دامنه. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر. بقیه در ادامه

دامنه و مرحوم پدرم. گرگان. روستای قشلاق. سال 1381

دامنه. سید رسول هاشمی دارابی. سال 1384

دامنه. سال 1394. عکاس: عارف

عارف. عاصم. نفری که به عاصم چای می دهد علی دارابکلایی. آن پشت ابی. عکاس: عادل. 1373

و

حسن رجبی دارابی. خواهرزاده ام. آذر 1395

سید رسول هاشمی دارابی. سال 1384

روانشاد یوسف رزاقی. سال 1381

پسر آقاموسی رزاقی. نوۀ روانشاد یوسف رزاقی. کاش بودی یوسف مزارم

دامنهو روانشاد یوسف رزاقی. نوروز سال 1383 جنگل 12راه دارابکلا. (11ماه پیش از درگذشتش)

حسن رجبی دارابی. خواهرزاده ام. آذر 1395

علی دارابکلایی و پسرانش امیررضا و امیرمحمد. ارسالی علی به دامنه. بازتاب آلبوم 123 دامنه

مهندس عبدی

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حاج کربلایی محمد عبدی سنه کوهی

و

دبستان دولتی دارابکلا. دامنه. سال 1353

سید رسول هاشمی دارابی. سال 1384

 

دامنه. آبان 1395. قم. منزل. عکاس: عاصم

فاطمه دختر اسماعیل. به عبارتی نوۀ مرحوم محمد دارابکلایی. مسجد حضرت زهرا (س) خیابان معلم ساری

و

و

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

و

بهنام رجبی . ساری. آذر 1395

دامنه. قم. منزل. آبان 1395. عکاس: عاصم

عاصم. تهران. آذر 1395

و

دامنه. سال 1384

دامنه. قم. منزل. آبان 1395. عکاس: عاصم

دامنه. حرم امام رضا (ع). سال 1393. عکاس: امین آهنگر دارابی (جعفر)

حاج رضا دارابکلایی و مادرش مرحومه حاجیه رقیه دُخت حسینی. سال 1362

حاج رضا دارابکلایی. سال 1361

و

و

و

و

دامنه. 25 آذر 1395

دامنه. 27 آذر 1395

و

دامنه. عارف. عادل. 22 اسفند 1393. قم. خونۀ عارف

دامنه. سیدرسول هاشمی و جعفر رجبی. 1392. تکیۀ دارابکلا

پدرم. سال 1379. قم. منزل

و

اوس صحرای دارابکلا. روز 7خرداد 1396. عکاس جناب یک دوست