بیت پسر عمه ام حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. دامنه و آقاشفیع. جمعه شب، هشتم مرداد 1395. عکاس: مهندس رحیمی داماد ایشان

بیت پسر عمه ام حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. دامنه و آقاشفیع. جمعه شب، هشتم مرداد 1395. عکاس: مهندس رحیمی داماد ایشان

توضیح دامنه: عکس یادگاری تئاتر سال 1358 در دارابکلا با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دارابی: نشسته از راست: خلیل آهنگر دارابی (جوشکار). یوسف آهنگر دارابی (مداح). حیدر طالبی دارابی (اخوی من). حسن آهنگر دارابی (مرحوم حاج مرتضی ). علی اسماعیل آهنگر دارابی (مرحوم کاظم). سید کاظم صباغ دارابی. احمد شیردل دارابی. ایستاده از راست: جواد دباغیان. حاج سید تقی شفیعی دارابی. نقی طالبی دارابی (عکاس صحنه). شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی (برای تقویت و تشویق روحیه گروه تئاتر آمده بود). ابراهیم طالبی دارابی (دامنه). جعفر رجبی دارابی. علی ملایی. موسی رجبی دارابی.  در ضمن، در این عکس دیگر افراد گروه تئاتر آن سال، مانند سید عسکری شفیعی، مرحوم آق علی عمادی، مرحوم اسماعیل رجبی، سید رسول هاشمی دارابی، موسی بابویه دارابی دیده نمی شود

توضیح دامنه: عکس یادگاری تئاتر سال 1358 در دارابکلا با عنوان «خان باید از بین برود» به کارگردانی سید علی اصغر شفیعی دارابی: نشسته از راست: خلیل آهنگر دارابی (جوشکار). یوسف آهنگر دارابی (مداح). حیدر طالبی دارابی (اخوی من). حسن آهنگر دارابی (مرحوم حاج مرتضی ). علی اسماعیل آهنگر دارابی (مرحوم کاظم). سید کاظم صباغ دارابی. احمد شیردل دارابی. ایستاده از راست: جواد دباغیان. حاج سید تقی شفیعی دارابی. نقی طالبی دارابی (عکاس صحنه). شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی (برای تقویت و تشویق روحیه گروه تئاتر آمده بود). ابراهیم طالبی دارابی (دامنه). جعفر رجبی دارابی. علی ملایی. موسی رجبی دارابی. در ضمن، در این عکس دیگر افراد گروه تئاتر آن سال، مانند سید عسکری شفیعی، مرحوم آق علی عمادی، مرحوم اسماعیل رجبی، سید رسول هاشمی دارابی، موسی بابویه دارابی دیده نمی شود

یوسف. سیدعلی اصغر. حسن. دامنه. طرح عکس: دامنه

یوسف. سیدعلی اصغر. حسن. دامنه. طرح عکس: دامنه

جاده هراز. پلور. قله دماوند. سال 1382. عارف. عاصم. عادل. عکاس: دامنه

جاده هراز. پلور. قله دماوند. سال 1382. عارف. عاصم. عادل. عکاس: دامنه

مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی، ابن کبل آخوند ملا علی، ابن ملاحیدر، ابن ملا طالب. سال 1382. به همراه اهل خانه و همسایه ها و اقوام. عاصم و عادل هم سمت راست

دامنه و موسی رمضانی (زکریا تقی). دارابکلا. تیرنگ گردی. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و موسی رمضانی (زکریا تقی). سال 1385. دارابکلا. تیرنگ گردی. عکاس: سید علی اصغر

روز عروسی اخوی حیدرم در سال 1366. عکاس: سید علی اصغر

روز عروسی اخوی حیدرم در سال 1366. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. روانشاد یوسف رزاقی. سال 1365. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. روانشاد یوسف رزاقی. سال 1365. عکاس: جعفر رجبی

دبستان دولتی دارابکلا. سال 1354. از راست: موسی رمضانی دارابی. دامنه. محمد گرجی. آن پشت سید عبدالله هاشمی دارابی و علی اکبر بابویه دارابی ببخیل. عکس های دهۀ 50 دامنه اینجا

دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1359. عکاس: یوسف

دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1359. عکاس: یوسف

عاشورای سال 1372. از راست: سید رسول هاشمی دارابی. دامنه. میرهادی موسوی. سید علی اصغر هاشمی دارابی. مزار دارابکلا

عاشورای سال 1372. از راست: سید رسول هاشمی دارابی. دامنه. میرهادی موسوی. سید علی اصغر هاشمی دارابی. مزار دارابکلا

جنگل دارابکلا. رفقا. سال 1365. عکاس: یوسف

جنگل دارابکلا. رفقا. سال 1365. عکاس: یوسف

دامنه. تهران. خرداد سال 1388. محل کار دامنه. عکاس: سیدمحسن ساطع کاشانی

محل کار. تهران. خرداد سال 1388. دامنه. عکاس: سیدمحسن ساطع کاشانی

قم. کهک. منزل ملاصدرا. سال 1383. از چپ: عاصم. دامنه. عارف. فهیم مهدی زاده

قم. کهک. منزل حکیم ملاصدرا. سال 1383. از چپ: عاصم. دامنه. عارف. فهیم مهدی زاده

دامنه. تهران منزل مسکونی ام. رمستان سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. تهران منزل مسکونی ام. زمستان برفی سال 1383. عکاس: عارف

روز دامادی دامنه. روز 31 مرداد 1395. عید غدیر. عکاس: سید علی اصغر

روز دامادی دامنه. روز 31 مرداد 1395. عید غدیر. عکاس: سید علی اصغر

سه فرزندم از چپ: عارف، عاصم، عادل و خانواده ی دامنه. تهران. جماران. بیت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی. سال 1383. عکاس: دامنه

سه فرزندم از چپ: عارف، عاصم، عادل و خانوادۀ دامنه. تهران. جماران. بیت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی. سال 1383. عکاس: دامنه

دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی اِبن کبل آخوندملاعلی. دارابکلا. سال 1382. پشت خونۀ حاج رضا دارابکلایی

دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی اِبن کبل آخوندملاعلی. دارابکلا. سال 1382. پشت خونۀ حاج رضا دارابکلایی

روانشاد یوسف رزاقی و دامادشان معلم گرانقدر و مؤمن مرحوم حسن بابویه فرزند مرحوم حاج رمضان ببخیل. سال 1378. عکاس: سید علی اصغر

روانشاد یوسف رزاقی و دامادشان معلم گرانقدر و مؤمن مرحوم حسن بابویه فرزند مرحوم حاج رمضان ببخیل. سال 1378. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. شهریور 1395. قم

دامنه. شهریور 1395. قم

بازگشت از جبهه. سر مزار دارابکلا. فروردین 1365. با لباسی که در عملیات والفجر8 در فاو عراق بودیم: از راست: سید علی اصغر شفیعی دارابی. حسن صادقی محلی. دامنه. روانشاد جانباز جنگی یوسف رزاقی. عکاس: حاج نقی طالبی دارابی

بازگشت از جبهه. سر مزار دارابکلا. فروردین 1365. با لباسی که در عملیات والفجر8 در فاو عراق بودیم: از راست: سید علی اصغر شفیعی دارابی. حسن صادقی محلی. دامنه. روانشاد جانباز جنگی یوسف رزاقی. عکاس: حاج نقی طالبی دارابی

قمصر کاشان. پارک ورودی شهر. سال 1382. از راست: عارف. عاصم. عادل. صابر آهنگر دارابی (پسر حاج احمد). عکاس: دامنه

قمصر کاشان. پارک ورودی شهر. سال 1382. از راست: عارف. عاصم. عادل. صابر آهنگر دارابی (پسر حاج احمد). عکاس: دامنه

دامنه. ساری کوی کارمندان. جمعه 4 عصر 1393. مراسم عقد زهرا طالبی دارابی اخوی زاده ام. عکاس: محمدرضا طالبی

دامنه. ساری کوی کارمندان. جمعه 4 عصر 1393. مراسم عقد زهرا طالبی دارابی اخوی زاده ام. عکاس: محمدرضا طالبی

چایجان. رودسر گیلان. سال 1384. عارف. عادل. ابی دائی. عاصم. عکاس: دامنه

چایجان. رودسر گیلان. سال 1384. عارف. عادل. ابی دائی. عاصم. عکاس: دامنه

عارف. عاصم. عادل. تهران. مقبرۀ شهدای گمنام. بزرگراه شهید بابایی. سال 1384. عکاس: دامنه

عارف. عاصم. عادل. تهران. مقبرۀ شهدای گمنام. بزرگراه شهید بابایی. سال 1384.عکاس: دامنه

دامنه. مشهد. روز هشتم محرم. 19 مهر 1395. رواق دارالحُجّۀ حرم امام رضا

دامنه. مشهد. روز هشتم محرم. 19 مهر 1395. رواق دارالحُجّۀ حرم امام رضا

قم. منزل. سال 1371. دامنه. عادل. عارف. عکاس: اخوی باقر

قم. منزل. سال 1371. دامنه. عادل. عارف. عکاس: اخوی باقر

دامنه. آبان 1395. قم

دامنه. آبان 1395. قم

قم. سال 1375. خونۀ جانباز گرامی بنی فاطمی. عکاس: خانوادۀ دامنه

قم. سال 1375. خونۀ جانباز گرامی بنی فاطمی. عکاس: خانوادۀ دامنه

دارابکلا. منزل. سال 1372. دامنه. عارف. عادل. عکاس: خانوادۀ دامنه

دارابکلا. منزل. سال 1372. دامنه. عارف. عادل. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. قم. میدان آستانۀ حضرت معصومه (س). عصر جمعه 19 شهریور 1395 سالروز شهادت امام محمدباقر

دامنه. قم. میدان آستانۀ حضرت معصومه (س). عصر جمعه 19 شهریور 1395. سالروز شهادت امام محمدباقر

قم. دامنه. جمعه 28 آبان 1395. قم رنگ پائیزی گرفت. عکاس: رهگذر

قم. دامنه. جمعه 28 آبان 1395. قم رنگ پائیزی گرفت. عکاس: رهگذر

عارف طالبی دارابی. حرم امام رضا (ع). روز 7 مهر 1395. عکاس همۀ تصاویر همسرش مهسا

عارف طالبی دارابی. حرم امام رضا (ع). روز 7 مهر 1395. عکاس همۀ تصاویر همسرش مهسا

دامنه. عارف. سال 1369. عکاس: نقی طالبی دارابی

دامنه. عارف. سال 1369. عکاس: نقی طالبی دارابی

عارف. دارابکلا. پشت بانک مهر ایران. خونۀ حاج رضا دارابکلایی. در این سن عارف در دستۀ زنچیرزنی هیأت جوانان نوحه می خواند. عکاس: دامنه

عارف. دارابکلا. پشت بانک مهر ایران. خونۀ حاج رضا دارابکلایی. سال 1375. در این سن عارف در دستۀ زنچیرزنی هیأت جوانان، نوحه می خواند. عکاس: دامنه

دامنه. جبهۀ مریوان. روستای بوریدر. تیر 1361. عکاس: سیدکاظم صباغ

دامنه. جبهۀ مریوان. روستای بوریدر. تیر 1361. عکاس: سیدکاظم صباغ

حجة الاسلام والمسلمین حاج سید جواد شفیعی دارابی (پسر عمه ام). سمت راست هم داماد ایشان است. شب 11 شهریور 1395. شهادت امام جواد _علیه السّلام_ منزل جناب حجة الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی در قم. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین حاج سید جواد شفیعی دارابی (پسر عمه ام). سمت راست هم داماد ایشان است. شب 11 شهریور 1395. شهادت امام جواد _علیه السّلام_ منزل جناب حجة الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی در قم. عکاس: دامنه

جشن عقد آقا محمدحسن مهاجر (فرزند قاسم، مشهور به حاجی مهاجر. به عبارتی نوۀ پسری مرحوم حاج شیخ حسن مهاجر و نوۀ دختری حاج نادر دباغیان) با خانم فاطمه رجبی دارابی (فرزند محمدرضا رجبی دارابی. به عبارتی نوۀ پسری اسحاق رجبی و نوۀ دختری آق سید رحیم موسوی دارابی) در هتل عرب ساری. عصر روز دوشنبه 15 شهریور 1395. دو روز پس از روز خُجستۀ ازدواج امام علی و حضرت فاطمۀ زهرا (علیهما السّلام). دامنه این پیوند مبارکِ فاطمه خانم و محمدحسن را صمیمانه تبریک می گوید و آرزوی خوشبختی ابدی دارد و زندگی شاد و معنوی و عاشقانه و سرشار از سعادت و کامیابی. بسیار خوشحالم که هم داماد و هم عروس از فامیل های خانوادۀ من است. در عکس محمدحسن مهاجر و محمدرضا رجبی دارابی. یعنی شاه داماد و پدر عروس خانم در کنار هم. ارسالی جناب یک دوست

جشن عقد آقا محمدحسن مهاجر (فرزند قاسم، مشهور به حاجی مهاجر. به عبارتی نوۀ پسری مرحوم حاج شیخ حسن مهاجر و نوۀ دختری حاج نادر دباغیان) با خانم فاطمه رجبی دارابی (فرزند محمدرضا رجبی دارابی. به عبارتی نوۀ پسری اسحاق رجبی و نوۀ دختری آق سید رحیم موسوی دارابی) در هتل عرب ساری. عصر روز دوشنبه 15 شهریور 1395. دو روز پس از روز خُجستۀ ازدواج امام علی و حضرت فاطمۀ زهرا (علیهما السّلام). دامنه این پیوند مبارکِ فاطمه خانم و محمدحسن را صمیمانه تبریک می گوید و آرزوی خوشبختی ابدی دارد و زندگی شاد و معنوی و عاشقانه و سرشار از سعادت و کامیابی. بسیار خوشحالم که هم داماد و هم عروس از فامیل های خانوادۀ من است. در عکس محمدحسن مهاجر و محمدرضا رجبی دارابی. یعنی شاه داماد و پدر عروس خانم در کنار هم. ارسالی جناب یک دوست

مزار و امام زاده باقر دارابکلا در یک روز سرد بارانی پاییزی. قبر روانشاد یوسف رزاقی. ارسالی پنج شنبه 8 مهر 1395 جناب یک دوست

مزار و امام زاده باقر دارابکلا در یک روز سرد بارانی پاییزی. قبر روانشاد یوسف رزاقی.پنج شنبه 8 مهر 1395. عکاس: جناب یک دوست

 13:05

دامنه. سید علی اصغر. تشی لت دارابکلا. سال 1383. عکاس: سید رسول هاشمی

دامنه. سید علی اصغر. تشی لت دارابکلا. سال 1383. عکاس: سید رسول هاشمی

گل دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

گل دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

حاج علی چلویی دارابی. عکاس: حاج حسین رنگین کمان. عصر سه شنبه 20 مرداد 1394 روز شهادت امام صادق (ع). روز میثاق و تشییع شهدای گمنام غوّاص در دارابکلا. روزی که چشمان همه از شوری اشک ها، سرخ شد و دل همه از درد تکه استخوان ها و پلاک آن سه شهید گمنام،  پرخون گردیده بود. به تو می گویم: خدا قوت حاج علی با این چهرۀ عرق کردۀ سرخ فام

حاج علی چلویی دارابی. عکاس: حاج حسین رنگین کمان. عصر سه شنبه 20 مرداد 1394 روز شهادت امام صادق (ع). روز میثاق و تشییع شهدای گمنام غوّاص در دارابکلا. روزی که چشمان همه از شوری اشک ها، سرخ شد و دل همه از درد تکه استخوان ها و پلاک آن سه شهید گمنام،  پرخون گردیده بود. به تو می گویم: خدا قوت حاج علی با این چهرۀ عرق کردۀ سرخ فام. متن دامنه در این باره: اینجا

زنی از عشایر دور افتادۀ عاشق دل آگاه و خالص و انیس امام حسین (ع) در بین الحرمین جنب مرقدالحسین (ع). زائر حائر دلسوخته ای که آموزگار دامنه شد برای همیشه ی تاریخ. 2 دی 1393. عکاس: دامنه

زنی از عشایر دور افتادۀ عاشق دل آگاه و خالص و انیس امام حسین (ع) در بین الحرمین جنب مرقدالحسین (ع). زائر حائر دلسوخته ای که آموزگار دامنه شد برای همیشه ی تاریخ. 2 دی 1393. عکاس: دامنه

امام خمینی در فروردین 1368 مرحوم آیة الله العظمی حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری را بر سر چند چالش سیاسی بسیار مهم، از این سمت عزل نمود و به وی گفتند در حوزه قم بمان و درس و بحث طلاب را گرمی ببخش. تاریخ این قسمت انقلاب بسی مهم است. یاد و روح هر دو مبارز غیور گرامی باد

امام خمینی در فروردین 1368 مرحوم آیة الله العظمی حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری را بر سر چند چالش سیاسی بسیار مهم، از این سمت عزل نمود و به وی گفتند در حوزه قم بمان و درس و بحث طلاب را گرمی ببخش. تاریخ این قسمت انقلاب بسی مهم است. یاد و روح هر دو مبارز غیور گرامی باد

مسیر سرتا. سال 1362 : از راست: حسن آهنگر. سیدعلی اصغر. روانشاد یوسف. احمد نصیری. سید محمد اندیک. عیسی. سیدرسول. حسن صادقی. لالیمی. آق حیدر. ایستاده از چپ: جعفر رجبی. دامنه. آق باقر شفیعی پسر عمه ام

مسیر سرتا. سال 1362 : از راست: حسن آهنگر. سیدعلی اصغر. روانشاد یوسف. احمد نصیری. سید محمد اندیک. عیسی. سیدرسول. حسن صادقی. لالیمی. آق حیدر. ایستاده از چپ: جعفر رجبی. دامنه. آق باقر شفیعی پسر عمه ام

چلکاچین جاده ی جنگلی دارابکلا. این قسمت جاذب ترین جاده ی جنگل دارابکلاست چون هم پیچ در پیچ است، هم زیبا و پرمنظره و دیبا و هم سیرش به بالا و بالاهاست. چهارشنبه 25 شهریور 1394. ارسالی جناب دارکلایی ریکا

چلکاچین جاده ی جنگلی دارابکلا. این قسمت جاذب ترین جاده ی جنگل دارابکلاست چون هم پیچ در پیچ است، هم زیبا و پرمنظره و دیبا و هم سیرش به بالا و بالاهاست. چهارشنبه 25 شهریور 1394. ارسالی جناب دارکلایی ریکا

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست. چهار تصویر تازه و نویدبخش از جدیدترین چهره ی باران دارابکلا یادمان مظلوم ترین زن تاریخ دارابکلا که توسط بی رحمان طمّاع به شنیع ترین حالت به قتل رسید و در جنکل مَخوف منطقه ی چلمردی رها شد و مدتی فضای منطقه و بخش وسیعی ار کشور را پرتلاطم ساخته بود. عکس های ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. 21 شهریور 1394. از این تلاش خوب جناب یک دوست بسی ممنونم. با هم ببینیم که خیلی از دل ها برای این باران دارابکلا می تپد: تو آرام بخواب باران خانم کوچولوی ناز، که مادرت تا می توانست در کمتر از چند ساعت بدترین ناآرامی هولناک را بر جان و قلب و فراق و وداع دائمی تو به جسم و جان خود دید

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست. باران ای یادگار بانوی مظلوم مرحوم خدیجه رمضانی دارابی، تاب آرام تو تاب دل ما را افزون ساخت

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست. خدایا به همه ی سختی های لحظات جان دادن مادر مظلوم باران سوگند، باران را برای دارابکلا مانا نگه دار

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست

باران دختر مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 21 شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست. برای سلامتی باران کوچولوی مرحوم خدیجه رمضانی دارابی صلوات. روح مادرت شاد

محمد دباغیان دهیار لایق و خدوم دارابکلا. آذر 1393. موفق باشید محمد

محمد دباغیان دهیار لایق و خدوم دارابکلا. آذر 1393. موفق باشید محمد 

قم. 1358. آلبوم اختصاصی دامنه. پس از رفتن به جماران برای دیدار امام خمینی: از راست: اصغر رنجبر. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. مصطفی آهنگر. علی اکبر آهنگر دو نفر ایستاده: از راست: سیدعسکری. دامنه. عکاس: سید علی اصغر

قم. 1358. آلبوم اختصاصی دامنه. پس از رفتن به جماران برای دیدار امام خمینی: از راست: اصغر رنجبر. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. مصطفی آهنگر. علی اکبر آهنگر دو نفر ایستاده: از راست: سیدعسکری. دامنه. عکاس: سید علی اصغر

شهید حجت الاسلام سید جواد شفیعی دارابی

شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی. متن تنسر در بارۀ ایشان اینجا 

اولین تئاتر سیاسی دارابکلا به کارگردانی سید علی اصغر و پشتیبانی روانشاد یوسف. سال 1358. آلبوم اختصاصی دامنه. از راست: خلیل جوشکار. حاج سید تقی شفیعی. نقی طالبی. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. دامنه. جعفر. علی ملائی. موسی رجبی. نشسته از چپ: اسماعیل آهنگر کاظم. حسن. احمدشیردل. سید کاظم صباغ. دو نفر جلو هم یوسف آهنگر و آق حیدر اخوی دامنه. عکاس: دوربین خودکار نقی طالبی

اولین تئاتر سیاسی دارابکلا به کارگردانی سید علی اصغر و پشتیبانی روانشاد یوسف. سال 1358. آلبوم اختصاصی دامنه. از راست: خلیل جوشکار. حاج سید تقی شفیعی. نقی طالبی. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. دامنه. جعفر. علی ملائی. موسی رجبی. نشسته از چپ: اسماعیل آهنگر کاظم. حسن. احمدشیردل. سید کاظم صباغ. دو نفر جلو هم یوسف آهنگر و آق حیدر اخوی دامنه. عکاس: دوربین خودکار نقی طالبی

شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی

شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی. یادش جاویدان و نغمۀ نوحه های مصائب عاشورایش مانا. این سیب زیر هم هدیه به روحش باد

سیب دارابکلا. روز  17 شهریور 1394. عکس ارسالی هنرمند باذوق و ابتکار جناب یک دوست

سیب دارابکلا. روز  17 شهریور 1394. عکس ارسالی هنرمند باذوق و ابتکار جناب یک دوست

هزارجریب به سمت مرَس و روستاهای دیگر. 14 شهریور 1394. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه

هزارجریب به سمت مرَس و روستاهای دیگر. 14 شهریور 1394. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه

دامنه. قم منزل عارف طالبی دارابی. 22 اسفند 1393 عکاس: عارف

دامنه. قم منزل عارف طالبی دارابی. 22 اسفند 1393 عکاس: عارف

باغ وحش وکیل آباد مشهد. شتر دوکوهانه که مظهرش کویر است و مقصدش کویر و عشقش کویر. شهریور 1394. عکاس: دامنه

باغ وحش وکیل آباد مشهد. شتر دوکوهانه که مظهرش کویر است و مقصدش کویر و عشقش کویر. شهریور 1394. عکاس: دامنه

سید اسماعیل شفیعی دارابی (مشهور به اسمل قاضی!) فرزند مرحوم سید ابراهیم. برادر سید علی اصغر. 19 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

سید اسماعیل شفیعی دارابی (مشهور به اسمل قاضی!) فرزند مرحوم سید ابراهیم. برادر سید علی اصغر. 19 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست. بقیه در اینجا

قبر حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی. مزار دارابکلا. غروب پنجشنبه روز سیزده بدر عید نوروز 1394. عکاس: دامنه

قبر حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی. مزار دارابکلا. غروب پنجشنبه روز سیزده بدر عید نوروز 1394. عکاس: دامنه

امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر. یاد پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دارابی به خیر که این امامزاده را حراست و ترمیم نمود

امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر. یاد پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دارابی به خیر که این امامزاده را حراست و ترمیم نمود