آخرین عکس مراسم هفت مزار مادرم. 5شنبه 27 فروردین 1394. از راست: جعفر آهنگر. سیدعلی اصغر. محمدحسین آهنگر دارابی. دامنه. حاج احمد. حسن آهنگر. سیدعلی اکبر. عکاس: فضل الله فضلی

آخرین عکس مراسم هفت مزار مادرم. 5شنبه 27 فروردین 1394. از راست: جعفر آهنگر. سیدعلی اصغر. محمدحسین آهنگر دارابی. دامنه. حاج احمد. حسن آهنگر. سیدعلی اکبر. عکاس: فضل الله فضلی

مراسم هفت مادر دامنه. مزار دارابکلا. غروب 27 فروردین 1394. عکاس: دامنه. درود بر همه حاضرین و ناظرین این مراسم؛ که ذاکر محترم و با محبت آقای علی طالبی بخوبی حق مادرم را اداء نمود با اشعار فاخر و ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها. از همه ممنونم

مراسم هفت مادر دامنه. مزار دارابکلا. غروب 27 فروردین 1394. عکاس: دامنه. درود بر همه حاضرین و ناظرین این مراسم؛ که ذاکر محترم و با محبت آقای علی طالبی بخوبی حق مادرم را اداء نمود با اشعار فاخر و ذکر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها. از همه ممنونم

آخرین لحظات عمر باعزت و مؤمنانۀ مادرمان که حت یک اُف به ما نگفت. او یک مادر نمونه ی مان بود. شیخ وحدت فرزند ارشد بیت مان بر بالین مادر در آخرین ساعات حیاتش. بیستم فروردین 1394. عکاس: دامنه

آخرین لحظات عمر باعزت و مؤمنانۀ مادرمان که حت یک اُف به ما نگفت. او یک مادر نمونه ی مان بود. شیخ وحدت فرزند ارشد بیت مان بر بالین مادر در آخرین ساعات حیاتش. بیستم فروردین 1394. عکاس: دامنه

مراسم سوم مسجد جامع. از چپ: محمد دباغیان دهیار دارابکلا. رحمان آفاقی رئیس شورا. سیدجعفر حاتمی. عارف آهنگر. محمدحسین آهنگر. حسین محسنی. موسی رمضانی. احمد بابویه مدیر محترم مدرسه شهید مهاجر دارابکلا. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر. موسی بابویه. اسماعیل آفاقی

مسجد جامع دارابکلا. روز 22 فروردین 1394. دامنه در حین ارائۀ متن «اگر مجسمه ساز بودم، مجسمۀ مادرم را می ساختم» به مناسبت مراسم سوم مادر. عکاس: سید علی اصغر شفیعی

مسجد جامع دارابکلا. روز 22 فروردین 1394. دامنه در حین ارائۀ متن «اگر مجسمه ساز بودم، مجسمۀ مادرم را می ساختم» به مناسبت مراسم سوم مادر. عکاس: سید علی اصغر شفیعی

آخرین عکس مراسم هفت مزار مادرم. 5شنبه 27 فروردین 1394. از راست: جعفر آهنگر. فضل الله فضلی. سیدعلی اصغر. محمدحسین آهنگر دارابی. حاج احمد. حسن آهنگر. سیدعلی اکبر. عکاس: دامنه. ای غافل ای غافل

آخرین عکس مراسم هفت مزار مادرم. 5شنبه 27 فروردین 1394. از راست: جعفر آهنگر. فضل الله فضلی. سیدعلی اصغر. محمدحسین آهنگر دارابی. حاج احمد. حسن آهنگر. سیدعلی اکبر. عکاس: دامنه. ای غافل! ای غافل

بیستم فروردین 1394. غسّالخانه دارابکلا. در انتظار تغسیل و تکفین مادر. عکاس: سیدعلی اصغر

بیستم فروردین 1394. غسّالخانه دارابکلا. در انتظار تغسیل و تکفین مادر. عکاس: سیدعلی اصغر

امیر دلدار رفیق مبارز ضدرژیم شاه شیخ وحدت. (که داستان او امیر زهتابچی و شیخ وحدت را قبلا مفصل نوشتم (اینجا : «روحانیت دارابکلا»). اتاق مرحوم پدر. شب سوم مادرم در منزل 22 فروردین 1394. عکاس: دامنه

امیر دلدار رفیق مبارز ضدرژیم شاه شیخ وحدت. (که داستان او امیر زهتابچی و شیخ وحدت را قبلا مفصل نوشتم (اینجا : «روحانیت دارابکلا»). اتاق مرحوم پدر. شب سوم مادرم در منزل 22 فروردین 1394. عکاس: دامنه

مراسم سوم مادر. از راست: مشداسماعیل گرجی (که این چند روزی ساقی مهربان ترحیم مادرم بود. متشکرم ای همسایه ی خوب و بی آزار) مهندس محمد عبدی. اصغر آهنگر. حاج رضا پدرخانم محترم و بزرگوار دامنه. ابراهیم شهابی. علی اکبر آهنگر. باجناقم عیسی رمضانی. اصغر رنجبر. عکاس: دامنه

مراسم سوم مادر. از راست: مشداسماعیل گرجی (که این چند روزی ساقی مهربان ترحیم مادرم بود. متشکرم ای همسایه ی خوب و بی آزار) مهندس محمد عبدی. اصغر آهنگر. حاج رضا پدرخانم محترم و بزرگوار دامنه. ابراهیم شهابی. علی اکبر آهنگر. باجناقم عیسی رمضانی. اصغر رنجبر. عکاس: دامنه

مراسم سوم مادرمان. قلب تان همواره شادمان باشد و غم نبینین

مراسم سوم مادرمان. قلب تان همواره شادمان باشد و غم نبینین

کاش دامنه در غم رحلت مادر قلبی مثل این بچه های ناز داشت و سنگینی فراق را درنمی یافت. چه دنیایی ست دنیای کودکی. از جلو: ملینا دختر سید روح الله خواهر زاده ام. فاطمه بلوززرده؛ فرزند ریحانه آفاقی و هادی رمضانی خواهرزاده ام. مهدیس فرزند میثم رمضانی خواهرزاده ام. دم در منزل مان روز دوم فوت مادر. عکاس: دامنه

کاش دامنه در غم رحلت مادر قلبی مثل این بچه های ناز داشت و سنگینی فراق را درنمی یافت. چه دنیایی ست دنیای کودکی. از جلو: ملینا دختر سید روح الله خواهر زاده ام. فاطمه بلوززرده؛ فرزند ریحانه آفاقی و هادی رمضانی خواهرزاده ام. مهدیس فرزند میثم رمضانی خواهرزاده ام. دم در منزل مان روز دوم فوت مادر. عکاس: دامنه

تشییع پیکر پاک مادرمان. عکاس: سیدعلی اصغر. ای همه ی شرکت کنندگان مهربان و با محبت ممنونیم از شما. خیل خیلی تشکر ای عزیزان که تقبل زحمت نمودین

تشییع پیکر پاک مادرمان. عکاس: سیدعلی اصغر. ای همه ی شرکت کنندگان مهربان و با محبت ممنونیم از شما. خیل خیلی تشکر ای عزیزان که تقبل زحمت نمودین

غسّالخانه. همه منتظر تغسیل و تکفین مادرم برای تشییع و تدفین. ای همه ی زنان معزّز و مؤمن و ای مردان غیور ممنونم از حضور دلگرم کننده ی شما. بخدا شرمنده ام از مهرتان. از راست: سیدحجّت شفیعی. جوادحبیبی. علی نژاد اوسایی. اصغر شهابی. حسن شهابی (حسن عمو) شیخ وحدت. دکتر شیخ باقر. محمدرضا. آرمان. و زنان مؤمن و مهربان و باهمت

غسّالخانه. همه منتظر تغسیل و تکفین مادرم برای تشییع و تدفین. ای همه ی زنان معزّز و مؤمن و ای مردان غیور ممنونم از حضور دلگرم کننده ی شما. بخدا شرمنده ام از مهرتان. از راست: سیدحجّت شفیعی. جوادحبیبی. علی نژاد اوسایی. اصغر شهابی. حسن شهابی (حسن عمو) شیخ وحدت. دکتر شیخ باقر. محمدرضا. آرمان. و زنان مؤمن و مهربان و باهمت

دکتر شیخ باقر (اخوی دامنه). حسن بابویه (حسن نجار باجناق شیخ باقر). حسن صادقی. اصغر مهاجر. هادی آهنگر. حسن آهنگر. روز سوم مادر. 22 فروردین 1394. عکاس: دامنه

دکتر شیخ باقر (اخوی دامنه). حسن بابویه (حسن نجار باجناق شیخ باقر). حسن صادقی. اصغر مهاجر. هادی آهنگر. حسن آهنگر. روز سوم مادر. 22 فروردین 1394. عکاس: دامنه

عکاس: سیدعلی اصغر

پدر و مادرمان. روح تان شاد ای ابوَین محبوب و دلسوزمان. درگذشت پدر 26 دی 1385. درگذشت مادر: بیستم فروردین 1394. خدا بیامرزدتان

پدر و مادرمان. روح تان شاد ای ابوَین محبوب و دلسوزمان. درگذشت پدر 26 دی 1385. درگذشت مادر: بیستم فروردین 1394. خدا بیامرزدتان

مراسم هفت مادر مزار. دختران و عروسان و نوادگان والدین مرحوم مان. مویه و زاری در آخرین روز وداع با قبر مادر. عکاس: دامنه

مراسم هفت مادر مزار. دختران و عروسان و نوادگان والدین مرحوم مان. مویه و زاری در آخرین روز وداع با قبر مادر. عکاس: دامنه

مراسم سوم مادرمان. مسجد. از راست: حاج ابراهیم مهاجر. اصغر کارگر. حسین کارگر. علی نژاد. رمضان رمضانی. آق مصطفی دارابی. آق صادق شفیعی پسرعمه ام. اصغر رمضانی. و هادوی ها پدرخانم و برادرخانم و باجناق شیخ وحدت

مراسم سوم مادرمان. مسجد. از راست: حاج ابراهیم مهاجر. اصغر کارگر. حسین کارگر. علی نژاد. رمضان رمضانی. آق مصطفی دارابی. آق صادق شفیعی پسرعمه ام. اصغر رمضانی. و هادوی ها پدرخانم و برادرخانم و باجناق شیخ وحدت

حسین روزبهی (از چپ نفر دوم) نماینده مجلس ششم ساری دوست صمیمی و قدیمی شیخ وحدت و رفقای دیگر مبارز شیخ وحدت. اتاق پدرمان شب سوم مادرم 22 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حسین روزبهی (از چپ نفر دوم) نماینده مجلس ششم ساری دوست صمیمی و قدیمی شیخ وحدت و رفقای دیگر مبارز شیخ وحدت. اتاق پدرمان شب سوم مادرم 22 فروردین 1394. عکاس: دامنه

دامنه حین ارائه متن  در مراسم مادر. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه حین ارائه متن  در مراسم مادر. عکاس: سیدعلی اصغر

مراسم هفت مزار. ذاکر اهل بیت (ع) جناب علی طالبی. عکاس: دامنه

مراسم هفت مزار. ذاکر اهل بیت (ع) جناب علی طالبی. عکاس: دامنه

ی مادر ای مادر. جز خوبی و محبت و اوج پروا چیزی ازت ندیدیم. اتاق مادر. آخرین روزی که مادر نفس می کشد و همۀ فرزندان و نوادگان مثل پروانه دور شمع وجودش می چرند. حتی اکسیژن که براش تعبیه شد هم کارساز نبود. آن صندلی جلوی تخت تو ای مادر چه خاطره ها بر دامنه و بقیه ی فرزندانت که نیافرید. ای خواهرهای بهتر از جانم ممنونم خیل خیلی زحمت کشیدین در طول این سالهای بی پدری و تنهایی مادر

ای مادر ای مادر. جز خوبی و محبت و اوج پروا چیزی ازت ندیدیم. اتاق مادر. آخرین روزی که مادر نفس می کشد و همۀ فرزندان و نوادگان مثل پروانه دور شمع وجودش می چرند. حتی اکسیژن که براش تعبیه شد هم کارساز نبود. آن صندلی جلوی تخت تو ای مادر چه خاطره ها بر دامنه و بقیه ی فرزندانت که نیافرید. ای خواهرهای بهتر از جانم ممنونم خیل خیلی زحمت کشیدین در طول این سالهای بی پدری و تنهایی مادر

اولین ساعت انتظار ورود مهمانان برای مراسم سوم مادر. شیخ وحدت و شیخ باقر و ایلیا طالبی نوۀ شیخ وحدت

اولین ساعت انتظار ورود مهمانان برای مراسم سوم مادر. شیخ وحدت و شیخ باقر و ایلیا طالبی نوۀ شیخ وحدت

حسن خواهرزاده و امیر برادرخانم. شیخ باقر. سیدعلی اکبر. عباس رجبی. مهدی رمضانی. رضاعلی. حیدر. عارف آهنگر. حاج احمد. علی رزاقی در حین دفن. ممنونم. عکاس: ام البنین

حسن خواهرزاده و امیر برادرخانم. شیخ باقر. سیدعلی اکبر. عباس رجبی. مهدی رمضانی. رضاعلی. حیدر. عارف آهنگر. حاج احمد. علی رزاقی در حین دفن. ممنونم. عکاس: ام البنین

گریه ماندگار دامنه در مصیبت مادر و روضۀ حضرت زهرا (س) در مزار مراسم هفت توسّط علی طالبی ذاکر اهل بیت (ع). ای همۀ اشک ریزان تقبل الله. عکاس: ام البنین دارابکلایی

گریۀ ماندگار دامنه در مصیبت مادر و روضۀ حضرت زهرا (س) در مزار مراسم هفت توسّط علی طالبی ذاکر اهل بیت (ع). ای همۀ اشک ریزان تقبل الله. عکاس: ام البنین دارابکلایی

غسّالخانه. از راست: اسدالله زراع. قاسم بابویه. موسی رمضانی. جواد دباغیان. موسی بابویه. دامنه. عکاس: سیدعلی اصغر

غسّالخانه. از راست: اسدالله زراع. قاسم بابویه. موسی رمضانی. جواد دباغیان. موسی بابویه. دامنه. عکاس: سیدعلی اصغر

شیخ وحدت و مهندس محمد عبدی سنه کوهی. مراسم سوم مادرم

شیخ وحدت و مهندس محمد عبدی سنه کوهی. مراسم سوم مادرم

اتاق مرحوم پدر: دامنه. حیدر. باقر. وحدت

اتاق مرحوم پدر: دامنه. حیدر. باقر. وحدت

وداع لحظاتی ست ماندگار که دل آدم آن لحظه می خواد از کالبد بپّرد. عکاس: ام البنین

وداع لحظاتی ست ماندگار که دل آدم آن لحظه می خواد از کالبد بپّرد. عکاس: ام البنین

غسّالخانه دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

غسّالخانه دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

مراسم سوم. داخل تکیه. 22 فرو.ردین 1394. ای زنان بزرگوار و مهربان خوش آمدید به مراسم یک مادر خوب. عکاس: ام البنین

مراسم سوم. داخل تکیه. 22 فروردین 1394. ای زنان بزرگوار و مهربان خوش آمدید به مراسم یک مادر خوب. عکاس: ام البنین

مراسم سوم مادر. عکاس: سیدعلی اصغر

مراسم سوم مادر. عکاس: سیدعلی اصغر

وداع شیخ وحدت با مادری که عامل اول طلبگی اش بود. عکاس: ام البنین دارابکلایی

وداع شیخ وحدت با مادری که عامل اول طلبگی اش بود. عکاس: ام البنین دارابکلایی

در انتظار نمازمیّت توسط حجت الاسلام آق شیخ مرتضی دارابی. از راست: دامنه. حاج علی چلویی. محسن پسر شیخ وحدت لباس مشکی. حسن رجبی باجناق دامنه. عکاس: سیدعلی اصغر

در انتظار نمازمیّت توسط حجت الاسلام آق شیخ مرتضی دارابی. از راست: دامنه. حاج علی چلویی. محسن پسر شیخ وحدت لباس مشکی. حسن رجبی باجناق دامنه. عکاس: سیدعلی اصغر

درود بر تشییع کنندگان شریف. عکاس: سیدعلی اصغر

درود بر تشییع کنندگان شریف. عکاس: سیدعلی اصغر

سخت ترین ثانیه ها در وداع با مادر. بیستم فروردین 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی

سخت ترین ثانیه ها در وداع با مادر. بیستم فروردین 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی

غسّالخانه. عکاس: سیدعلی اصغر

غسّالخانه. عکاس: سیدعلی اصغر

دکتر شیخ باقر وداع با مادر. بیستم فروردین 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی

دکتر شیخ باقر وداع با مادر. بیستم فروردین 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی

شیخ وحدت

دست همگی مریزاد از تابوت گیرندگان مهربان. عکاس: سیدعلی اصغر

دست همگی مریزاد از تابوت گیرندگان مهربان. عکاس: سیدعلی اصغر

شیخ وحدت و شیخ باقر در جمع تسلادهندگان در منزل. عکاس: دامنه

شیخ وحدت و شیخ باقر در جمع تسلادهندگان در منزل. عکاس: دامنه

شب سوم مادرم در منزل پدر: رفقای شیخ وحدت. از راست: حسین روزبهی نماینده سابق مجلس. تُرابی مدیر مجتمع رزمندگان ساری. حُجج اسلام: عباسعلی بهاری نماینده سابق مجلس. افضلی. محمودی. و... عکاس: دامنه

شب سوم مادرم در منزل پدر: رفقای شیخ وحدت. از راست: حسین روزبهی نماینده سابق مجلس. تُرابی مدیر مجتمع رزمندگان ساری. حُجج اسلام: عباسعلی بهاری نماینده سابق مجلس. افضلی. محمودی. و... عکاس: دامنه

عکاس: دامنه

حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی امام جماعت محترم و بزرگوار مسجد جامع دارابکلا و سخنران مراسم سوم مادرمان. عکاس: دامنه

حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی امام جماعت محترم و بزرگوار مسجد جامع دارابکلا و سخنران مراسم سوم مادرمان. عکاس: دامنه

شب هایی که رفقا تنهامون نمی گذاشتن. از راست: پدرخانم دامنه. سید علی اصغر. سیدرسول. دامنه. دکتر شیخ باقر که برای مادر خیلی زحمت کشید. عکاس: مهدی خواهرزاده ام

شب هایی که رفقا تنهامون نمی گذاشتن. از راست: پدرخانم دامنه. سید علی اصغر. سیدرسول. دامنه. دکتر شیخ باقر که برای مادر خیلی زحمت کشید. عکاس: مهدی خواهرزاده ام

رفقا. عکاس: دامنه

رفقا. عکاس: دامنه

منتظر نماز میّت

شیخ وحدت. شیخ باقر و تشییع کنندگان بزرگوار. عکاس: سیدعلی اصغر. بیستم فروردین 1394. ممنونم از همه ی شما شرکت کنندگان محترم. زنان و مردان بزرگوار

شیخ وحدت. شیخ باقر و تشییع کنندگان بزرگوار. عکاس: سیدعلی اصغر. بیستم فروردین 1394. ممنونم از همه ی شما شرکت کنندگان محترم. زنان و مردان بزرگوار

دامنه. مسجد جامع مراسم سوم مادر.22 فروردین 1394. عکاس: سید علی اصغر

تشییع و تدفین مادرم. عکاس: ام البنین دارابکلایی خواهر خانم دامنه. از راست: حسن رجبی. دامنه. محمدرضا طالبی. آرمان روانبخش داماد حیدر. اصغر طهماسبی. عقیل شهابی. حاج ابوالقاسم (ممنونم حاج آقا که در کند قبر زحمت کشیدید ). سید روح الله هاشمی. حسینعلی. کبل سید محمد شفیعی در حال قرائت گور تلقین. سید علی اکبر. درون دکتر شیخ باقر

تشییع و تدفین مادرم. عکاس: ام البنین دارابکلایی خواهر خانم دامنه. از راست: حسن رجبی. دامنه. محمدرضا طالبی. آرمان روانبخش داماد حیدر. اصغر طهماسبی. عقیل شهابی. حاج ابوالقاسم (ممنونم حاج آقا که در کند قبر زحمت کشیدید ). سید روح الله هاشمی. حسینعلی. کبل سید محمد شفیعی در حال قرائت گور تلقین. سید علی اکبر. درون دکتر شیخ باقر

تشییع و تدفین مادرم. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عکاس: ام البنین

قبر مادرمام ملا زهرا آفاقی و مادربزرگ مادری مان سیده زینب صالحی عمۀ مرحوم آق میرزحسن صالحی. دیدار تا قیامت ای مادر مأنوس قرآن و ادعیه و قبله و قلب و ذکر و تقوا. عکاس: دامنه

قبر مادرمان بانو مُلا زهرا آفاقی و مادربزرگ مادری مان سیده زینب صالحی عمۀ مرحوم آق میرزحسن صالحی. دیدار تا قیامت ای مادر مأنوس قرآن و ادعیه و قبله و قلب و ذکر و تقوا