ساری. رستوران حاج حسن. بهمن 1395. عاصم. حسن. بهنام. بقیه در ادامه

پسرم مهندس عاصم طالبی دارابی. تهران. برج میلاد. بهمن 1395

عاصم. علی دائی. ساری. رستوران حاج حسن. بهمن 1395

عاصم. علی دائی. ساری. رستوران حاج حسن. بهمن 1395

زیرنویس دکتر شیخ باقر ذیل این عکس: «دستهای بهزاد نبوی بر شانه های بهزاد طالبی» گفتمش این پسرم  همنام شماست. بهزاد نبوی به طنز  و خنده گفت... در وبلاگش: بوی خوش بهار نارنج

آق حیدر اخوی ام. 24 بهمن 1395. جلوی منزل پدری مان در دارابکلا. ارسالی یک دوست به تلگرامم در امروز که نوشت: «عمو حیدر با این نون عمو ابراهیم را برا صبحانه فراخواند» خدا برکت و ممنونم از ثبت این صحنه

آن مغازه هم محل کسب و کار و رزق و روزی آق حیدر طالبی دارابی اخوی دامنه است. از راه دور به هر دوی شما (آق حیدر و عموزاده ام حمیدرضا) دعا می کنم بابت این عکس و هدیۀ برکت

پسران خواهرزاده ام آریا و آرتا علی میرزایی. قم منزل دامنه. عکاس: دامنه. دی 1393

قبر مرحوم مادرم ملا زهرا آفاقی دارابی فرزند مرحوم شیخ باقر آفاقی استاد حوزه علمیۀ مسجد جامع ساری و قبر مرحوم مادربزرگ مادری ام سیّده زینب صالحی دارابی از نوادۀ های مرحوم آیة  الله آق میر صالح صالحی دارابی اولین بنیانگذار حوزۀ علمیه ی دارابکلا. 14 بهمن 1395. مزار دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. ممنونم ازت عموزاده ی بامحبتم که با این عکس در ایام دهۀ فجر و تولد حضرت زینب (س) دلشادم کرده ای

مهندس عاصم. تهران. برج میلاد. بهمن 1395

حسن. حاج رضا. رضوان. عاصم. ساری. منزل حسن. بهمن 1395

عاصم. ساری. منزل خاله رباب. بهمن 1395

ساری. ثارالله. از راست: رفیقم عباس سلطانتویه. دوست بزرگوارم حاج آقا احمدی آزاد. دامنه

پسرم عارف طالبی دارابی. جادۀ اراک اصفهان. سال 1376

قدمگاه. نیشابور. سال 1373. از راست: حاج علی نجاتی. دامنه. حاج بهزاد

جنگل دارابکلا. 1383. از راست: عارف.  عاصم. عادل. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1363. جنگل دارابکلا

و

حسینی. اسماعیل دارابکلایی. مهدی رجبی. مهدی ملایی. باغ تشی لت مان. بهمن 1395

و

و

اسماعیل دارابکلایی. 13 بهمن 1395

و

مهندس عادل و مهندس عاصم. تهران. 14 بهمن 1395

و

حاج رضا دارابکلایی. مهندس عاصم. ساری. منزل حسن. بهمن 1395

حاج رضا دارابکلایی. ساری. منزل حسن. بهمن 1395

حمیدرضا طالبی دارابی

و

حمیدرضا طالبی دارابی. جمعه 15 بهمن 1395. ایستاده بر برف روستای دارابکلا

و

و

و

حمید رضا طالبی دارابی

امین آهنگر دارابی

جعفر آهنگر دارابی

سید علی اصغر شفیعی دارابی

جعفر آهنگر دارابی و پسرانش امین. فرزین. افشین آهنگر دارابی

دانش آموزان سال های گذشتۀ دبستان سنه کوه

دامنه در حال ارائه ی مقالۀ در بارۀ بسیج و انقلاب. مجتمع ایثارگران. ساری. آذر 1370

دامنه. قم. خونۀ عارف. 8 بهمن 1398. عکاس: عارف

شام خونۀ پسرم عارف و عروس خوبم مهسا. بهمن 1395. عکاس: دامنه. ممنونم از پذیرایی عالی هر دو خصوصاً به خاطر دلستر

و

عکس نمای وبلاگ دامنه از روی گوشی (= screenshots) توسط دامنه

و

علی دارابکلایی. امیررضا و امیرمحمد. 13 بهمن 1395

علی دارابکلایی. امیررضا و امیرمحمد. 13 بهمن 1395

دامنه. روستای دارابکلا. تشی لَت. نوروز 1385. عکاس: عارف

ساری. رستوران حاج حسن. بهمن 1395. عاصم. حسن

و

سخنرانی مهندس عاصم به زبان انگلیسی. تهران. دی 1395

حسن رجبی. بهمن 1395

عاصم

و

و

عاصم. بهمن 1395. تهران. داخل برج میلاد

عاصم. 15 بهمن 1395. تهران