شیرود. سر قبر شهید شیرودی. سال 1384. از راست: عاصم. ابراهیم برادرهمسرم. عادل. عارف. خانواده ام. عکاس: دامنه

شیرود. سر قبر شهید شیرودی. سال 1384. از راست: عاصم. ابراهیم برادرهمسرم. عادل. عارف. خانواده ام. عکاس: دامنه

ابراهیم دارابکلایی. برادرخانم من. سال 1384. عکاس: دامنه

 ابراهیم دارابکلایی. برادرخانم من. سال 1384. عکاس: دامنه

بهنام رجبی بچۀ حسن خواهرزاده و باجناقم. ساری. 1393. روبروی منزل شان

بهنام رجبی بچۀ حسن خواهرزاده و باجناقم. ساری. 1393. روبروی منزل شان

پسر حمیدرضا عباسیان و به عبارتی برادرزادۀ شهید ابراهیم عباسیان. برای دامنه این صحنه ی علمداری این جوان خیلی ارزشمند و سوزناک است. شاید بهترین صحنه ی عزاداری پارسال باشد. منبع این عکس از برادر خوب و هنرمندمان آقا مجتبی آهنگر دارابی مدیر وبلاگ عکاسی داراب 

پسر حمیدرضا عباسیان و به عبارتی برادرزادۀ شهید ابراهیم عباسیان. برای دامنه این صحنه ی علمداری این جوان خیلی ارزشمند و سوزناک است. شاید بهترین صحنه ی عزاداری پارسال باشد. منبع این عکس از برادر خوب و هنرمندمان آقا مجتبی آهنگر دارابی مدیر وبلاگ عکاسی داراب. اینجا

حوزۀ علمیۀ شهید آیة الله صدوقی قم. مرکز تربیت راهنما سفیران هدایت. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

حوزۀ علمیۀ شهید آیة الله صدوقی قم. مرکز تربیت راهنما سفیران هدایت. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

عبافروشی قم. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

عبافروشی قم. 6 آبان 1393. عکاس: دامنه

نقاشی عروسم مهسا؛ همسر عارف طالبی دارابی. مهر 1393. عکاس: دامنه

نقاشی عروسم مهسا؛ همسر عارف طالبی دارابی. مهر 1393. عکاس: دامنه

قبر آیة الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی. قم. خیابان نجفی (ارم). کتابخانۀ مرعشی. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

قبر آیة الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی. قم. خیابان نجفی (ارم). کتابخانۀ مرعشی. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی. قم. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

کوه خضر نبی. قم. 1 آبان 1393. عکاس: دامنه

احمد رحیمی. خادم الحسین (ع) تکیۀ دارابکلا. شهریور 1393. داخل مغازه اش در دارابکلا. عکاس: دامنه

احمد رحیمی. خادم الحسین (ع) تکیۀ دارابکلا. شهریور 1393. داخل مغازه اش در دارابکلا. عکاس: دامنه. متن دامنه در بارۀ ایشان اینجا

عبدالله رحیمی فرزند حاج احمد رحیمی. عاشورای روستای دارابکلا

عبدالله رحیمی فرزند حاج احمد رحیمی. عاشورای روستای دارابکلا

حجة الاسلام شیخ خلیل طالبی دارابی و دامادشان باقر مدّاح. 13 خرداد 1395. عکاس: حمیدرضا طالبی دارابی

 حجة الاسلام شیخ خلیل طالبی دارابی و دامادشان باقر مدّاح. 13 خرداد 1395. عکاس: حمیدرضا طالبی دارابی

دامنه. سال 1358. عکاس: نقی طالبی

دامنه. سال 1358. عکاس: نقی طالبی

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

زیارت مشهدالرضا. اتوبان قم. مهر 1393. طلوع خورشید. عکاس: دامنه

زیارت مشهدالرضا. خانوادگی با رفقا. اتوبان قم. مهر 1393. طلوع خورشید. عکاس: دامنه

بارگاه ملکوتی حرم امام رضا (ع). مشهد مقدس

بارگاه ملکوتی حرم امام رضا (ع). مشهد مقدس

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق امام خمینی. خانوادگی با رفقا. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق امام خمینی. خانوادگی با رفقا. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق امام خمینی. حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالرّحمه زیر رواق امام خمینی. حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر. مهر 1393. عکاس: دامنه

زیارت مشهدالرضا. خانوادگی با رفقا. گردنۀ چمن بید خراسان شمالی. آشخانه. مهر 1393. حاج احمد آهنگر. سید علی اصغر. درختان گردوی کنار جاده. مهر ماه 1393. عکاس: دامنه

زیارت مشهدالرضا. خانوادگی با رفقا. گردنۀ چمن بید نزدیک آشخانه. خراسان شمالی. مهر 1393. حاج احمد آهنگر. سید علی اصغر. درختان گردوی کنار جاده. عکاس: دامنهو

مسجد جامع شیروان. میدان مرکزی شهر. اقامۀ نماز ظهر و عصر. حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر (با لباس فرم رانندگی مینی بوس خود). مهر 1393. عکاس: دامنه

مسجد جامع شیروان. میدان مرکزی شهر. برگشت از مشهد. اقامۀ نماز ظهر و عصر. حسن صادقی. حاج احمد. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. جعفر آهنگر (با لباس فرم رانندگی مینی بوس خود). مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم. دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. دامنه. حسن صادقی. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

مشهد. حرم. دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. دامنه. حسن صادقی محلّی. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

مشهد. حرم امام رضا (ع). دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. حسن صادقی محلّی. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. حرم امام رضا (ع). دارالسّرور کنار قبر شیخ بهائی. جعفر آهنگر. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. حسن صادقی محلّی. مهر 1393. عکاس: دامنه

مشهد. دامنه. داخل هتل. خیابان امام رضا (ع). بالاتر از فلکه برق. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

مشهد. دامنه. داخل هتل. خیابان امام رضا (ع). بالاتر از فلکه برق. مهر 1393. عکاس: حاج احمد

سید علی اصغر شفیعی دارابی.آبان سال 1393.  تکیه دارابکلا. شام غریبان

شام غریبان دارابکلا. سید علی اصغر شفیعی دارابی. آبان سال 1393.  تکیه دارابکلا

متن و فیلم دامنه در شام غریبان امام حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

متن و فیلم دامنه در شام غریبان امام حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

متن و فیلم دامنه در شام غریبان امام حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

و

متن و فیلم دامنه در شام غریبان امام حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

و

متن و فیلم دامنه در شام غریبان امام حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

متن و فیلم دامنه در شام غریبان امام حسین (ع) که در تکیه دارابکلا شب 13 آبان 1393 ارائه شد

شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی

شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی

سید رسول شفیعی دارابی. ذاکر امام حسین (ع). روستای دارابکلا

سید رسول شفیعی دارابی. ذاکر امام حسین (ع). روستای دارابکلا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر 

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

تکیه دارابکلا. سال 1393.

تکیه دارابکلا. سال 1393.

حاج عبدالله مهاجر. داخل تکیه. شب تاسوعا. 11 آبان 1393. عکاس حاج احمد

حاج عبدالله مهاجر. داخل تکیه. شب تاسوعا. 11 آبان 1393. عکاس حاج احمد

دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

سنه کوه

سنه کوه

قنبر جنگلبان. سال 1393. مغازۀ رنگین کمان

قنبر جنگلبان. سال 1393. مغازۀ رنگین کمان

سنه کوه. منزل پدری مهندس محمد عبدی سنه کوهی

سنه کوه. منزل پدری مهندس محمد عبدی سنه کوهی

سید محمد صباغ دارابی (سید کاظم). و عیسی آهنگر دارابی جانباز دفاع مقدس. مرسم. روز هفتم محرم. 10 آبان ماه 1393. منزل عبدالله آهنگر دارابی. عکاس: دامنه

سید محمد صباغ دارابی (سید کاظم) که با مستعار «بارزان» در دامنه نظر می گذاشت. و عیسی آهنگر دارابی جانباز دفاع مقدس. مرسم. روز هفتم محرم. 10 آبان ماه 1393. منزل عبدالله آهنگر دارابی. عکاس: دامنه

تیبا. جادۀ قم. آبان 1393. به سمت دارابکلا برای ماه محرم

 تیبا. جادۀ قم. آبان 1393. به سمت دارابکلا برای ماه محرم 

دامنه. دارابکلا. جمعه 9 آبان 1393. روبروی منزل آقای پرویز شاه علی. مشارکت در پاکسازی خیابان های مسیر دسته روی ماه محرم دارابکلا

 دامنه. دارابکلا. جمعه 9 آبان 1393. روبروی منزل آقای پرویز شاه علی. مشارکت در پاکسازی خیابان های مسیر دسته روی ماه محرم دارابکلا

شنبه 10 آبان 1393 هفتم محرم مراسم عزاداری درون تکیه موذّن و مکبّر نماز آن روز جناب آقا جلیل محسنی

 مُرسم. شنبه 10 آبان 1393 هفتم محرم مراسم عزاداری درون تکیه موذّن و مکبّر نماز آن روز جناب آقا جلیل محسنی

مسجد و تکیه ی مرسم. 10 آبان 1393. حجة الاسلام گلچین (روحانی ساکن اوسا). پس از پایان مراسم روز هفتم محرم. عکاس: دامنه

 مسجد و تکیه ی مرسم. 10 آبان 1393. حجة الاسلام گلچین (روحانی ساکن اوسا). علیرضا آهنگر. پس از پایان مراسم روز هفتم محرم. عکاس: دامنه

بالازرندین. روز هشتم محرم به اتفاق جمیع رفقا به بالازرندین منزل یکی از دوستان بسیار خوب آقا سیدرسول هاشمی رفتیم. مقداری از مسائل روز کشور بحث نمودیم. چند مسوول بلند پایه استانی و شهرستان نکا نیز حضور داشتند. عکس زیر بالازرندین منزل برادر گرامی آقای علیزاده. روز یکشنبه 11 آبان هشتم محرم که باران شدیدی فضای مجلس را عطرآگین نموده بود. عکاس: دامنه

 بالازرندین. روز هشتم محرم به اتفاق جمیع رفقا به بالازرندین منزل یکی از دوستان بسیار خوب آقا سیدرسول هاشمی رفتیم. مقداری از مسائل روز کشور بحث نمودیم. چند مسوول بلند پایه استانی و شهرستان نکا نیز حضور داشتند. عکس زیر بالازرندین منزل برادر گرامی آقای علیزاده. روز یکشنبه 11 آبان هشتم محرم که باران شدیدی فضای مجلس را عطرآگین نموده بود

صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید رسول هاشمی

 صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید رسول هاشمی

صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید ایراهیم مسلمی. دامنه

 صبح عاشورا. 13 آبان 1393. مزار دارابکلا. سید ایراهیم مسلمی. دامنه

شام غریبان. سال 1393. ابتدا همگی سینه زدند و سپس دامنه طبق سنوات پیشین متن مربوط را ارائه کرد و در وسط متن نیز یک حاشیه نیز زد بر مسالۀ منبر و ماهواره گفته بودم منبر بر ماهواره غالب است ولی به دو شرط : حق بالای منبر کتمان نشود و شجاعت حسینی در رگ های منبر جاری شود. و چهار منبر تاریخی امام خمینی در سال های 42  فیضیه و 43  فیضیه و 54  مسجد شیخ انصاری نجف و 57 بهشت زهرای تهران را مثال زدم

 شام غریبان. سال 1393. ابتدا همگی سینه زدند و سپس دامنه طبق سنوات پیشین متن مربوط را ارائه کرد و در وسط متن نیز یک حاشیه نیز زد بر مسالۀ منبر و ماهواره گفته بودم منبر بر ماهواره غالب است ولی به دو شرط : حق بالای منبر کتمان نشود و شجاعت حسینی در رگ های منبر جاری شود. و چهار منبر تاریخی امام خمینی در سال های 42  فیضیه و 43  فیضیه و 54  مسجد شیخ انصاری نجف و 57 بهشت زهرای تهران را مثال زدم 

شیخ وحدت. منزل پدر و مادر. عصر عاشورا. 13 آبان 1393. عکاس: دامنه

 شیخ وحدت. منزل پدر و مادر. عصر عاشورا. 13 آبان 1393. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

 دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر. همه عکس ها  اینجا

اولین تظاهران ضد رژیم شاه در دارابکلا/ حجت الاسلام شیخ علی ربانی. حجت الاسلام سیدیوسف سیکایی ( داماد مرحوم آقاابراهیم ملائی ). حجت الاسلام شیخ محمد نجفی ( فرزند مرحوم آقا دارابکلائی ). حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر. حجت الاسلام آشیخ مرتضی دارابی ( امام جماعت محترم کنونی  مسجد جامع دارابکلا ). حجت الاسلام سید محمد شفیعی مازندرانی. حجت الاسلام مرحوم شیخ علی اکبر طالبی ( پدرم ). نفر جلویی اسماعیل کیه است. نفر راست جلوئی که بر سینه علامت انتظامات دارد، آقای محمدحسین آهنگر است. نفر پشت میان شیخ رحیم و آسید محمد؛ آقای احمد دهقان است. نفر کناری اش آقای شعبان رنجبر پدر شهید رنجبر است. در ضمن جناب زیتون سبز خواننده ی همیشگی دامنه نیز طی پیامی تشخیص داده که نفر میان آقای نجفی و آقای سید یوسف سیکائی مرحوم حجت الاسلام حاج آق علی شفیعی ست پدر حجت الاسلام آق شیفع شفیعی. عکس از آلبوم شخصی دامنه

اولین تظاهران ضد رژیم شاه در دارابکلا/ حجت الاسلام شیخ علی ربانی. حجت الاسلام سیدیوسف سیکایی ( داماد مرحوم آقاابراهیم ملائی ). حجت الاسلام شیخ محمد نجفی ( فرزند مرحوم آقا دارابکلائی ). حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر. حجت الاسلام آشیخ مرتضی دارابی ( امام جماعت محترم کنونی  مسجد جامع دارابکلا ). حجت الاسلام سید محمد شفیعی مازندرانی. حجت الاسلام مرحوم شیخ علی اکبر طالبی ( پدرم ). نفر جلویی اسماعیل کیه است. نفر راست جلوئی که بر سینه علامت انتظامات دارد، آقای محمدحسین آهنگر است. نفر پشت میان شیخ رحیم و آسید محمد؛ آقای احمد دهقان است. نفر کناری اش آقای شعبان رنجبر پدر شهید رنجبر است. در ضمن جناب زیتون سبز خواننده ی همیشگی دامنه نیز طی پیامی تشخیص داده که نفر میان آقای نجفی و آقای سید یوسف سیکائی مرحوم حجت الاسلام حاج آق علی شفیعی ست پدر حجت الاسلام آق سید شیفع شفیعی. عکس از آلبوم شخصی دامنه

روستای دارابکلا. سال 1393. گنبد تکیه

روستای دارابکلا. سال 1393. گنبد تکیه

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو

سید علی اصغر. نمازش در جنگل. سال 1382. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. نمازش در جنگل. سال 1382. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر 1385. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر 1385. عکاس: دامنه

علیرضا. سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

علیرضا. سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. جنگل دارابکلا. سال 1388. چشمه موزیار

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. جنگل دارابکلا. سال 1388. چشمه موزیار

مرحوم پدرمان. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر. علیرضا. سید علی اصغر و دکتر شیخ باقر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

مرحوم پدرمان در حال اهدای سند زمین یورمله اودنگ مال (آسیاب کبل اخوند) به دهیاری جهت ایجاد پارک عمومی. جعفر آهنگر دهیار اسبق دارابکلا. سیدعلی اکبر. علیرضا. سید علی اصغر و دکتر شیخ باقر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. حیاط منزلم دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. حیاط منزلم دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

رفقا در کنار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف عزیز و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

رفقا در کنار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف رزاقی و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

رفقا در کنار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف عزیز و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

رفقا در کنار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. سال 1358. ما. ایستاده از راست : دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی. حسن آهنگر. نشسته : روانشاد یوسف عزیز و جعفر رجبی. عکاس این صحنه ی تاریخی: حاج نقی طالبی

اکلانیان پرنده ای در ساحل فلوریدا. عکاس: Sandy Scott.

باکلانیان پرنده ای در ساحل فلوریدا. عکاس: Sandy Scott. فقط نگاه می کنم

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

حفظ بوم زیست را این گونه یاد بگیریم و به آن عمل کنیم

حفظ بوم زیست را این گونه یاد بگیریم و به آن عمل کنیم

میثم رحیمی. سال 1393. ارسالی اش به دامنه

میثم رحیمی. سال 1393. ارسالی اش به دامنه

دامنه. ردیف راست. موسی بابویه. میرهادی موسوی. عاشورا. روز 13 آبان 1393. دستۀ زنجیرزنان کفن پوش دارابکلا. داخل حیاط تکیۀ دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی دارابی فرزند حسن طالبی

دامنه. ردیف راست. موسی بابویه. میرهادی موسوی. عاشورا. روز 13 آبان 1393. دستۀ زنجیرزنان کفن پوش دارابکلا. داخل حیاط تکیۀ دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی دارابی فرزند حسن طالبی

دامنه. ردیف راست. موسی بابویه. میرهادی موسوی. عاشورا. روز 13 آبان 1393. دستۀ زنجیرزنان کفن پوش دارابکلا. داخل حیاط تکیۀ دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی دارابی فرزند حسن طالبی

دامنه. ردیف راست. موسی بابویه. میرهادی موسوی. عاشورا. روز 13 آبان 1393. دستۀ زنجیرزنان کفن پوش دارابکلا. داخل حیاط تکیۀ دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی دارابی فرزند حسن طالبی

عاشورا. دارابکلا. روز 13 آبان 1393. دستۀ زنجیرزنان کفن پوش دارابکلا. داخل حیاط تکیۀ دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی دارابی فرزند حسن طالبی

عاشورا. دارابکلا. روز 13 آبان 1393. دستۀ زنجیرزنان کفن پوش دارابکلا. داخل حیاط تکیۀ دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی دارابی فرزند حسن طالبی

رویش های شگفتی ساز طبیعت دارابکلا.  سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

رویش های شگفتی ساز طبیعت دارابکلا.  سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

فضل الله فضلی. لحظه ی مجروحیت. این شخص عزیز از فریدون کنار، که به جناب فضلی آب می دهد، خود در روزهای بعد به شهادت رسید

فضل الله فضلی. لحظۀ مجروحیت. این شخص عزیز از فریدون کنار، که به جناب فضلی آب می دهد، خود در روزهای بعد به شهادت رسید

حیاط مسجد جامع ساری. غیورمردان دارابکلایی در روز اعزام به جبهه. سال 1363. ردیف جلو از چپ : حاج سید تقی شفیعی. دامنه. حسن صادقی. ردیف دوم از چپ: مرحوم قاسم ملایی. حسن آهنگر (برادر حاج احمد). سیدرسول هاشمی. علی آهنگر (حسین). روانشاد یوسف رزاقی. جعفر رجبی. حسن  آهنگر. و سایرین. در این اعزام سید علی اصغر شفیعی هم حضور داشت که متاسفانه همیشه عکاس صحنه هاست

حیاط مسجد جامع ساری. غیورمردان دارابکلایی در روز اعزام به جبهه. سال 1363. ردیف جلو از چپ : حاج سید تقی شفیعی. دامنه. حسن صادقی. ردیف دوم از چپ: مرحوم قاسم ملایی. حسن آهنگر (برادر حاج احمد). سیدرسول هاشمی. علی آهنگر (حسین). روانشاد یوسف رزاقی. جعفر رجبی. حسن  آهنگر. و سایرین. در این اعزام سید علی اصغر شفیعی هم حضور داشت که متاسفانه همیشه عکاس صحنه هاست

نگین قبر امام حسین (ع) و تربت مقدس امام حسین (ع). هدیه ی آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی به شیخ وحدت به پاس نقش مؤثر شیخ وحدت و گروه تفسیری مرکر فرهنگ و معارف قرآن قم در تدوین بیست جلد تفسیر راهنما. عکاس: دامنه. منزل شیخ وحدت

نگین قبر امام حسین (ع) و تربت مقدس امام حسین (ع). هدیه ی آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی به شیخ وحدت به پاس نقش مؤثر شیخ وحدت و گروه تفسیری مرکر فرهنگ و معارف قرآن قم در تدوین بیست جلد تفسیر راهنما. عکاس: دامنه. منزل شیخ وحدت

قبر معلم انقلاب مرحوم شهید دکتر علی شریعتی. کنار حرم حضرت زینب (س) در دمشق سوریه

قبر معلم انقلاب مرحوم شهید دکتر علی شریعتی. کنار حرم حضرت زینب (س) در دمشق سوریه

ظهر عاشورا. نماز جماعت عزاداران حسینی دارابکلا. تقبّل الله. دسته ی زنجیرزنان کفن پوش. سه راهی آقا مدرسه. 13 آبان 1393. دامنه نیز در این دسته و این نماز خاص روز عاشورا توفیق حضور داشت. عکاس: قربانعلی طالبی دارابی فرزند قاسم

ظهر عاشورا. نماز جماعت عزاداران حسینی دارابکلا. تقبّل الله. دسته ی زنجیرزنان کفن پوش. سه راهی آقا مدرسه. 13 آبان 1393. دامنه نیز در این دسته و این نماز خاص روز عاشورا توفیق حضور داشت. عکاس: قربانعلی طالبی دارابی فرزند قاسم

دامنه. امامزاده جعفر دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. امامزاده جعفر دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

سند گزارش گزارشگر علیۀ دامنه. عکاس: دامنه از روی اسناد بایگانی شخصی دامنه

سند گزارش گزارشگر علیۀ دامنه. عکاس: دامنه از روی اسناد بایگانی شخصی دامنه

دامنه. مشهد. باب الجواد (ع). محل کف بوس ما رفقا در آستانۀ اذن دخول حرم امام رضا علیه السلام. سلام ای آقای رئوف و مهربان. آبان 1392. عکاس: سیدعلی اصغر شفیعی دارابی

دامنه. مشهد. باب الجواد (ع). محل کف بوس ما رفقا در آستانۀ اذن دخول حرم امام رضا علیه السلام. سلام ای آقای رئوف و مهربان. آبان 1392. عکاس: سیدعلی اصغر شفیعی دارابی

دامنه. تشی لَت دارابکلا. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. تشی لَت دارابکلا. سال 1384. تفکّر باید کرد. عکاس: عارف