دامنه. نگهبان. سید علی اکبر. سید علی اصغر. یوسف. دوازده راه جنگل دارابکلا. سال 1383. آخرین 13 بدر با یوسف

دامنه. نگهبان. سید علی اکبر. سید علی اصغر. یوسف. دوازده راه جنگل دارابکلا. سال 1383. آخرین 13 بدر با یوسف

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

 دامنه. علیرضا. سید رسول. جعفر آهنگر. سال 1386. جنگل بالادست تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. محمدحسین آهنگر. علیرضا. سیدعلی اصغر. 1384. اربابی صحرای دارابکلا. عکاس: جعفر آهنگر

دامنه. محمدحسین آهنگر. علیرضا. سیدعلی اصغر. 1384. اربابی صحرای دارابکلا. عکاس: جعفر آهنگر

عاصم. عارف. عادل. امیررضا دارابکلایی پسر علی. 1385. عکاس: دامنه

عاصم. عارف. عادل. امیررضا دارابکلایی پسر علی. 1385. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر. خدایا تب و لرز روح عاصی مرا درمان کن. ای خدای رحمان رخ نما بر من عصیانگر نادم و پشیمان

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر. خدایا تب و لرز روح عاصی مرا درمان کن. ای خدای رحمان رخ نما بر من عصیانگر نادم و پشیمان

دامنه. کنار بخاری کلبۀ عمو یوسف تیرنگ گردی. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کنار بخاری کلبۀ عمو یوسف تیرنگ گردی. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و عارف عزیز من، ای که هرگز دروغ نگفتی در عمرت، همین راست بس است برات پسرم. سال 1394. روستای مرسم. عکاس: عاصم

دامنه. عارف عزیز من، ای که هرگز دروغ نگفتی در عمرت، همین راست بس است برات پسرم. سال 1394. روستای مرسم. عکاس: عاصم

جادۀ جنگل روستای دارابکلای میاندورود مازندران. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

جادۀ جنگل روستای دارابکلای میاندورود مازندران. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین حسنی 25 آذر 1393. حُجج اسلام سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی. صادق الوعد. عکاس: آقا حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین حسنی 25 آذر 1393. حُجج اسلام سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی. صادق الوعد. عکاس: آقا حمیدرضا شهابی

حلقۀ تکیه با مُبصیریت دامنه و اندیشه پردازی دانشجویان. آذر 1392. عباس مهاجر نفر چهارم از سمت چپ. نفر اول چپ: علی هاتفی نیا. کنازش جناب عارف آهنگر و سومی امین آهنگر. نفر دوم پس از عباس، علی اکبر طالبی. بقیه را چشمم نمی توانه شناسایی کنه

حلقۀ تکیه با مُبصیریت دامنه و اندیشه پردازی دانشجویان. آذر 1392. عباس مهاجر نفر چهارم از سمت چپ. نفر اول چپ: علی هاتفی نیا. کنازش جناب عارف آهنگر و سومی امین آهنگر. نفر دوم پس از عباس، علی اکبر طالبی. بقیه را چشمم نمی توانه شناسایی کنه

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی استاد محترم حوزه و دانشگاه

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی استاد محترم حوزه و دانشگاه

آبشار جنگل. دارابکلا. دامنه. علیرضا. سال 1388. عکاس: سیدعلی اصغر

آبشار جنگل. دارابکلا. دامنه. علیرضا. سال 1388. عکاس: سیدعلی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

میزکار دامنه در طول سه هفته حضور در دارابکلا. آق اسماعیل و پانیذخانم و فاطمۀ خانم خیلی مهربونی کردین به دامنه. متشکرم از در اختیاردادن اتاق شخصی به دامنه

میزکار دامنه در طول سه هفته حضور در دارابکلا. آق اسماعیل و پانیذخانم و فاطمۀ خانم خیلی مهربونی کردین به دامنه. متشکرم از در اختیاردادن اتاق شخصی به دامنه

نشست با گروه وات سپ عمران و توسعه دارابکلا در دفتر دهیاری 10 عید 1394. عکاس: دامنه

نشست با گروه وات سپ عمران و توسعه دارابکلا در دفتر دهیاری 10 عید 1394. عکاس: دامنه

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

دامنه. 5 نوروز 1394. جادۀ گرگان به مشهد

سید ایمان هاشمی در حیاط منزلشان. عید 1394. عکاس: دامنه

سید ایمان هاشمی در حیاط منزلشان. عید 1394. عکاس: دامنه

ارجمند فیروز کوه. برف رشته کوه البرز در گوشه ی راست قله ی دماوند. فروردین 1394. عکاس: دامنه

ارجمند فیروزکوه. برف رشته کوه البرز در گوشۀ  راست قلۀ دماوند. فروردین 1394. عکاس: دامنه

نشست اول با گروه وات ساپ عمران و توسعه. 6 عید 1394. عکاس: علی رحیمی

نشست اول با گروه وات ساپ عمران و توسعه. 6 عید 1394. عکاس: علی رحیمی

نشست دوم گروه وات سپ دارابکلا. 10 عید 1394. عکاس: دامنه

نشست دوم گروه وات سپ دارابکلا. 10 عید 1394. عکاس: دامنه

سیروس رجبی. ساعت سه و نیم عصر نخستین روز عید 1394. منزل اسحاق دائی. عکاس: دامنه

سیروس رجبی. ساعت سه و نیم عصر نخستین روز عید 1394. منزل اسحاق دائی. عکاس: دامنه

دامنه. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر (منزلش). شب هفتم عید 1394.  عکاس: امین آهنگر

دامنه. سیدعلی اصغر. جعفر آهنگر (منزلش). نوروز 1394. عکاس: امین آهنگر

جادۀ گرگان کردکوی. غروب آفتاب خدای رحمان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادۀ گرگان کردکوی. غروب آفتاب خدای رحمان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

مهدی رجبی. منزلش. عید 1394. عکاس: دامنه

مهدی رجبی. کبل اکبر. منزلش. عید 1394. عکاس: دامنه

از دارندۀ این سطل سؤال کردم چیست این؟ گفت: لِسک (حلزون) از صحرا جمع کردم برای غاز و سیکا. 13 بدر 1394. عکاس : دامنه

از دارندۀ این سطل سؤال کردم چیست این؟ گفت: لِسک (حلزون) از صحرا جمع کردم برای غاز و سیکا. 13 بدر 1394. عکاس : دامنه

دامنه. حسن آهنگر. منزلش. 10 نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. حسن آهنگر. منزلش. 10 نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. اسحاق دایی. 12 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. اسحاق دایی. 12 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. خونۀ حاج رضا دارابکلایی پدرخانم دامنه. عیدنوروز 1394. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ حاج رضا دارابکلایی پدرخانم دامنه. عیدنوروز 1394. عکاس: عارف

قبر مریم رجبی (حلیمه). خدا رحمتش کناد. دائی زادۀ خانوادۀ دامنه. نوروز 1394. عکاس: دامنه

قبر مریم رجبی (حلیمه). خدا رحمتش کناد. دائی زادۀ خانوادۀ دامنه. نوروز 1394. عکاس: دامنه

دامنه. محمد مهاجر. منزلش. نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. محمد مهاجر. منزلش. نوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. جنگل دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. جنگل دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دائی اسماعیل باسخاوت برای ورود دو عروس دامنه قربانی کرد و به همه خورانید. متشکرم آق اسماعیل. نوروز 1394. عکاس: دامنه

دائی اسماعیل باسخاوت برای ورود دو عروس دامنه به دارابکلا قربانی کرد و به همه خورانید. متشکرم آق اسماعیل. نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادّۀ گرگان مشهد. 7 فروردین 1394. عکاس: دامنه

جادّۀ گرگان مشهد. 7 فروردین 1394. عکاس: دامنه

گنّای جعفر رجبی که عید به دیدارش رفتم چون در دورۀ رفاقت ما رفقا، او خیلی نسبت به ماها سخی و مهربون و مهمان نواز بود. 11 فرودین 1394. عکاس: دامنه

گنّای جعفر رجبی که عید به دیدارش رفتم چون در دورۀ رفاقت ما رفقا، او خیلی نسبت به ماها سخی و مهربون و مهمان نواز بود. 11 فرودین 1394. عکاس: دامنه

شب دهم فروردین 1394. عید دیدنی منزل جعفر رجبی. از راست: حسن صادقی. سیدرسول. سیدعلی اصغر. دامنه. جعفر آهنگر. جعفر رجبی. عکاس: خانم محترم جعفر رجبی

شب دهم فروردین 1394. عیددیدنی منزل جعفر رجبی. از راست: حسن صادقی. سیدرسول. سیدعلی اصغر. دامنه. جعفر آهنگر. جعفر رجبی. عکاس: خانم محترم جعفر رجبی

قبر پدربزگ مادری مان شیخ باقر آفاقی و عموزادۀ مادرم حاج شیخ احمد آفاقی. 13 فروردین 1394. عکاس: دامنه

قبر پدربزگ مادری مان شیخ باقر آفاقی و عموزادۀ مادرم حاج شیخ احمد آفاقی. 13 فروردین 1394. عکاس: دامنه

دامنه. اولین شب قبل عید منزل حسن خواهرزاده. ساری. عکاس: حسن

دامنه. اولین شب قبل عید منزل حسن خواهرزاده. ساری. عکاس: حسن

حسن خواهرزاده و باجناق دامنه. شب قبل از عید 1394. عکاس: دامنه

حسن خواهرزاده و باجناق دامنه. شب قبل از عید 1394. عکاس: دامنه

سوم عید 1394. دائی اسماعیل و عاصم. عکاس: دامنه

سوم عید 1394. دائی اسماعیل و عاصم. عکاس: دامنه

شب 8 عید 1394. منزل حسن صادقی. از راست: دامنه. جعفر آهنگر .سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. عکاس: محمد صادقی

شب 8 عید 1394. منزل حسن صادقی. از راست: دامنه. جعفر آهنگر .سید رسول. سید علی اصغر. حسن صادقی. عکاس: محمد صادقی

جنگل دارابکلا. عصر 5 فروردین 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

جنگل دارابکلا. عصر 5 فروردین 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

نشست با گروه وات ساب. دهیاری دارابکلا. از راست: مهدی مقتدایی. دامنه. میثم رحیمی. معین آهنگر. جانباز حسین جوادی نسب. دکتر شیخ باقر. سیدایمان هاشمی. سیدمحمد موسوی مرحوم میراحمد

نشست با گروه وات ساب. دهیاری دارابکلا. از راست: مهدی مقتدایی. دامنه. میثم رحیمی. معین آهنگر. جانباز حسین جوادی نسب. دکتر شیخ باقر. سیدایمان هاشمی. سیدمحمد موسوی مرحوم میراحمد

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. امام زاده جعفر. عکاس: دامنه

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. امام زاده جعفر. عکاس: دامنه

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. امام زاده جعفر دارابکلا. عکاس: دامنه

ساعت 3 عصر روز 13 بدر 1394. امام زاده جعفر دارابکلا. عکاس: دامنه

سید ایمان هاشمی و سید محمد دوفرزند نجیب سید رسول هاشمی. حیاط منزل شان. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

سید ایمان هاشمی و سید محمد پسران نجیب سید رسول هاشمی. حیاط منزل شان. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

منزل سیدعلی اصغر. شب ششم عید 1394. از راست: سیدمحمدرسول شفیعی. سیدعلی اصغر. دخترکوچولوی احمد بابویه. احمد بابویه. جعفر آهنگر. دامنه. سید رسول. عکاس: سید میثم

منزل سیدعلی اصغر. شب ششم عید 1394. از راست: سیدمحمدرسول شفیعی. سیدعلی اصغر. دخترکوچولوی احمد بابویه. احمد بابویه. جعفر آهنگر. دامنه. سید رسول. عکاس: سید میثم

دامنه. دوم عید 1394. عکاس: حسن

دامنه. دوم عید 1394. عکاس: حسن

دامنه. 4 فروردین 1394. منزل حاج رضا دارابکلایی

دامنه. 4 فروردین 1394. منزل حاج رضا دارابکلایی

دامنه. جنگل. 5 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه

دامنه. جنگل. 5 عید 1394. عکاس: خانوادۀ دامنه