی قم واقع است

روستای جمکران و مسجد تاریخی جمکران. از دامنۀ کوه خضر نبی. 19 اسفند 1393 عکاس: دامنه. مسجد جمکران در 8 کیلومتری حرم ودرجنوب شرقی قم واقع است

مسجد جمکران. قم. ورودی سمت شمالی. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

مسجد جمکران. قم. ورودی سمت شمالی. 19 اسفند 1393. عکاس: دامنه

دسته گل شب عروسی عارف در تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. تقدیم می شود به همۀ کسانی که در جشن عارف و مهسا شرکت کردند.  9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

دسته گل شب عروسی عارف در تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. تقدیم می شود به همۀ کسانی که در جشن عارف و مهسا شرکت کردند.  9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

تابلوی نقاشی عروس گرامی ام مهسا همسر عارف. برای وی آرزویی برین دارم تا بیشتر به کشف ناشناخته های عالم خداوندی نائل شود و آن را در عالم خیال به تصویر بکشد. بسیاری از حقائق در خیال آدمیان پنهان شده است و نیازمند کشف است. با طلب توفیق برای او و همه نقّاش ها

تابلوی نقاشی عروس گرامی ام مهسا همسر عارف. برای وی آرزویی برین دارم تا بیشتر به کشف ناشناخته های عالم خداوندی نائل شود و آن را در عالم خیال به تصویر بکشد. بسیاری از حقائق در خیال آدمیان پنهان شده است و نیازمند کشف است. با طلب توفیق برای او و همه نقّاش ها

تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1393. دکتر شیخ باقر طالبی. کیوان رمضانی. امیر رضا دارابکلایی. حاج رضا دارابکلایی. ستون سمت چپ:  محسن دارابکلایی. آریا علی میرزایی. بهنام رجبی. حسن صحرایی. نفر پنجم پیراهن زده جلیقه بر تن، برادرخانم عادل سید سیف مفتخرزاده؛ فردی باسواد، متواضع، دارای مشیء سکوت و دل دان. عکاس: دامنه

تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1393. دکتر شیخ باقر طالبی. کیوان رمضانی. امیر رضا دارابکلایی. حاج رضا دارابکلایی. ستون سمت چپ:  محسن دارابکلایی. آریا علی میرزایی. بهنام رجبی. حسن صحرایی. نفر پنجم پیراهن زده جلیقه بر تن، برادرخانم عادل سید سیف مفتخرزاده؛ فردی باسواد، متواضع، دارای مشیء سکوت و دل دان. عکاس: دامنه

مزینان. زادگاه دکتر شریعتی. دامنه. خانوادۀ دامنه. سال 1384. عکاس: عاصم

مزینان. زادگاه دکتر شریعتی. دامنه. خانوادۀ دامنه. سال 1384. عکاس: عاصم

مزینان زادگاه معلم انقلاب مرحوم دکتر علی شریعتی. منزل عمه زادۀ دکتر علی شریعتی. خانم عفِت منصوری. سال 1384. از راست: عمه زادۀ دکتر شریعنی. خانوادۀ دامنه. عادل. عاصم. عارف. یک روز داغ تابستان. کتاب دست همسرم کتاب کویر دکتر علی شریعتی ست که لای آن دست نوشته ی خود دکتر بود. عکاس: دامنه. دامنه در این اتاق با دخترعمۀ دکتر یک ساعت بحث کرد و دید زنی بسیار روشن و بامطالعه و بسیارمهربان و هم بحث دکتر است. عکاس: دامنه

مزینان. زادگاه معلم انقلاب مرحوم دکتر علی شریعتی. منزل عمه زادۀ دکتر علی شریعتی. خانم عفِت منصوری. سال 1384. از راست: عمه زادۀ دکتر شریعنی. خانوادۀ دامنه. عادل. عاصم. عارف. یک روز داغ تابستان. کتاب دست همسرم کتاب کویر دکتر علی شریعتی ست که لای آن دست نوشته ی خود دکتر بود. عکاس: دامنه. دامنه در این اتاق با دخترعمۀ دکتر یک ساعت بحث کرد و دید زنی بسیار روشن و بامطالعه و بسیارمهربان و هم بحث دکتر است. عکاس: دامنه

دامنه. امام زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. امام زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. به یاد یوسف. عکاس: سید علی اصغر

احمد بابویه. سید علی اصغر. سید رسول. جعفر آهنگر. امام زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. به یاد یوسف. عکاس: دامنه

احمد بابویه. سید علی اصغر. سید رسول. جعفر آهنگر. امام زاده جعفر دارابکلا. سال 1384. به یاد یوسف. عکاس: دامنه

موسی رزاقی. یادگار یوسف. دامنه. سید علی اصغر . رضا آهنگر طالب. سید میثم شفیعی. علی آهنگر. حسین طالبی داوود. سال 1384. تیرنگ گردی. عکاس: مهدی آهنگر

موسی رزاقی. یادگار یوسف. دامنه. سید علی اصغر . رضا آهنگر طالب. سید میثم شفیعی. علی آهنگر. حسین طالبی داوود. سال 1384. تیرنگ گردی. عکاس: مهدی آهنگر

دامنه. موسی رزاقی. سید علی اصغر. تیرنگ گردی. 1384. عکاس: سید میثم

دامنه. موسی رزاقی. سید علی اصغر. تیرنگ گردی. 1384. عکاس: سید میثم

دامنه. استخرپشت. گریه بر یوسف رزاقی. 1384. عکاس: سید علی اصغر. در مسیر روستای پجت برای دیدار یادمان یوسف. ای یوسف، دامنه هنوز هم مثل چهلمین روز فراق جانسوزت اشک می ریزد. و امشب در دهمین سال عروج تو به حرم حضرت معصومه (س) می رود و لباس عزا می پوشد و برای تو ای یوسف اشک می ریزد

دامنه. استخرپشت. گریه بر یوسف رزاقی. 1384. عکاس: سید علی اصغر. در مسیر روستای پجت برای دیدار یادمان یوسف. ای یوسف، دامنه هنوز هم مثل چهلمین روز فراق جانسوزت اشک می ریزد. و امشب در دهمین سال عروج تو به حرم حضرت معصومه (س) می رود و لباس عزا می پوشد و برای تو ای یوسف اشک می ریزد

تونل آب جنگل دارابکلا. بالادست چشمۀ موزی یار. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

تونل آب جنگل دارابکلا. بالادست چشمۀ موزی یار. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

تیم فوتبال پرسپولیس دارابکلا. اسفند 1393. قهرمانی بر شما مبارک باد

تیم فوتبال پرسپولیس دارابکلا. اسفند 1393. قهرمانی بر شما مبارک باد

تالار مجتمع توریستی شهر آفتاب قم.. مراسم جشن پسر دامنه عارف. حُجج اسلام: سید حسین شفیعی دارابی. شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمد نجفی. 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

تالار مجتمع توریستی شهر آفتاب قم.. مراسم جشن پسر دامنه عارف. حُجج اسلام: سید حسین شفیعی دارابی. شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمد نجفی. 9 اسفند 1393. عکاس: دامنه

دامنه و اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. اخوی ام دکتر شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. علیرضا. جعفر. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر. آیا دلیکی! را می شه بخش کرد و یا صداشو کشید

دامنه. علیرضا. جعفر. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر. آیا دلیکی! را می شه بخش کرد و یا صداشو کشید

عاصم. قم منزل دامنه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

عاصم. قم منزل دامنه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

عارف. رضوان. اسماعیل. عاصم. عادل. سال 1385. منزل اسماعیل. عکاس: دامنه

عارف. رضوان. اسماعیل. عاصم. عادل. سال 1385. منزل اسماعیل. عکاس: دامنه

دامنه و اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. اخوی ام دکتر شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سیدعلی اصغر. حسن صادقی. جعفر آهنگر. سید علی اکبر هاشمی. سال 1388. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. سیدعلی اصغر. حسن صادقی. جعفر آهنگر. سید علی اکبر هاشمی. سال 1388. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. احمد بابویه. ممسن دَکتۀ دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. احمد بابویه. ممسن دَکتۀ دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دارابی

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دارابی

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دارابی

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دارابی

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. عکاس: جناب یک دوست

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. عکاس: جناب یک دوست

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دارابی. برو تو حمید همه چیز پهنه. سفرۀ دل و غذای گالش های باسخاوت گشاده

حمزه ای بنه سر جنگل دارابکلا. بهمن 1393. حمیدرضا طالبی دارابی. برو تو حمید همه چیز پهنه. سفرۀ دل و غذای گالش های باسخاوت گشادهسردرگاه مسجد و تکیۀ روستای دارابکلا. روز اعزام به جبهه دارابکلایی ها در بهمن 1364. مرحوم آیة الله دارابکلایی و دامنه و بوسۀ قرآن. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی در مصافحه با روانشاد یوسف رزاقی

سردرگاه مسجد و تکیۀ روستای دارابکلا. روز اعزام به جبهه دارابکلایی ها در بهمن 1364. مرحوم آیة الله دارابکلایی و دامنه و بوسۀ قرآن. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی در مصافحه با روانشاد یوسف رزاقی

مادر شهید سیروس اسماعیل زاده. حاجیه اُم البنین نبی زاده. سال 1381. دارابکلا

مادر شهید سیروس اسماعیل زاده. حاجیه اُم البنین نبی زاده. سال 1381. دارابکلا

آیة الله سید رضی شفیعی دارابی.حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی

آیة الله سید رضی شفیعی دارابی.حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی

 آیة الله العظمی منتظری (1301_29 آذر 1388) و همسرشان مرحومه ماه سلطان ربّانی 1305_6فروردین 1389. روح شان شاد

 آیة الله العظمی منتظری (1301_29 آذر 1388) و همسرشان مرحومه ماه سلطان ربّانی 1305_6فروردین 1389. روح شان شاد

شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی. عکس ها از آلبوم شخصی دامنه

شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی. عکس ها از آلبوم شخصی دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید جواد شفیعی دارابی (آق شفیع، پسر عمۀ دامنه).عکس از آلبوم شخصی دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید جواد شفیعی دارابی (آق شفیع، پسر عمۀ دامنه).عکس از آلبوم شخصی دامنه

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. ششم محرم 1395. پایین تکیۀ روستای دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. ششم محرم 1395. پایین تکیۀ روستای دارابکلا

سید ابراهیم موسوی از جوانان مؤمن و خوبِ دهۀ شصتی دارابکلا که به محل از یال غربی عمیقانه می نگرد

سید ابراهیم موسوی از جوانان مؤمن و خوبِ دهۀ شصتی دارابکلا که به محل از یال غربی عمیقانه می نگرد

عاصم.  آذر 1395. تهران

عاصم.  آذر 1395. تهران

تکیه پیش روستای دارابکلا که همیشه میقات انقلابیون بود. تو حالا را نبین که تکیه پیش شده یک میدانی برای سی پاتوق! و چهل و دو آروغ! و چهل و چهار دروغ! در پست 3898 اینجا به این اشاره کرده ام. عکاس: جناب یک دوست. 24 آذر 1395

تکیه پیش روستای دارابکلا که همیشه میقات انقلابیون بود. تو حالا را نبین که تکیه پیش شده یک میدانی برای سی پاتوق! و چهل و دو آروغ! و چهل و چهار دروغ! در پست 3898 اینجا به این اشاره کرده ام. 24 آذر 1395. عکاس: جناب یک دوست

سید محمد شفیعی دارابی

سید محمد شفیعی دارابی. خدا رحمتش کناد

سیّد ابراهیم موسوی دارابی میرعلی محمد

سیّد ابراهیم موسوی دارابی میرعلی محمد

فقط سیدمیثم شفیعی، سیدهادی هاشمی و خلیل شاه علی را شناختم

فقط سیدمیثم شفیعی، سیدهادی هاشمی و خلیل شاه علی را شناختم. ارسالی رنگین کمان

تیرنگ گردی روستای دارابکلا. از راست: سیدعلی اصغر. روانشاد یوسف رزّاقی. نمی شناسم. جعفر رجبی دارابی. نمی شناسم. اکبر آهنگر (مرحوم حاجی). سیدتقی شفیعی (سیدهاشم). احمد شاهمیری. نمی شناسم. شعبانعلی شاهمیری (پیشکسوت و استاد برجستۀ فوتبال دارابکلا). هادی رجبی. نشسته ها: فقط عیسی درواری و رضا آهنگر را شناختم. با توجه به چهره ی یوسف به نظرم سال 1364 باشد

تیرنگ گردی روستای دارابکلا. از راست: سیدعلی اصغر. روانشاد یوسف رزّاقی. نمی شناسم. جعفر رجبی دارابی. نمی شناسم. اکبر آهنگر (مرحوم حاجی). سیدتقی شفیعی (سیدهاشم). احمد شاهمیری. نمی شناسم. شعبانعلی شاهمیری (پیشکسوت و استاد برجستۀ فوتبال دارابکلا). هادی رجبی. نشسته ها: فقط عیسی درواری و رضا آهنگر را شناختم. با توجه به چهره ی یوسف به نظرم سال 1364 باشد. ادامه اینجا

دبستان دولتی دارابکلا. از راست: موسی رمضانی دارابی. دامنه. محمد گرجی. آن پشت سید عبدالله هاشمی دارابی و علی اکبر بابویه دارابی. سال 1353

دبستان دولتی دارابکلا.  سال 1353. از راست: موسی رمضانی دارابی. دامنه. محمد گرجی. آن پشت سید عبدالله هاشمی دارابی و علی اکبر بابویه دارابی

     

     

آلبوم عکس 123 دامنه با 45 عکس در اینجا

    

چهره های قدیمی دارابکلا که توسط جناب حاج حسین رنگین کمان به تلگرام دامنه ارسال شده است برای ثبت، منعکس می گردد همۀ عکس ها در اینجا

طلبۀ شهید حجة الاسلام حسن بابویه دارابی. عکس های ویرایش شده توسط دامنه را خواهرشهید، منصوره بابویه (همسر گرامی علی دارابکلایی) به درخواست دامنه به تلگرام دامنه ارسال کردن. از ایشان ممنونم

طلبۀ شهید حجة الاسلام حسن بابویه دارابی. عکس های ویرایش شده توسط دامنه را خواهرشهید، منصوره بابویه (همسر گرامی علی دارابکلایی) به درخواست دامنه به تلگرام دامنه ارسال کردن. از ایشان ممنونم. بقیه اینجا

دامنه. آرامگاه فردوسی. سال 1373. عکاس: حاج علی نجاتی

دامنه. آرامگاه فردوسی. سال 1373. عکاس: حاج علی نجاتی

آش به میمنت ازدواج پیامبر اسلام (ص) با حضرت خدیجۀ کبرای _سلام الله علیها_ قم. 21 آذر 1395. منزل

آش به میمنت ازدواج پیامبر اسلام (ص) با حضرت خدیجۀ کبرای _سلام الله علیها_ قم. 21 آذر 1395. منزل. بقیه: اینجا

 حاج کبل نادر دباغیان و همسر گرامی شان. ارسالی جناب رنگین کمان به تلگرام

 حاج کبل نادر دباغیان و همسر گرامی شان. ارسالی جناب رنگین کمان به تلگرام دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید علی اکبر موسوی دارابی مشهور به حاج آقا

حجة الاسلام والمسلمین سید علی اکبر موسوی دارابی مشهور به حاج آقا. از سیدمحمد موسوی ممنونم بابت ارسال عکس عموی گرامی اش حاج آقا به دامنه

دارابکلا. بهمن 1364. سردرگاه مسجد جامع دارابکلا. روز اعزام به جبهۀ حدود 30 نفر دارابکلایی به جبهه در پی فراخوان امام خمینی که به عملیات والفجر8 در فاو عراق رفتیم. در این عکس از راست:سربند به سر اول روانشاد یوسف رزاقی. سربند به سر دوم دامنه. قاسم ملایی دارابی. نفرجلویی سربند به سر سوم سید علی اصغر شفیعی دارابی و آن دور مرحوم مصطفی مؤمنی دارابی. عکاس: نقی طالبی دارابی