دامنه. قم. پاییز 1395. عکاس: رهگذر

دامنه. قم. پاییز 1395. عکاس: رهگذر

رضا آهنگر طالب. آذز 1395. عکاس: جناب یک دوست

رضا آهنگر طالب. آذز 1395. عکاس: جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی در جبهۀ دفاع مقدس

جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی در جبهۀ دفاع مقدس

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی در جبهۀ دفاع مقدس

در سنگر جبهه. سمت راست حاج آقا شیخ موسی بابویه. سپاس دارم از ایشان که در اختیار دامنه گذاشتند

     

مرحوم سید رسول شفیعی دارابی و پسرعمویش آقاسیدمحمد شفیعی دارابی  مشهدمقدس

     

سیدحسین شفیعی دارابی و پدرش مرحوم حاج سید مهدی شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی. سال 1394. دارابکلا

این دو عکس ویرایش شدۀ دامنه است که به درخواستم، توسّط یکی از نزدیکان بسیار محترم دامنه خواهرم منصوره بابویه دارابی همسر برادرزنم علی آقا دارابکلایی (ایشان هم از طریق اقوام سببی جناب خراسانی) تهیه و به تلگرامم ارسال شده است. ممنونم ازت بابت این همّت و غیرت و کمک به دامنه. خدا روح برادرت طلبۀ شهید حسن بابویه را شاد نماید

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی. سال 1394. دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی. سال 1394. دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. سال 1394. قم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. سال 1394. قم. منزلش

دامنه. 13 آبان 1395. مسجد امام حسن عسکری (ع). قم

دامنه. 13 آبان 1395. مسجد امام حسن عسکری (ع). قم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

حمیدرضا طالبی دارابی. 25 فروردین 1396. دارابکلا

حمیدرضا طالبی دارابی. 25 فروردین 1396. دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 24 فروردین 1396. اعتکاف پایین مسجد دارابکلا، عکس از رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 24 فروردین 1396. اعتکاف پایین مسجد دارابکلا، عکس از رنگین کمان

محمد جواد آهنگر دارابی

محمد جواد آهنگر دارابی فرزند مهدی حاج مرتضی

سید محمد موسوی سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

سید محمد موسوی سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

سید محمد موسوی سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

و

سید محمد موسوی سید اسماعیل. 17 فروردین 1396. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

و

حاج اسماعیل، حاج محمدعلی و حاج ابراهیم آهنگر دارابی

حاج اسماعیل، حاج محمدعلی و حاج ابراهیم آهنگر دارابی. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین محمد رضا نصوری معاون تبلیغ و اطلاع رسانی مرکز تخصصی مهدویت

حجة الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری معاون تبلیغ و اطلاع رسانی مرکز تخصصی مهدویت

قبر مادرم زهرا آفاقی و مادربزرگم سیده زینب صالحی. آری، آری، کهکشانی از درد افتراق و جدایی و دوری ست رحلت مادر

قبر مادرم زهرا آفاقی و مادربزرگم سیده زینب صالحی. آری، آری، کهکشانی از درد افتراق و جدایی و دوری ست رحلت مادر

دامنه. سال 1358. دارابکلا

دامنه. سال 1358. دارابکلا

دامنه و علی  آهنگر دارابی (مرحوم حسین). حیاط مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا. پاییز سال 1358. عکاس: نقی طالبی دارابی

دامنه و علی  آهنگر دارابی (مرحوم حسین). حیاط مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا. پاییز سال 1358. عکاس: نقی طالبی دارابی

عاصم. 4 نوروز 1396. سدّبندی جنگل دارابکلا

عاصم. 4 نوروز 1396. سدّبندی جنگل دارابکلا

محمود آهنگر دارابی مُرسمی. 21 فروردین 1396. عکاس: حاج علی میرزا چلویی دارابی

محمود آهنگر دارابی مُرسمی. 21 فروردین 1396. عکاس: حاج علی میرزا چلویی دارابی

سید حمید حسینی و سید سعید حسینی. نفر وسطی محمد رضا خرّمی. 2 فروردین 1396. دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

سید حمید حسینی و سید سعید حسینی. نفر وسطی محمد رضا خرّمی. 2 فروردین 1396. دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

نوۀ مرحوم حاج اکبر رمضانی. فرزند رضاعلی. بالامحلّه. 2 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نوۀ مرحوم حاج اکبر رمضانی. فرزند رضاعلی. بالامحلّه. 2 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

احمد بابویه دارابی و دانش آموزان روستای اوسا در دهۀ 70  از جناب یک دوست بابت ارسال این عکس قدیمی رفیقم احمدآقا، ممنونم

احمد بابویه دارابی و دانش آموزان روستای اوسا در دهۀ 70. از جناب یک دوست بابت ارسال این عکس قدیمی رفیقم احمدآقا، ممنونم

دامنه. سال 1357. عکاسی البرز ساری

دامنه. سال 1357. عکاسی البرز ساری

دامنه. سال 1358. دارابکلا سر سکوی ساختمان مرحوم رمضان طالبی دارابی جنب تکیۀ بالا

دامنه. سال 1358. دارابکلا سر سکوی ساختمان مرحوم رمضان طالبی دارابی جنب تکیۀ بالا

دامنه. سال 1356. عکاسی سورک

دامنه. سال 1356. عکاسی سورک

دامنه. سال 1356. عکاسی ساری

دامنه. سال 1356. عکاسی ساری

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. نوروز 1396. آبشار لوه گلستان

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. نوروز 1396. آبشار لوه گلستان

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. نوروز 1396. آبشار لوه گلستان

و

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی و دخترش روشنا. 4 نوروز 1396. مشهد. توس آرامگاه فردوسی در توس

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی و دخترش روشنا. 4 نوروز 1396. مشهد. توس آرامگاه فردوسی در توس

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. 4 نوروز 1396. حرم امام رضا (ع). مشهد

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. 4 نوروز 1396. حرم امام رضا (ع). مشهد

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی و دخترش روشنا. 4 نوروز 1396. مشهد. توس آرامگاه فردوسی

رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی و دخترش روشنا. 4 نوروز 1396. مشهد. توس آرامگاه فردوسی

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

قبر والدینم در مزار دارابکلا، سال 1394، عکاس: دامنه

قبر والدینم در مزار دارابکلا، سال 1394، عکاس: دامنه

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

محمدرضا رجبی دارابی. سال 1396. که به تلگرام دامنه ارسال کرد

محمدرضا رجبی دارابی. سال 1396. که به تلگرام دامنه ارسال کرد

محمدرضا رجبی دارابی. سال 1396. که به تلگرام دامنه ارسال کرد

محمدرضا رجبی دارابی. سال 1396. که به تلگرام دامنه ارسال کرد

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. تهران

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

تک درخت سروِ جادّۀ فیروزکوه. 1 فروردین 1396. عکاس: عادل

تک درخت سروِ جادّۀ فیروزکوه. 1 فروردین 1396. عکاس: عادل

تک درخت سروِ جادّۀ فیروزکوه. 1 فروردین 1396. عکاس: عادل

و

روستای دارابکلا. در 2 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای دارابکلا. در 2 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

میدان امام حسین علیه السلام تکیه پیش دارابکلا. غروب شنبه 29 خرداد 1395 نزدیکی های افطار. ارسالی جناب یک دوست

میدان امام حسین علیه السلام تکیه پیش دارابکلا. غروب شنبه 29 خرداد 1395 نزدیکی های افطار. ارسالی جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 3 فروردین 1396. دارابکلا. حیاط پدرشان بالامحله

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 3 فروردین 1396. دارابکلا. حیاط پدرشان بالامحله

حاج علی اکبر چلوئی. حاج ابراهیم آهنگر. موسی رمضانی

حاج علی اکبر چلوئی. حاج ابراهیم آهنگر. موسی رمضانی. عکاس: حاج علی میرزا

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

عکس های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه

طبیعت روستای دارابکلا از لش دله تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی جناب یک دوست

محمد دباغیان؛ دهیار روستای دارابکلا

محمد دباغیان؛ دهیار روستای دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. بوشهر

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. بوشهر

احمد بابویه دارابی. 15 شهریور 1395. رستوان عرب هولا. عکاس: جناب یک دوست

احمد بابویه دارابی. 15 شهریور 1395. رستوان عرب هولا. عکاس: جناب یک دوست

دامنه (ابراهیم طالبی دارابی). کلاس سوم. سال 1354. دبستان دولتی روستای دارابکلا

دامنه (ابراهیم طالبی دارابی). کلاس سوم. سال 1354. دبستان دولتی روستای دارابکلا

دامنه (ابراهیم طالبی دارابی). کلاس سوم. سال 1353. دبستان دولتی روستای دارابکلا

و

دامنه. سال 1357 مکان عکس سبزمیدان ساری

صنایع آلومینیوم محمدرضا رمضانی دارابی فرزند مرحوم مصیّب

ابوذز. مرد شوخ طبع و خندان و هنرمند ماهر در خنداندن. ارسالی جناب حاج علی میرزا به تلگرامم دامنه

جمعه 6 اسفند 1395؛ جناب آقا ابوذز. مرد شوخ طبع و خندان و هنرمند ماهر در خنداندن. ارسالی جناب حاج علی میرزا

علی بابویه میرزابابااسماعیل ببخیل. 7 اسفند 1395. حموم پیش دارابکلا. ارسالی یک دوست

علی بابویه میرزابابااسماعیل ببخیل. 7 اسفند 1395. حموم پیش دارابکلا. ارسالی یک دوست

نمونه هایی از یادمان «مسابقات تحریض علم دارابکلا» که شب های جمعه به نوبت در منازل برگزار می کردیم. یاد روانشاد یوسف رزاقی به خیر که امضا و عکسش در این سند بایگانی شخصی دامنه دیده می شود

نمونه هایی از یادمان «مسابقات تحریض علم دارابکلا» که شب های جمعه به نوبت در منازل برگزار می کردیم. یاد روانشاد یوسف رزاقی به خیر که امضا و عکسش در این سند بایگانی شخصی دامنه دیده می شود

مهندس عباس مهاجر دارابی

مهندس عباس مهاجر دارابی

دامنه. سال 1357. عکاسی سورک

حجة الاسلام شیخ ابراهیم چوپانی. عکاس: حاج علی میرزا

حجة الاسلام شیخ ابراهیم چوپانی. عکاس: حاج علی میرزا

آبندان روستای مُرسم در جنوب شرقی دارابکلا. روز 17 اسفند 1395. عکاس: یک دوست

حسن عارف زاده. 15 اسفند 1395. دارابکلا. عکاس: یک دوست

اوسا و امام زاده علی اکبر

دارابکلا، اُوسا و مُرسم و طبیعت اطراف سه روستا با چرخشی نیمه دوّار در بیستم اسفند 1395. توسط دوربین جناب یک دوست

مهندس عاصم طالبی دارابی. بهمن 1395. تهران

عکس های مختلف دامنه. دورۀ دبستان، راهنمایی، دبیرستان. دهۀ 50 و اوائل دهۀ شصت

دامنه. خونۀ حسن رجبی. ساری

دامنه. خونۀ حسن رجبی. ساری

ملیحه فضلی خواهرزاده ام. قهرمان ووشوی جهان و کشتی آلیش از ایران و ساری

فضل الله فضلی. پدر ملیحه فضلی خواهرزاده ام

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 27 اسفند 1395. روستای دارابکلا کنار خونۀ دامنه

و

پسران تقی آهنگر حاج باقر موسی

دامنه. سال 1357 دریای خزر ساری

دامنه. سال 1376. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. اردیبهشت 1394. مراسم سوم مادرم

دامنه. اردیبهشت 1394. مراسم سوم مادرم

و

دامنه. ببرخاسه دارابکلا. 10 فروردین 1394. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

عاصم. عارف. دامنه. عادل. جمعه 13 اسفند 1395. قم. منزل

عاصم. عارف. دامنه. عادل. جمعه 13 اسفند 1395. قم. منزل

ویلای حاج علی نجاتی و خانه باغ حاج رضا دارابکلایی. ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ روستایی دارابکلا، تشی لت

ویلای حاج علی نجاتی و خانه باغ حاج رضا دارابکلایی. ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ روستایی دارابکلا، تشی لت

پست 4866 : به قلم دامنه

به نام خدا

در آستانۀ سررسیدن سال 1395 و دررسیدن سال 1396

سپاس می گذارم:

از دامنه نویسان ارجمند و شرافتمند که بر من سِمت استادی دارند

و از عکاسان خردمند و هوشمند دامنه.

هم نویسندگان دامنه و هم عکاسان دامنه،

دامنه را در محتوا، مشاوره ها، متن ها و نقدها و عکس ها و دلسوزی ها

هرگز تنها نگذاشته اند

و با متن های فاخر و عکس های جذّاب طبیعت و مناسبت

دامنه خوانان شریف را مورد لطف قرار دادند.

از حُجج اسلام:

        

مالک رجبی. محمد جواد غلامی. علی اکبر دارابکلایی. سید محمد شفیعی مشهد

و از جنابان:

              رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. نوروز 1396. آبشار لوه گلستان

حمیدرضا طالبی. مهندس محمد عبدی .حاج علی میرزا چلویی. رنگین کمان رمضانی

      

و از تقی آهنگر (حاج باقرموسی) و نیز از پسرم عاصم

و همچنین از همۀ دامنه خوانان شریف، ممنونم

دامنه

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1393. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال ۱۳۸۳. عکاس: عارف