دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1382. عکاس: عارف

دامنه و  پدرمان حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1382. عکاس: عارف

دامنه. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. سال 1382. عکاس: عادل

مراسم چهلم مادرم. منبر حجة الاسلام شیخ مهدی شیردل. اردیبهشت 1394. عکاس: خواهرزاده ام مهدی رمضانی

مراسم چهلم مادرم. منبر حجة الاسلام شیخ مهدی شیردل. اردیبهشت 1394. عکاس: خواهرزاده ام مهدی رمضانی

مادرم مُلا زهرا آفاقی دارابی. (1308- 1394). فرزند شیخ باقر آفاقی. همسر مرحوم حجة الاسلام شیخ علی طالبی دارابی. روحشان شاد. ساعت 2 و 25 بعداز ظهر روز بیستم اردیبهشت 1394 به رحمت خدا رفت. عکاس: حمزه طالبی. سال 1392. عکاسی لالۀ دارابکلا

مادرم مُلا زهرا آفاقی دارابی. (1308- 1394). فرزند شیخ باقر آفاقی. همسر مرحوم حجة الاسلام شیخ علی طالبی دارابی. روحشان شاد. ساعت 2 و 25 بعداز ظهر روز بیستم اردیبهشت 1394 به رحمت خدا رفت. عکاس: حمزه طالبی. سال 1392. عکاسی لالۀ دارابکلا

پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1383. عکاس: دامنه

مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1383. عکاس: دامنه

دامنه. قم. منزل. نوروز 1396. عکاس: عادل

دامنه. نوروز 1396. قم. منزل. عکاس: عادل

دامنه. هتل مدینة الرّضا. مشهد. سال 1395. عکاس: حسن رجبی

دامنه. بهنام. هتل مدینة الرّضا. سال 1395. مشهد مقدس. عکاس: ام البنین

حسن رجبی دارابی. هتل مدینة الرّضا. 1395. مشهد مقدس

دبستان دولتی دارابکلا. مسابقۀ کشتی. اواخر دهۀ شصت. ارسالی رنگین کمان

سید اسحاق حاتمی. پدر سیدحمزه موسوی و... ارسالی رنگین کمان به دامنه

بالامحله ای های دارابکلا. سال 1394. عکاس: حمزه طالبی

مزار روستای دارابکلا. یادمان شهداء. 21 ماه رمضان سال 1396. حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد، شیخ مرتضی، شیخ محمدجواد غلامی
شهیدان محمدحسین آهنگر دارابی و حسن رنجبر. مزار دارابکلا. عکاس: حمزه طالبی دارابی
شهید محمدباقر مهاجر و طلبۀ شهید حسن آهنگر دارابی(مرحوم طالب). مزار دارابکلا. عکاس: حمزه طالبی دارابی
شهید محمدباقر مهاجر و طلبۀ شهید حسن آهنگردارابی (مرحوم طالب). مزار دارابکلا. عکاس: حمزه طالبی دارابی
دسته روی مردم روزه دار دارابکلا به سوی مزار دارابکلا. روز 21 ماه مبارک رمضان سال 1396. با حضور حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد، شیخ مرتضی. عکاس: رنگین کمان
دسته روی مردم روزه دار دارابکلا به سوی مزار دارابکلا. روز 21 ماه مبارک رمضان(26 خرداد 1396). با حضور حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد، شیخ مرتضی. شیخ محمدجواد غلامی دارابی. عکاس: رنگین کمان
ذاکر اهل بیت عمران رمضانی
مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسللم: شیخ مرتضی. شیخ صادق الوعد، سیدعلی صباغ. شیخ محمود رمضانی. سخنران حجة الاسلام شیخ محمد جوادی نسب (مرحوم کبل احمد). ماه رمضان (26 خرداد 1396). عکاس: رنگین کمان
مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسللم: شیخ مرتضی. شیخ صادق الوعد، سیدعلی صباغ. شیخ محمود رمضانی. سخنران حجة الاسلام شیخ محمد جوادی نسب (مرحوم کبل احمد). ماه رمضان (26 خرداد 1396). عکاس: رنگین کمان
مسجد پایین محلۀ دارابکلا. ماه رمضان (خرداد1396) حُجج اسللم: شیخ مرتضی. شیخ صادق الوعد، شیخ مهدی شیردل
عزاداری مردم روزه دار دارابکلا  در مزار دارابکلا. روز 21 ماه مبارک رمضان (26 خرداد 1396). با حضور روحانیت محل حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد، شیخ مرتضی. شیخ محمدجواد غلامی دارابی. عکاس: رنگین کمان
مسجد پایین محلۀ دارابکلا. شب قدر 21 ماه رمضان (26 خرداد 1396) با سخنرانی حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی دارابی. عکاس: رنگین کمان
مسجد پایین محلۀ دارابکلا. شب قدر 21 ماه رمضان (26 خرداد 1396) با سخنرانی حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی دارابی. عکاس: رنگین کمان
مسجد پایین محلۀ دارابکلا. شب قدر 21 ماه رمضان (26 خرداد 1396). حاج احمد. محمد دباغیان دهیار. رئیس پاسگاه دارابکلا
مراسم احیاء در مسجد پایین محلۀ دارابکلا. شب قدر 21 ماه رمضان (26 خرداد 1396).
عکاس: رنگین کمان
احیاء در مسجد پایین محلۀ دارابکلا. شب قدر 21 ماه رمضان. عکاس: رنگین کمان
اُنس با قرآن. مسجد پایین محلۀ دارابکلا. ماه رمضان (26 خرداد 1396). حجة الاسلام سیدعلی صباغ. عکاس: رنگین کمان
اُنس با قرآن. مسجد پایین محلۀ دارابکلا. ماه رمضان (خرداد 1396). حاج رضا دارابکلایی. عکاس: رنگین کمان

میدان امام حسین (ع) تکیه پیش دارابکلا. روز جمعه 14 خرداد 1395.ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

میدان امام حسین (ع) تکیه پیش دارابکلا. روز جمعه 14 خرداد 1395.ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

حاج علی چلوئی. کلبه. عکاس: سید علی اصغر

حاج علی چلوئی. کلبه. عکاس: سید علی اصغر

سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر و مهندس آهنگر فرزند مصطفی حاج محمدعلی

شادروان  اسماعیل شاهمیری فرزند حاج مرتضی شاهمیری

به نام خدا. درگذشت جانسوز این جوان رنج و دردکشیده، بر همگان تلخ آمد. چراکه؛ مدتی زیاد متحمّل بیماری سخت و جانکاه سرطان بود که سرانجام از میان همۀ نزدیکان خود، خصوصاً همسرش، به دیار باقی پرکشید. روح آن مرحوم شاد و غریق رحمت خداوند باد
تشییع جنازۀ اسماعیل شاهمیری. 21 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست
و
و
روحش شاد. ممنونم از جناب یک دوست برای تهیه و ارسال این تصاویر
مراسم هفت اسماعیل شاهمیری. مزار دارابکلا. مقاله خوانی سیدعلی اصغر. ارسالی جناب یک دوست
خدا رحمتش کند و به همسر و پدرومادرش صبر و تحمل عطاء نماید
سدّ سلیمان تنگۀ ساری. 2 تیرماه 1396. عکاس: جناب یک دوست
سدّ سلیمان تنگۀ ساری. تیرماه 1396. ارسالی جناب یک دوست
سدّی راهبردی برای مردم منطقه
و
زیباست
سدّ سلیمان تنگۀ ساری. 2 تیرماه 1396. عکاس: جناب یک دوست
قدر آب را بدانیم
خونۀ اطراف سدّ سلیمان تنگۀ ساری
امامزاده اسماعیل در مسیر منطقۀ سدّ سلیمان تنگۀ ساری
امامزاده اسماعیل در مسیر منطقۀ سدّ سلیمان تنگۀ ساری. 2 تیرماه 1396. عکاس: جناب یک دوست
آرام و آرامگاه
مسیر سدّ سلیمان تنگۀ ساری
منطقۀ سدّ سلیمان تنگۀ ساری. خونه و ماهواره
ارمنجی مسیر سدّ سلیمان تنگه
ارمنجی. عکاس: جناب یک دوست
و
کرگ و گربه. همزیستی مسالمت آمیز. عکاس: جناب یک دوست
کرگ و گربه. همزیستی مسالمت آمیز. ممنونم جناب یک دوست بابت تصاویر

رَف بِن دامنه. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

رَف بِن دامنه. کَتل کَش. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. شب 17 تیر 1396 از زایۀ یال غربی. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. شب 17 تیر 1396 از زایۀ یال غربی. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جنگل. عید فطر. تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جنگل. عید فطر. تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. از زاویۀ یال آهنگرمله. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. از زاویۀ یال یورمله. حمیدرضا خدا قوت. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. از زاویۀ یال غربی. 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا وسط تیر ماه سال 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا وسط تیر ماه سال 1396. عکاس: جناب یک دوست

غسّالخانه پیش دارابکلا. روز 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

غسّالخانه پیش دارابکلا. روز 17 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

جادۀ صحرایی دارابکلا وسط تیر ماه سال 1396. عکاس: جناب یک دوست

جادۀ صحرایی دارابکلا وسط تیر ماه سال 1396. عکاس: جناب یک دوست

خانه باغی. تیر ماه 1396. عکاس: جناب یک دوست

خانه باغی اوسا. تیر ماه 1396. عکاس: جناب یک دوست

گُلی که شبیه پرچم سه رنگ ایرانه. عکاس: جناب یک دوست

گُلی که شبیه پرچم سه رنگ ایرانه. عکاس: جناب یک دوست

روستای اوسا دارابکلا. تیر ماه 1396. عکاس: جناب یک دوست

روستای اوسا دارابکلا. تیر ماه 1396. عکاس: جناب یک دوست

آفتابگردان دارابکلا، گردش به نور خورشید

آفتابگردان دارابکلا، گردش به نور خورشید

خانه باغی. نردۀ چوبی زیبا. تیر ماه 1396. عکاس: جناب یک دوست

خانه باغی اوسا. نردۀ چوبی زیبا. تیر ماه 1396. عکاس: جناب یک دوست

حوالی گل پل فرج چشمه. تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

حوالی گل پل فرج چشمه. تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

روستای دارابکلا میاندورود پس از دروی جو و گندم. عکاس: جناب یک دوست

روستای دارابکلا میاندورود پس از دروی جو و گندم. عکاس: جناب یک دوست

تِش هلی دارابکلا

تِش هلی (=آلوچه) دارابکلا

آفتابگردان دارابکلا. اگ بو بدی (=برشته کنی) تا مشهد بسّه حمیدرضا

آفتابگردان دارابکلا. اگ بو بدی (=برشته کنی) تا مشهد بسّه حمیدرضا

حوالی گل پل فرج چشمه. تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

روستای اوسا و دارابکلا تیر ماه 1396. ممنونم ازت جناب یک دوست

روستای اوسا و دارابکلا تیر ماه 1396. ممنونم ازت جناب یک دوست

باقر مدّاح. عموی گرامی ما. سلام ما بر ایشان. ذاکر اهل بیت (ع) با آن صدای گرم جوشی «ابوالفضل» ماه محرّم تکیۀ دارابکلا. روز 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

باقر مدّاح. عموی گرامی ما. سلام ما بر ایشان. ذاکر اهل بیت (ع) با آن صدای گرم جوشی «ابوالفضل» ماه محرّم تکیۀ دارابکلا. روز 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

پسران سید محمد سجادی. دو نفر دیگر سمت راست پسران باقر آهنگر فرزند محمدتقی یورمله. 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

پسران سید محمد سجادی. دو نفر دیگر سمت راست پسران باقر آهنگر فرزند محمدتقی یورمله. 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

حمیدرضا طالبی دارابی. سید محمد سجادی.  19 تیر 1396. یورمله

حمیدرضا طالبی دارابی. سید محمد سجادی. 19 تیر 1396. یورمله

سید محمد سجادی. 18 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

سید محمد سجادی. 18 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

امیرطاها طالبی پسر حمیدرضا. 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

امیرطاها طالبی پسر حمیدرضا. 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

سید محمد سجادی. علی بابویه نجّار ببخیل. 18 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

سید محمد سجادی. علی بابویه نجّار ببخیل. 18 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

نوۀ دختری حاج محمدحسن (مشهور به حاج مَمسِن). فرزند مرحومه فاطمه. 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

حسن ملایی. نوۀ دختری حاج محمدحسن (مشهور به حاج مَمسِن). فرزند مرحومه فاطمه. 19 تیر 1396. عکاس: جناب یک دوست

حمیدرضا طالبی دارابی. تیرماه 1396. ماهیگری. یادت باشه شنبه ها! ماهی صید نکن

حمیدرضا طالبی دارابی. تیرماه 1396. ماهیگری. یادت باشه شنبه ها! ماهی صید نکن

حمیدرضا طالبی دارابی. تیرماه 1396. ماهیگری

قبل از طلوع 15 بهمن 1393 دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست به وات سپ دامنه

قبل از طلوع دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست