عارف. امیردائی. عاصم. عادل. سال 1384. مُرسم. عکاس: دامنه

عارف. امیردائی. عاصم. عادل. سال 1384. مُرسم. عکاس: دامنه

تهران. جاده لشکرک لواسان. تابستان 1383 اعضای بیت دامنه. عکاس: امیردائی

تهران. جاده لشکرک لواسان. تابستان 1383. اعضای بیت دامنه. عکاس: امیردائی

شهر خمین. منزل امام خمینی. سال 1382. حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه. عکاس: عاصم

خمین. منزل امام خمینی. سال 1382. حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه. عکاس: عاصم

شب جمعه 13 اسفند 94. خونۀ پسرم عارف. عکاس: عروسم سُرورالسّادات. عارف. دامنه . عادل

شب جمعه 13 اسفند 94. خونۀ پسرم عارف. عکاس: عروسم سُرورالسّادات. عارف. دامنه . عادل

تشی لت. سال 1385. از راست : عاصم. عادل. عارف. امین نجاتی. عکاس: دامنه

تشی لت. سال 1385. از راست : عاصم. عادل. عارف. امین نجاتی. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1381. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1381. عکاس: سیدعلی اصغر

اتاق مرحوم پدرم حجت الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی. سال 1384. پدرم. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر هاشمی. علیرضا. سیدعلی اصغر. دکتر شیخ باقر. عکاس: دامنه

اتاق مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی. سال 1384. پدرم. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر هاشمی. علیرضا. سیدعلی اصغر. دکتر شیخ باقر. عکاس: دامنه

جنگل دارابکلا. منطقه ی وَل اُوه. سال 1384. پس از درگذشت خیره کننده ی یوسف مزارمان بود و حس و حال فراق او. پوزش ای آوند درخت. عکاس: سیدعلی اصغر

جنگل دارابکلا. منطقه ی وَل اُوه. پس از درگذشت خیره کنندۀ یوسف مزارمان بود و حس و حال فراق او. پوزش ای آوند درخت. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. تیر ماه 1361. جبهه مریوان. بوریدر. عکاس: سیدکاظم صباغ

دامنه. تیر ماه 1361. جبهه مریوان. بوریدر. عکاس: سیدکاظم صباغ

امام زاده عباس اوسا دارابکلا. عارف. عادل. عاصم. امیردائی. امیررضا. سال 1385. عکاس: دامنه

امام زاده عباس اوسا دارابکلا. عارف. عادل. عاصم. امیردائی. امیررضا. سال 1385.عکاس: دامنه

مسیر سرتا جنگل دارابکلا. سال 1363. دامنه و رفقا

مسیر سرتا جنگل دارابکلا. سال 1363. دامنه و رفقا

سر قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. سال 1362. از راست: سیدعسکری. شعبانعلی شاهمیری. آق علی پورصمد. جعفر رجبی. روانشاد یوسف رزاقی. سیدعلی اصغر. دامنه

 قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. سال 1362. از راست: سیدعسکری. شعبانعلی شاهمیری. آق علی پورصمد. جعفر رجبی. روانشاد یوسف رزاقی. سیدعلی اصغر. دامنه

دامنه. قم. سال 1364. پل آهنچی کنار حرم حضرت معصومه

دامنه. قم. سال 1364. پل آهنچی کنار حرم حضرت معصومه

سیدرسول هاشمی و دامنه. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدرسول هاشمی و دامنه. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

31 مرداد 1365 . روز دامادی دامنه. بازگشت از حمام. از راست : منصور شعبانی. یوسف رزاقی. دامنه.جعفر. حسن. سیدعسکری. مهدی ( خواهر زاده ی دامنه ). شیخ باقر ( اخوی ). ردیف پشت از راست :مهدی آهنگر. سید قاسم. حن صادقی. احمد بابویه. سیدعلی اندیک. عکاس : سیدعلی اصغر

روز دامادی دامنه. روز 31 مرداد 1365. بازگشت از حمام. از راست : منصور شعبانی. یوسف رزاقی. دامنه. جعفر رجبی. حسن آهنگر. سیدعسکری. مهدی رمضانی (خواهرزاده ی دامنه). شیخ باقر (اخوی). ردیف پشت از راست: مهدی آهنگر. سید قاسم. حسن صادقی. احمد بابویه. سیدعلی اندیک. عکاس: سیدعلی اصغر

تیرنگ گردی. حسن صادقی محلی (اولین جانباز دارابکلا) و دامنه. 13 بدر 1385. عکاس:سیدعلی اصغر

تیرنگ گردی. حسن صادقی محلی (اولین جانباز دارابکلا) و دامنه. روز 13 بدر 1385.عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا. اوس صحرا. تاسوعای سال 1393. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا. اوس صحرا. تاسوعای سال 1393. عکاس: سیدعلی اصغر

از راست: عاصم. عادل. عارف. سال 1384. مرسم. عکاس: دامنه

از راست: عاصم. عادل. عارف. سال 1384. مُرسم. عکاس: دامنه

دامنه. جعفر. علیرضا. سیدرسول. جنگل دارابکلا. بالادست پاکو اسّل. سال 1387. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جعفر آهنگر. علیرضا. سیدرسول هاشمی. جنگل دارابکلا. بالادست پاکو اسّل. سال 1387. عکاس: سیدعلی اصغر

عاصم. سال 1384. عکاس: دامنه

عاصم و توک. سال 1384. عکاس: دامنه

دامنه. گِس اَخیر. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. گِس اَخیر. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

غروب آفتاب دارابکلا. روز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394. عکاس: جناب یک دوست

غروب آفتاب دارابکلا. روز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394. عکاس: جناب یک دوست

عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

دامنه. علیرضا. جعفر آهنگر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. جعفر آهنگر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر. جنگل مِه آلود دارابکلا. سال 1386. عکاس: دامنه

کامیون حمل کُنده های درختان جنگل دارابکلا. نوروز 1394. دامنه نمی داند این ماشین از کیست و برای کیست؟ فقط می داند علامتی از کاهیدگی جنگل ملی ست این قطع درختان

کامیون حمل کُنده های درختان جنگل دارابکلا. نوروز 1394. دامنه نمی داند این ماشین از کیست و برای کیست؟ فقط می داند علامتی از کاهیدگی جنگل ملی ست این قطع درختان

آبشار جنگل روستای دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل روستای دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو دامادش

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو دامادش

تالار آفتاب قم. دامنه. عارف. مهمانان در حال روبوسی عارف. شب 9 اسفند 1394. عکاس: سید علی اصغر. شب جشن عروسی عارف

تالار آفتاب قم. دامنه. عارف. مهمانان در حال روبوسی عارف. شب 9 اسفند 1394. عکاس: سید علی اصغر. شب جشن عروسی عارف

تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 9 اسفند 1393. مراسم جشن عروسی عارف طالبی دارابی. از راست : دامنه. حُجج اسلام: سید محمد شفیعی مازندرانی. محمدرضا نصوری. محمدجواد غلامی دارابی. سید حسین شفیعی دارابی. عکاس: رضوان رمضانی

تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 9 اسفند 1393. مراسم جشن عروسی عارف طالبی دارابی. از راست : دامنه. حُجج اسلام: سید محمد شفیعی مازندرانی. محمدرضا نصوری. محمدجواد غلامی دارابی. سید حسین شفیعی دارابی. عکاس: رضوان رمضانی

نشست گروه وایبر.  نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

نشست گروه وایبر.  نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. جعفر آهنگر. سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. نوروز 1394. منزل حسن صادقی. عکاس : محمد صادقی

دامنه. جعفر آهنگر. سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. نوروز 1394. منزل حسن صادقی. عکاس : محمد صادقی پسر حسن صادقی

احمد بابویه دارابی مدیر ارجمند دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا (سمت راست). کنارش جناب آقای عرب خزائلی رئیس آموزش و پرورش شهرستان میاندورود. بقیۀ حاضرین عکس را نمی شناسم. عکس از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» با مدیریت باقر آریائی فر حاج باقر موسی. 15 اردیبهشت 1394. جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا

احمد بابویه دارابی مدیر ارجمند دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا (سمت راست). کنارش جناب آقای عرب خزائلی رئیس آموزش و پرورش شهرستان میاندورود. بقیۀ حاضرین عکس را نمی شناسم. عکس از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» باقر آریائی فر حاج باقر موسی. 15 اردیبهشت 1394. جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا

جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا. روز 15 اردیبهشت 1394. عکس از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» باقر آریائی فر حاج باقر موسی

جشن دانش آموزان دبستان شهید محمدباقر مهاجر دارابکلا. روز 15 اردیبهشت 1394. عکس از وبلاگ «دارابکلا بهشت ساری» باقر آریائی فر حاج باقر موسی

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. روستای پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه

سیدعلی اصغر. کلبه ی عمویوسف تیرنگ گردی. 1386. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر. کلبه ی عمویوسف تیرنگ گردی. 1386. عکاس: دامنه

حاج احمد آهنگر (البته با تسلیت فوت مادر گرامی شان) و دامنه و سمند که یادش بخیر است هنوز هم. 1387. عکاس: سید علی اصغر

حاج احمد آهنگر (البته با تسلیت فوت مادر گرامی شان) و دامنه و سمند که یادش بخیر است هنوز هم. 1387. عکاس: سید علی اصغر

کباب و نماز در جنگل دارابکلا. سال 1387. از راست: علیرضا (البته با تسلیت فوت مادر ارجمندشان). سیدرسول. عمواکبر دارابکلایی. جعفر آهنگر. آن دور هم دامنه و حاج احمد در اقامه ی نماز. عکاس: سیدعلی اصغر

کباب و نماز در جنگل دارابکلا. سال 1387. از راست: علیرضا (البته با تسلیت فوت مادر ارجمندشان). سیدرسول. عمواکبر دارابکلایی. جعفر آهنگر. آن دور هم دامنه و حاج احمد در اقامه ی نماز. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و جواد دباغیان. 1386. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و جواد دباغیان. 1386. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

سال 1382. برف جنگل. سیدعلی اکبر. جعفر آهنگر. روانشاد یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

سال 1382. برف جنگل. سیدعلی اکبر. جعفر آهنگر. روانشاد یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا

دامنه و بقیه عضو گروه. نوروز 1394. جلسه ی گروه وات سپ در دهیاری. عکاس: مهدی مقتدایی

دامنه و بقیه عضو گروه. نوروز 1394. جلسه ی گروه وات سپ در دهیاری. عکاس: مهدی مقتدایی

حمیدرضا طالبی دارابی. 2 اردیبهشت 1384 . عکاس: مهدی رجبی

حمیدرضا طالبی دارابی. 2 اردیبهشت 1384 . عکاس: مهدی رجبی

عید 1394 منزل احمد بابویه: جعفر آهنگر. دامنه. سیدرسول. حسن صادقی. سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. عکاس: احمد

عید 1394 منزل احمد بابویه: جعفر آهنگر. دامنه. سیدرسول. حسن صادقی. سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. عکاس: احمد

سیدعلی اصغر و احمدبابویه. عید 1394 منزل احمد بابویه. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر و احمدبابویه. عید 1394 منزل احمد بابویه. عکاس: دامنه

سید علی اصغر؛ کلاه اسکموهای قطبی ست یا مِنشویک های ضد لنین روس

سید علی اصغر؛ کلاه اسکموهای قطبی ست یا مِنشویک های ضد لنین روس

رودخانه ی پیچ تند تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

رودخانه ی پیچ تند تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. عکس از حسین رمضانی مدیر وبلاگ رنگین کمان. اردیبهشت 1394 روستای دارابکلا

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. عکس از حسین رمضانی مدیر وبلاگ رنگین کمان. اردیبهشت 1394 روستای دارابکلا

نجف. آخرین عکس دامنه از حرم امام علی ع. یکشنبه 7 دی 1393 پس از نماز ظهر و عصر و روز وداع از آن امام مظلوم تاریخ و دانشمندترین مرد هستی

نجف. آخرین عکس دامنه از حرم امام علی ع. یکشنبه 7 دی 1393 پس از نماز ظهر و عصر و روز وداع از آن امام مظلوم تاریخ و دانشمندترین مرد هستی

هادی آهنگر. دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

هادی آهنگر. دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

جعفر. آخرهای اسفند 1383 سال فوت یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

جعفر. آخرهای اسفند 1383 سال فوت یوسف. عکاس: سیدعلی اصغر

سید علی اصغر. جنگل نوردی. 1389. عکاس: سیدرسول

سید علی اصغر. جنگل نوردی. 1389. عکاس: سیدرسول

جلسه اول گروه وات سپی عمران و توسعه دارابکلا. دفتر دهیار محترم. از راست: عیسی آهنگر دبیر. امین آهنگر. عارف آهنگر. رحمان آفاقی. مهدی بابویه (موسی). سیدمحمد موسوی. دکتر عارف زاده. میثم رحیمی . دامنه. حسین جوادی نسب. علی اکبر طالبی. سیدمحمد رحیمی. سید رسول شفیعی. معین آهنگر. محمدآقا دباغیان دهیار گرامی. عباس سحرخیز. محمد. مهدی بابویه (حسین). مهندس صادق. دامنه. رجبی . سیدجعفر حاتمی. سیدایمان هاشمی. نوروز 1394. عکاس: مهدی مقتدایی

جلسه اول گروه وات سپی عمران و توسعه دارابکلا. دفتر دهیار محترم. از راست: عیسی آهنگر دبیر. امین آهنگر. عارف آهنگر. رحمان آفاقی. مهدی بابویه (موسی). سیدمحمد موسوی. دکتر عارف زاده. میثم رحیمی . دامنه. حسین جوادی نسب. علی اکبر طالبی. سیدمحمد رحیمی. سید رسول شفیعی. معین آهنگر. محمدآقا دباغیان دهیار گرامی. عباس سحرخیز. محمد. مهدی بابویه (حسین). مهندس صادق. دامنه. رجبی . سیدجعفر حاتمی. سیدایمان هاشمی. نوروز 1394. عکاس: مهدی مقتدایی

دامنه. موسی رمضانی. سیدرسول. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. موسی رمضانی. سیدرسول. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

حُجج اسلام: سیدحسین شفیعی دارابی. شیخ محمد نجفی. شیخ علی ربانی. جشن عروسی عارف طالبی دارابی. تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 10 اسفند 93. عکاس: دامنه

حُجج اسلام: سیدحسین شفیعی دارابی. شیخ محمد نجفی. شیخ علی ربانی. جشن عروسی عارف طالبی دارابی. تالار مجتمع توریستی آفتاب قم. 10 اسفند 93. عکاس: دامنه

تقی آهنگر. روانشاد یوسف. حاج علی. 1382. دریای گوهرباران میاندورود مازندران. یک سال پیش از فوت. عکاس: سیدعلی اصغر

تقی آهنگر. روانشاد یوسف. حاج علی. 1382. دریای گوهرباران میاندورود مازندران. یک سال پیش از فوت. عکاس: سیدعلی اصغر

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی. مراسم جشن عروسی پسرم مهندس عادل طالبی دارابی. قم تالار هتل نیاوران. از راست: مهندس عاصم طالبی دارابی. عمواصغر دارابکلایی. ابراهیم. حسن رجبی. مهدی رمضانی. محمد بابویه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی. مراسم جشن عروسی پسرم مهندس عادل طالبی دارابی. قم تالار هتل نیاوران. از راست: مهندس عاصم طالبی دارابی. عمواصغر دارابکلایی. ابراهیم. حسن رجبی. مهدی رمضانی. محمد بابویه. شهریور 1393. عکاس: دامنه

نشاء برنج شمال ایران

نشاء برنج شمال ایران

میز کار دامنه در منزل. ساده و بی آلایش

میز کار دامنه در منزل. ساده و بی آلایش

ضلع غربی حرم حضرت معصومه (س) جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394.از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب الزمان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه

ضلع غربی حرم حضرت معصومه (س) جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394.از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب الزمان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه

قبر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

قبر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

مسجد اعظم قم، مجاور حرم حضرت معصومه (س) که محل تدریس مراجع معظم تقلید

مسجد اعظم قم، مجاور حرم حضرت معصومه (س) که محل تدریس مراجع معظم تقلید. عکاس: دامنه

جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر. روانشاد یوسف آخرین سال حیات عزیزانه اش. عکاس: سیدعلی اصغر

جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر. روانشاد یوسف آخرین سال حیات عزیزانه اش. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. تیرنگ گردی. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. تیرنگ گردی. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

سال 1385. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر. .هادی آهنگر. حسن صادقی. دامنه. جواد دباغیان. سیدعسکری شفیعی. عکاس: سیدرسول

سال 1385. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر. .هادی آهنگر. حسن صادقی. دامنه. جواد دباغیان. سیدعسکری شفیعی. عکاس: سیدرسول

حاج علی چلویی. عکاس: سیدعلی اصغر

حاج علی چلویی. عکاس: سیدعلی اصغر

حسن طالبی. مهندس محمد لاری. حاج علی کارگر. عکاس: سیدعلی اصغر

حسن طالبی. مهندس محمد لاری. حاج علی کارگر. عکاس: سیدعلی اصغر

سیداسماعیل شفیعی مشهور به اسمل قاضی

سیداسماعیل شفیعی مشهور به اسمل قاضی

سیدمیثم شفیعی. علی آهنگر. موسی رزاقی. حسین طالبی داوود

سیدمیثم شفیعی. علی آهنگر. موسی رزاقی. حسین طالبی داوود

کلبه تیرنگ گردی عمویوسف رزاقی. از راست: دامنه. سیدرسول. نورالله بابویه. میرزایی. موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

کلبه تیرنگ گردی عمویوسف رزاقی. از راست: دامنه. سیدرسول. نورالله بابویه. میرزایی. موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر. موسی رمضانی. دامنه. عکاس: سیدرسول

سیدعلی اصغر. موسی رمضانی. دامنه. عکاس: سیدرسول

احمد بابویه دوست دیرین دامنه. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

احمد بابویه دوست دیرین دامنه. سال 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

عارف طالبی دارابی. سال 1384. مرسم دارابکلا. عکاس: دامنه

پسرم عارف طالبی دارابی. سال 1384. مرسم دارابکلا. عکاس: دامنه

پسرم عادل طالبی دارابی. مزسم. دارابکلا. سال 1384. عکاس دامنه

پسرم عادل طالبی دارابی. مزسم. دارابکلا. سال 1384. عکاس دامنه

دامنه. مرسم دارابکلا. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. مرسم دارابکلا. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. قم. روز 23 خرداد 1395. عکاس: پسرم مهندس عادل طالبی دارابی

دامنه. قم. روز 23 خرداد 1395. عکاس: پسرم مهندس عادل طالبی دارابی

مهندس عاصم طالبی دارابی. نوروز 1394. منزل دائی اسماعیل

پسرم مهندس عاصم طالبی دارابی. نوروز 1394. منزل دائی اسماعیل

دامنه. سال 1385. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1385. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

روانشاد یوسف رزاقی فرزند مرحوم حسینعلی رزاقی (ذاکر اهل بیت عصمت علیهم السلام). نوروز 1383. جنگل دارابکلا، پاکوه اَسّل (=پاک اُوه استخر). عکاس: سید علی اصغر

روانشاد یوسف رزاقی فرزند مرحوم حسینعلی رزاقی (ذاکر اهل بیت عصمت علیهم السلام). نوروز 1383. جنگل دارابکلا، پاکوه اَسّل (=پاک اُوه استخر). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. نجف اشرف. حرم امام علی (ع). روز پنجم دی ماه 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. نجف اشرف. حرم امام علی (ع). روز پنجم دی ماه 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه. عکس های نجف و کربلای دامنه اینجا

دامنه. نجف اشرف. حرم امام علی (ع). روز پنجم دی ماه 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. نجف اشرف. حرم امام علی (ع). روز پنجم دی ماه 1393. عکاس: خانوادۀ دامنه

قم. حرم حضرت معصومه (س). سال 1395. معمولا

قم. حرم حضرت معصومه (س). سال 1395. معمولا"زائرین از این درگاه به آن حریم قدسی حاجت می بَرند

هراره. زیمبابوه. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. تیر ماه 1395. ماه مبارک رمضان

هراره. زیمبابوه. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. تیر ماه 1395. ماه مبارک رمضان

جنگل دارابکلا. سال 1382. سید رسول هاشمی دارابی و دامنه

جنگل دارابکلا. سال 1382. سید رسول هاشمی دارابی و دامنه

دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1382. بوسه بر گونه ی پدر. عکاس: عارف

دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1382. بوسه بر گونه ی پدر. عکاس: عارف

دامنه. قم. امروز سه شنبه 12 مرداد 1395. به سمت مسیر جمکران. عکاس: عارف طالبی دارابی

دامنه. قم. روز سه شنبه 12 مرداد 1395. به سمت مسیر جمکران. عکاس: عارف طالبی دارابی

پسرم عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

پسرم عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

گواهینامه رانندگی دامنه

گواهینامه رانندگی دامنه. سال 1385. ساری

پسرم عادل. دارابکلا مرسم. سال 1383. عکاس: دامنه

پسرم عادل. دارابکلا مرسم. سال 1383. عکاس: دامنه

عاصم. عادل. عارف. اوس صحرای دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

عاصم. عادل. عارف. اوس صحرای دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه

عارف طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

عارف طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه

پسرم عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1382. عکاس: دامنه