دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

حجة الاسلام  والمسلمین شیخ عباسعلی مختاری دارابی

مزار دارابکلا. مراسم سوم شهید مختاری. افراد در عکس را خود آقا خلیل شاه علی شناسایی کرد و برای دامنه فرستاد: نفر جلو کاغد به دست: آقامحمدباقر فرزند حاج عباسعلی هر دو ذاکر اهل بیت (ع)، سه نفر پشت از چپ: خلیل شاه علی. سیدمحمد موسوی دارابی (مرحوم میراحمد) سیدادریس صباغ دارابی. ردیف آخر از سمت راست: سیدهادی هاشمی دارابی. سیدعلی شفیعی دارابی. سیدمیثم شفیعی دارابی (پسر سیدعلی اصغر). نفر پشتی: مجری آن زمان حاج محسن سجادی. کنار درخت: عیسی عباسپور. روحانیون هم: مرحوم حجة الاسلام  والمسلمین شیخ عباسعلی مختاری دارابی (برادر شهید مختاری). حجة الاسلام شیخ باقر رمضانی دارابی. و حجة الاسلام شیخ خلیل طالبی دارابی.و نیز دو نوجوانی که در عکس فقط سرشان معلوم می باشد نفر آخر جلوی اقای عباسپور، میرزاعلی چلویی فرزند رحمان و نفر کناری اش، آقا مرتضی شهابی فرزند حاج خلیل

دامنه. مرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. مرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

حاج حسین در حال دیدن دامنه. ارسالی جناب یک دوست به دامنه. ساعت 22 دیشب 11 اردیبهشت 1395.

حاج حسین در حال دیدن دامنه. ارسالی جناب یک دوست به دامنه. ساعت 22 دیشب 11 اردیبهشت 1395. دو عکس دیگر در اینجا

دامنه. تاسوعای سال 1382. اوس صحرا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تاسوعای سال 1382. اوس صحرا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

جواد آهنگر خلیل جوشکار. خیارباغش. ارسالی جناب یک دوست. 10 اردیبهشت 1395.

جواد آهنگر خلیل جوشکار. خیارباغش. ارسالی جناب یک دوست. 10 اردیبهشت 1395. بقیه عکس ها اینجا

دارابکلا در حاشیه ی جنگل افرایی در عصر شنبه 11 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا در حاشیه جنگل افرایی در عصر شنبه 11 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. یقیه: اینجا

عادل. عارف. امیردائی. عاصم. مرسم. سال 1385. دارابکلا. عکاس: دامنه

آلبوم عکس دامنه مربوط به عید نوروز سال 1382 و نیز 29 فروردین 1395: اینجا از راست: عادل. عارف. امیردائی. عاصم. مُرسم. سال 1385. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

آیة الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع بزرگ شیعه

آیة الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع بزرگ شیعه

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. اردیبهشت 1395. تهران. دانشگاه هنر

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. اردیبهشت 1395. تهران. دانشگاه هنر. بقیۀ عکس ها در اینجا

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری. قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری. قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه با کُت سیدعلی اصغر. 10 فروردین 1394. ببرخاسه. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. باغ شیخ قربان مهدی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. باغ شیخ قربان مهدی. عکاس: سیدعلی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری دارابی. قم. منزل دامنه. اردیبهشت 1394. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری دارابی. قم. منزل دامنه. اردیبهشت 1394. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. 30 فروردین 1395. مسجد جامع دارابکلا. ارسالی رنگین کمان به دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سیدکریم حسینی. 30 فروردین 1395. مسجد جامع دارابکلا. ارسالی رنگین کمان به دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

دامنه. تشی لت. سال 1382. آن پشت انارقلت. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1382. آن پشت انارقلت. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. دهلران

دامنه. قم. منزل عارف. سال 1395. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. سال 1395. عکاس: عارف

دامنه. دورۀ طلبگی. سال 1363. خوابگاه فاطمیه کوچه ارک. عکاس: مزیدی

دامنه. دورۀ طلبگی. سال 1363. خوابگاه فاطمیه کوچه ارک. عکاس: مزیدی

چهار مناره ی شهر هرات

چهار مناره ی شهر هرات

ولایت هرات باستان افغانستان

ولایت هرات باستان افغانستان

دامنه. مرسم. سال 1384. عکاس: عاصم

دامنه. مرسم. سال 1384. عکاس: عاصم

دامنه. مشهد. سال 1362. عکاس: حاج احمد

دامنه. مشهد. سال 1362. عکاس: حاج احمد

دامنه. دانشگاه علم و صنعت بهشهر. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. دانشگاه علم و صنعت بهشهر. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سید علی اصغر. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. سید علی اصغر. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: جعفر رجبی

انارقلت دارابکلا با رنگ فیروزه ای آسمان در امروز 4 شنبه 1 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت دارابکلا با رنگ فیروزه ای آسمان در روز 4 شنبه 1 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

رَف بِن دامنه در دارابکلا. روز یک شنبه 29 فروردین 1395. عکاس: هادی طالبی (مرحوم عباس) ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. این رودخانه برای من هزارها خاطره داره

رَف بِن دامنه در روستای دارابکلا. روز یک شنبه 29 فروردین 1395. عکاس: هادی طالبی (مرحوم عباس) ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. این رودخانه برای من هزارها خاطره داره

انارقلت دارابکلا در عصر روز 5 شنبه 2 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

انارقلت دارابکلا در عصر روز 5 شنبه 2 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

بخشی از نمای دارابکلا در انتهای ببخیل و اوسا از زاویه ی موزی لت در عصر روز 5 شنبه 2 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

نمایی از دارابکلا در انتهای ببخیل و اوسا از زاویۀ موزی لت در عصر روز 5 شنبه 2 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

منطقه ی برکه ی مرسم دارابکلاست. از رودخانه ای از هفت چشمۀ آبشار موزیار سرچشمه می گیرد. عصر سه شنبه 7 اردیبهشت 1395. ارسالی سید علی اصغر شفیعی دارابی استاد نخست و برجسته ی عکس، به تلگرام دامنه

منطقه ی برکه ی مرسم دارابکلاست. از رودخانه ای از هفت چشمۀ آبشار موزیار سرچشمه می گیرد. عصر سه شنبه 7 اردیبهشت 1395. ارسالی سید علی اصغر شفیعی دارابی استاد نخست و برجسته ی عکس، به تلگرام دامنه

مُرسم- دارابکلا در عصر روز 5 شنبه 9 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

مُرسم- دارابکلا در عصر روز 5 شنبه 9 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا در حاشیه ی جنگل افرایی در عصر شنبه 11 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. ممنونم ازت یک دوست که هنر عکس به مفهوم واقعی ثبت زوایا و نماها، نزدیک و نزدیکتر ساخته ای

دارابکلا در حاشیه ی جنگل افرایی در عصر شنبه 11 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. ممنونم ازت یک دوست که هنر عکس و عکاسی را به مفهوم واقعی ثبت زوایا و نماها، نزدیک و نزدیکتر ساخته ای

دارابکلا. باغ هلو و سیرجار آق سید رسول هاشمی دوست دیرین و برین دامنه در روز 5 شنبه 16 اردیبهشت 1395.  ارسالی مهندس محمدعبدی سنه کوهی به تلگرام دامنه

دارابکلا. باغ هلو و سیرجار آق سید رسول هاشمی رفیق دیرین و برین دامنه در روز 5 شنبه 16 اردیبهشت 1395.  ارسالی رفیق گرامی ام مهندس محمد عبدی سنه کوهی

توت فرنگی دارابکلا در جمعه 17 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

توت فرنگی دارابکلا در جمعه 17 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

در این غورزم رودخانه دارابکلا بود که کمیل دباغیان در آن غرق شد. یادش بخیر و خدا او و مرحوم پدرش را رحمت کناد. که مرحوم پدرش به یادش زمینی اهداء کرد و دبیرستانی احیا نمود. دارابکلا در روز 19 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

در این غورزم رودخانه دارابکلابود که کمیل دباغیان در آن غرق شد. یادش بخیر و خدا او و مرحوم پدرش را رحمت کناد. که مرحوم پدرش به یادش زمینی اهداء کرد و دبیرستانی احیا نمود. دارابکلا در روز 19 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

این سردَرگاه منزل ساده و بی آلایش دامنه و اخوان دامنه است از منزل ارثیه ی مرحومان والدَین مان در دارابکلا؛ که جناب یک دوست امروز آن را به دامنه هدیه کردند و یادم را به اعماق منزل و زادگاه و همه ی خاطراتم در محله ی زیبای حموم پیش ببخیل دارابکلا آوردند. ممنونم ازت ای جناب یک دوست که می فهمم تیزی و معنا را می فهمی و این عکس و درِ بسته را بر روی دلم واکردی.. سه شنبه 21 اردیبهشت 1395. خدایا شاکرم، خدایا طالبم. خدایا تابع ام. خدایا قانع ام و خدایا حالی ام

این سردَرگاه منزل ساده و بی آلایش دامنه و اخوان دامنه است از منزل ارثیه ی مرحومان والدَین مان در دارابکلا؛ که جناب یک دوست امروز آن را به دامنه هدیه کردند و یادم را به اعماق منزل و زادگاه و همه ی خاطراتم در محله ی زیبای حموم پیش ببخیل دارابکلا آوردند. ممنونم ازت ای جناب یک دوست که می فهمم تیزی و معنا را می فهمی و این عکس و درِ بسته را بر روی دلم واکردی. سه شنبه 21 اردیبهشت 1395.خدایا شاکرم، خدایا طالبم. خدایا تابع ام. خدایا قانع ام و خدایا حالی ام

غورزم های رودخانه دارابکلا از پل ممسن دکته تا آهنگر محله. در 19 اردیبهشت 1395. ابتکار هنرمندانه ای از جناب یک دوست. غورزم جای گود و پُرآب تر رودخانه است که در آن آب تنی و شنا می کنند

غورزم های رودخانه دارابکلا از پل ممسن دکته تا آهنگر محله. در روز 19 اردیبهشت 1395. ابتکار هنرمندانه ای از جناب یک دوست. غورزم جای گود و پُرآب تر رودخانه است که در آن آب تنی و شنا می کنند

نمایی بیرونی مسجد و تکیه دارابکلا در خجسته زادروز امام سجاد زین العابدین (ع) در روز 5 شنیه 23 اردیبهشت 1395. اهدایی جناب یک دوست به دامنه

نمایی بیرونی مسجد و تکیه دارابکلا در خجسته زادروز امام سجاد زین العابدین (ع) درروز 5 شنیه 23 اردیبهشت 1395. اهدایی جناب یک دوست به دامنه

آغوز، چه دلرُبایی هنوز! ولی مغز که بشی کیلوئی 65 هزار تومنی به زور. دارابکلا. روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

آغوز، چه دلرُبایی هنوز! ولی مغز که بشی کیلوئی 65 هزار تومنی به زور. دارابکلا. روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست

جفت کوه دارابکلا، محل تلاقی دو رودخانه ی اوسا و دارابکلا در جفت کوه قارت خیل. دارابکلا. سه شنبه 28 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جفت کوه دارابکلا، محل تلاقی دو رودخانۀ اوسا و دارابکلا. روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب یک دوست