عروسی و عقد دامنه. 31 مرداد سال 1365 در خجسته روز عید غدیر خُم، روز تجلّی و بروز امامت امیرالمومنین علی وصیّ نبی علیهما صلوات الله، برای دامنه این اتفاق ازدواج پدیدار آمد. غروب 31 مرداد 1365 لحظه ی عروس یار. (راننده ی ماشین آقای زین العابدین فضلی) نفر بغلی اش علی دارابکلایی. نفر پشت علی، اسماعیل دارابکلایی. و آن دو: همسر دامنه و دامنه و دکتر شیخ باقر اخوی دامنه. آن روبرو که سمت تکیه پیش است، مرحوم حسینعلی رزاقی پدر روانشاد یوسف رزاقی. در حاشیه ی عکس هم رفقای دامنه صف بسته اند که نامعلوم اند. سید علی اصغر هم آن سه روز ساقدوش دامنه بود و روانشاد یوسف رزاقی، همآهنگ کننده ی خستگی ناپذیر جشن عروسی دامنه) این لحظه برای همه ی عروس و دامادها لحظه ی سرنوشت و  تحویل است و تاویل!!! و تحلیل!!. یک سوی این سنت عروس کِشان، گریه است چون دختر دارد می رود، یک سوی دیگرش اما خنده است چرا که عروسی را دارند می آورند. بگذرد دامنه و شادی باشد برای همه. خاصّه نوبختیان دارابکلا در همه ی محلّه. عکاس: سید علی اصغر

عروسی و عقد دامنه. 31 مرداد سال 1365 در خجسته روز عید غدیر خُم، روز تجلّی و بروز امامت امیرالمومنین علی وصیّ نبی علیهما صلوات الله، برای دامنه این اتفاق ازدواج پدیدار آمد. غروب 31 مرداد 1365 لحظه ی عروس یار. (راننده ی ماشین آقای زین العابدین فضلی) نفر بغلی اش علی دارابکلایی. نفر پشت علی، اسماعیل دارابکلایی. و آن دو: همسر دامنه و دامنه و دکتر شیخ باقر اخوی دامنه. آن روبرو که سمت تکیه پیش است، مرحوم حسینعلی رزاقی پدر روانشاد یوسف رزاقی. در حاشیه ی عکس هم رفقای دامنه صف بسته اند که نامعلوم اند. سید علی اصغر هم آن سه روز ساقدوش دامنه بود و روانشاد یوسف رزاقی، همآهنگ کننده ی خستگی ناپذیر جشن عروسی دامنه) این لحظه برای همه ی عروس و دامادها لحظه ی سرنوشت و  تحویل است و تاویل!!! و تحلیل!!. یک سوی این سنت عروس کِشان، گریه است چون دختر دارد می رود، یک سوی دیگرش اما خنده است چرا که عروسی را دارند می آورند. بگذرد دامنه و شادی باشد برای همه. خاصّه نوبختیان دارابکلا در همه ی محلّه. عکاس: سید علی اصغر

روز دامادی دامنه. 31 مرداد 1365. عکاس: سید علی اصغر

روز دامادی دامنه. 31 مرداد 1365. عکاس: سید علی اصغر

دست نوشتۀ دامنه، جمعه 30 مرداد 1394 به مناسبت روز عقد و عروسی ام در 31 مرداد سال 1365.

دستخط دامنه، جمعه 30 مرداد 1394 به مناسبت روز عقد و عروسی ام در 31 مرداد سال 1365. بقیه اینجا

حُجج اسلام: شیخ روح الله حبیبی که فقط سر و دستش پیداست. مرحوم شیخ علی اکبر طالبی پدر دامنه. داماد مرحوم شیخ هادی مهاجری. مهاجری پسر حاج شیخ هادی.. مرحوم حاج علی شفیعی شوهرعمه دامنه. مرحوم آیت الله آقا دارابکلایی. عکس از آلبوم اختصاصی دامنه

حُجج اسلام: شیخ روح الله حبیبی که فقط سر و دستش پیداست. مرحوم شیخ علی اکبر طالبی پدر دامنه. داماد مرحوم شیخ هادی مهاجری. مهاجری پسر حاج شیخ هادی.. مرحوم حاج علی شفیعی شوهرعمه دامنه. مرحوم آیت الله آقا دارابکلایی. عکس از آلبوم اختصاصی دامنه

شیخ وحدت. جادۀ جنگل کیجاقلعۀ روستای دارابکلا. سال 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

شیخ وحدت. جادۀ جنگل کیجاقلعۀ روستای دارابکلا. سال 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

مهندس محمد عبدی. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ روح الله حبیبی و مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. روز عقد مهندس محمد عبدی. منزل سید میرمیر اسماعیل

مهندس محمد عبدی. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ روح الله حبیبی و مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. روز عقد مهندس محمد عبدی. منزل سید میرمیر اسماعیل

حجة الاسلام شیخ روح الله حبیبی و مرحوم آیه الله آقادارابکلایی. مرحوم حاج سیف الله رمضانی دارابی و مرحوم حاج مرتضی آهنگر دارابی. مراسم عقد مهندس محمد عبدی سنه کوهی. منزل سیدمیرمیر اسماعیل

حجة الاسلام شیخ روح الله حبیبی و مرحوم آیه الله آقادارابکلایی. مرحوم حاج سیف الله رمضانی دارابی و مرحوم حاج مرتضی آهنگر دارابی. مراسم عقد مهندس محمد عبدی سنه کوهی. منزل سید میرمیر اسماعیل. بقیه اینجا

سید علی اصغر و دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1386. عکاس: سید رسول هاشمی

سید علی اصغر و دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1386. عکاس: سید رسول هاشمی

آمار 17 نفر آنلاین در دامنه. میز کار دامنه در منزل. قم. ساعت 9 و 45 صبح امروز سه شنبه 27 مرداد 1394. دامنه از این همه آمار بازدیدکنندگان شریف که از سه ماه پیش بطور یکنواخت به هزار و کمی کمتر و گاهی هم بیشتر و حتی به 2024 بازدید با 36 نفر آنلاین هم رسیده به این حس نائل شده که مسولیتش در برابر مخاطبین افزوده شده. درود دارد دامنه به همه و امید دارد بتواند بهتر از پیش؛ پیش برود این پروسه و این روند از هر گزند. عکاس: دامنه

آمار 17 نفر آنلاین در دامنه. میز کار دامنه در منزل. قم. ساعت 9 و 45 صبح امروز سه شنبه 27 مرداد 1394. دامنه از این همه آمار بازدیدکنندگان شریف که از سه ماه پیش بطور یکنواخت به هزار و کمی کمتر و گاهی هم بیشتر و حتی به 2024 بازدید با 36 نفر آنلاین هم رسیده به این حس نائل شده که مسولیتش در برابر مخاطبین افزوده شده. درود دارد دامنه به همه و امید دارد بتواند بهتر از پیش؛ پیش برود این پروسه و این روند از هر گزند. عکاس: دامنه

آمار بازدید وبلاگ دامنه دارابکلا میهن با 2024 بازدیدکننده همراه با 22 نفر آنلاین در ساعت 1 و 35 دقیقۀ بامداد روز چهارشنبه 6 خرداد 1394. عکاس: دامنه از روی کامپیوتر شخصی منزل. متن دامنه در این باره: اینجا

آمار بازدید وبلاگ دامنه دارابکلا میهن با 2024 بازدیدکننده همراه با 22 نفر آنلاین در ساعت 1 و 35 دقیقۀ بامداد روز چهارشنبه 6 خرداد 1394. عکاس: دامنه از روی کامپیوتر شخصی منزل. متن دامنه در این باره: اینجا

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین سید احمدآقا شفیعی دارابی مدیر حوزه مصطفی خان ساری

حجة الاسلام والمسلمین سید احمدآقا شفیعی دارابی مدیر حوزه مصطفی خان ساری

کوهسنگی مشهد. مزار شهدای گمنام. ستیغ کوه. مرداد 1394. عکاس: دامنه

کوهسنگی مشهد. مزار شهدای گمنام. ستیغ کوه. مرداد 1394. عکاس: دامنه

باغ وحش وکیل آباد مشهد. آفتاب پرست.  مرداد سال 1394. عکاس: دامنه

باغ وحش وکیل آباد مشهد. آفتاب پرست.  مرداد سال 1394. عکاس: دامنه

مهندس عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. مرسم. نوروز 1384. عکاس: دامنه

مهندس عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. مرسم. نوروز 1384. عکاس: دامنه

مهندس عاصم طالبی دارابی. قم منزل. شب 19 تیر 1394. 23 قدر و احیاء . عکاس: دامنه

مهندس عاصم طالبی دارابی. قم منزل. شب 19 تیر 1394. 23 قدر و احیاء . عکاس: دامنه

عاصم. تشی لت. نوروز 1384. عکاس: دامنه

عاصم. تشی لت. نوروز 1384. عکاس: دامنه

حجج اسلام آقایان بزرگوار شیخ محمدرضا نصوری سمت راست و علیرضا ربانی سمت چپ. قم. 10 اسفند 1393. مراسم عروسی عارف طالبی دارابی. تالار آفتاب. عکاس: دامنه

حجج اسلام آقایان بزرگوار شیخ محمدرضا نصوری سمت راست و علیرضا ربانی سمت چپ. قم. 10 اسفند 1393. مراسم عروسی عارف طالبی دارابی. عکاس: دامنه

فلکه ساعت ساری. سال 1394. مرکز استان مازندران

فلکه ساعت ساری. سال 1394. مرکز استان مازندران

جناب خلیلی از خلیل محلۀ بهشهر مازندران

عکس های ارسالی جناب خلیلی از خلیل محلۀ بهشهر مازندران

جناب خلیلی از خلیل محلۀ بهشهر مازندران

جناب خلیلی از خلیل محلۀ بهشهر مازندران

جناب خلیلی از خلیل محلۀ بهشهر مازندران. آن دور هم دریای خزر

جناب خلیلی از خلیل محلۀ بهشهر مازندران. آن دور هم دریای خزر

مسجد جامع دارابکلا. سال 1392. عکس از وبلاگ سید ایمان، معین. وحید چلویی و صادق. خدایا این مسجد که یادآور خاطرات دین و مذهب و عشق مان به اهل بیت (ع)، ما را در آخرت شفاعت کناد

مسجد جامع دارابکلا. سال 1392. عکس از وبلاگ سید ایمان، معین. وحید چلویی و صادق. خدایا این مسجد که یادآور خاطرات دین و مذهب و عشق مان به اهل بیت (ع)، ما را در آخرت شفاعت کناد

رودخانۀ دارابکلا. اواسط تیر ماه 1394. ارسالی جناب یک دوست

رودخانۀ دارابکلا. اواسط تیر ماه 1394. ارسالی جناب یک دوست

دامنه. کلبۀ تیرنگ گردی عمو یوسف. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کلبۀ تیرنگ گردی عمو یوسف. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

عاشقم بر لطف و بَر قَهرش به جِدّ   ای عجب من عاشقِ این هر دو ضدّ

آرم وبلاگ «فانوس دارابکلا» طرۀاح قربانعلی طالبی دارابی

آرم وبلاگ «فانوس دارابکلا» طرۀاح قربانعلی طالبی دارابی

انار قلت دارابکلا از گردنۀ بَبر خاسه دارابکلا. غروب 5 نوروز 1394. عکاس: دامنه

انار قلت دارابکلا از گردنۀ بَبر خاسه دارابکلا. غروب 5 نوروز 1394. عکاس: دامنه

دارابکلا. خرداد 1394. ارسالی جناب یک دوست به وات سپ دامنه

دارابکلا. خرداد 1394. ارسالی جناب یک دوست به وات سپ دامنه

باران رمضانی دارابی، طفل شیرخوار بانوی مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 28 اردیبهشت 1394. روح مادرش شاد

باران رمضانی دارابی، طفل شیرخوار بانو مرحومه خدیجه رمضانی دارابی. 28 اردیبهشت 1394. روح مادرش شاد

دامنه. مرسم. سال 1384. عکاس: عاصم

دامنه. مرسم. سال 1384. عکاس: عاصم

نمایی از دارابکلا. خرداد 1394. عکاس: جناب یک دوست

حاج حبیب. ببخیل. مهر 13941394. او از کار خسته نیست. عکاس

انارقلت دارابکلا. روز 12 آبان 1394. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

 جنگل دارابکلا. حمزه ای بنه سر. ماهواره. 21 روز 21 آذر 1394. عکاس: جناب یک دوست

روستای دارابکلا. روز 19 آذر 1394. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کلبۀ عمو یوسف تیرنگ گردی. روز 10 آذر 1394. ارسالی جناب یک دوست

گنبد تکیه و گلدستۀ مسجد جامع دارابکلا. سال 1394. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. غروب 29 بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سلام بر شهیدان که خون را ایثار کردند تا اسلام و ایران و نظام اسلامی مردمی بماند. اولین مراسم قرائت دعای ندبه هیأت رزمندگان شهرستان میاندورود در مسجد جامع دارابکلا. صبح جمعه 30 بهمن 1394. ارسالی حمیدرضا طالبی دارابی به تلگرام دامنه

گل قاصدک دارابکلا. سال 1394. عکاس: جناب یک دوست

لم ماکّارو. دارابکلا. بوتۀ تمشک. روز21 اسفند 1394. عکاس: سید رسول شفیعی

مسابقۀ بَوِرده کا در اوسا. روز 28 بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست

ببخیل. پیچ گرده کل تشی لت دارابکلا. روز 26 بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست

جنگل دارابکلا. حمزه ای بنه سر. روز 22 بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست

سیدمحمدرسول. فرزند سیدمیثم. (نوۀ سیدعلی اصغر شفیعی). جنگل هفت کول دارابکلا. عصر 21 بهمن 1394. ارسالی سیدعلی اصغر به دامنه

چف کومه حاج اصغر هادی. مسیر جنگل دارابکلا. روز برفی بیستم بهمن ماه 1394. ارسالی یک دوست به تلگرام دامنه

سربالایی گردنۀ امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا. روز 8 بهمن 1394. ارسالی احمد بابویه به دامنه

سه راهی جنگل دارابکلا سرتا جناسم. عصر 7 بهمن 1394. ارسالی سیدرسول شفیعی

امام زاده علی اکبر اوسا دارابکلا. روز 1 بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست. مراسم دفن سیدبانو ترمی

دارابکلا از نمای یال شرقی. روز 28 دی 1394. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

دارابکلا و اوسا. روز 27 دی 1394. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

روستای دلنواز مُرسم، بالادست دارابکلا. آن دور اوسا و دارابکلا و شهرستان غبارآلود میاندورود و دریا. روز 23 دی 1394. ارسالی جناب یک دوست

گنبد تکیه دارابکلا. به وقت ظهر 22 دی 1394. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا. روز 2 دی 1394. ارسالی جناب رنگین کمان به دامنه

دارابکلا. کلبه افرایی عمو یوسف رزاقی. روز 17 بهمن 1394. ارسالی رنگین کمان به دامنه

جاده جنگلی دارابکلا و اوسا. راه قدیمی امامزاده علی اکبر. روز 14بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست

اوسا و آن دور مُرسم. روز 9 بهمن 1394. ارسالی جناب یک دوست

سرزمین دارابکلا. اسفند 1394. ارسالی سیدعلی اصغر به تلگرام دامنه