عکس های دامنه و بچه هایم عارف، عادل، عاصم و خواهرزادگانم حسن و عباس و بهنام پسر حسن در قم منزل. جمعه 13 اسفند 1395. بقیه در ادامه

عارف

و

جمعه 13 اسفند 1395. عاصم. عارف. دامنه. عادل. برای بدرقۀ مادرشان آمدند برای پرواز به نجف و کربلا به همراه بابابزرگ شان حاج رضا دارابکلایی که نیت کرد هر سال یکی از دخترانش به زیارت عتبات ببرد. خدا قبول کناد و متشکرم و ان شاء الله خدا برکت دهاد. عکاس: ام البنین دارابکلایی

دامنه و بچه هایم عارف، عادل، عاصم و خواهرزادگانم حسن و عباس و بهنام و فاطمه فرزندان حسن 

و

و

و

جمعه 13 اسفند 1395. از چپ: عاصم. عارف. دامنه. عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

و

و

و

و

و

و

و

به داشتن هر سه پسرم که بی نهایت برایم مظهر خوبی و محبت اند، خدا را شاکرم

و

و

و

و

و

و

خواهرزادگانم عباس رجبی و حسن رجبی و دامنه

و

و

از خواهرزادگانم حسن و عباس و نیز از ام البنین و راحله بسیار ممنونم که زحمت کشیدند به قم آمدند برای رساندن زائرین نجف و کریلا به پرواز فرودگاه دشت ناز ساری

و

و

و

دامنه. 1395. قم

جمعه 13 اسفند 1395. قم

و

و

 

دامنه. قم. منزل. 13 اسفند 1395. عکاس: ام البنین دارابکلائی. بقیه در ادامه

حسن رجبی دارابی و عباس رجبی دارابی. 13 اسفند 1395. قم منزل

دامنه. قم. منزل. 13 اسفند 1395. عکاس: ام البنین دارابکلائی

و

عارف. قم. منزل. 13 اسفند 1395. عکاس: ام البنین دارابکلائی

عادل. قم. منزل. 13 اسفند 1395. عکاس: ام البنین دارابکلائی

عاصم. قم. منزل. 13 اسفند 1395. عکاس: ام البنین دارابکلائی

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. 13 اسفند 1395. عکاس: ام البنین دارابکلائی

و

و

و

و

و

وبلاگ دامنۀ دارابکلا

مهندس عاصم طالبی دارابی. 11 اسفند 1395. تهران

جک

شهید سیروس اسماعیل زاده