دوگل کدو برای نوردهی و نورگیری. اینه درس امید زندگانی

 دوگل کدو چه تعاملی دارند باهم. اینه درس امید زندگانی! 

 سکّوی جمع آوری شیر منطقه هزار جریب. متعلق به حاج اصغر دباغیان

نمایی زیبا از تکیه ی دارابکلا و آن دور انارقلت ما. شنیه 14 شهریور 1394 . ایستگاه دوربین عکاس از منزل حاج منصور دباغیان

یکشنبه 15 شهریور سه راهی آهنگر محله از سمت مزار

غروب خورسید 15 شهریور دارابکلا

بلوار امام خمینی دارابکلا از به سمت سربالایی بعد از دفتر دهیاری

از زوایه ای دیگر. سمت چپ ساختمان قرمز رنگ دهیاری دارابکلا. 15 شهریور 1394

از زاویه ای دیگر از تکیه ی دارابکلا

صابر پسر آقاجواد آهنگر (حاج خلیل جوشکار). تک چرخ نزن فقط خوش تیپ 

 

بچرخید خوب که مدرسه و نمره یک!! آوردن نزدیک است! شنیه 14 شهریور 1394. ارسالی یک دوست به دامنه

 سمت چپ ساختمان قرمز رنگ دهیاری دارابکلا. از جناب دهیار عزیز محمدآقا دباغیان می خواهم آن وسیله ی کنده کاری را جلوی دهیاری پارک نکنند. 15 شهریور 1394 

 اسمش را نمی دانم پسر حسین آهنگر است. خیلی زیباست. خدا حفظش کند

انارهای حیاط آقا حمید عیاسیان رفیق قدیمی دامنه

قارچ غیر سمّی به نام محلی زردکیجا

جنگل دارابکلا. شاید سه راه سنگ معدن یا کمی بالاتر سه راه زرین آباد باشد. جمعه 13 شهریور 1394

چشمه ی آلوکای دارابکلا. علت تیرگی آب باران شدید روزهای اخیره

جلوی سیمان فروشی حسن آقای صادقی و سیدحسین رضایی

فقط  آتش زمین خواری نباشد!

به کجا چنین بی یال و کوپال؟ ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. جمعه 13 شهریور 1394 .

نمایی از جاده ی دارابکلا در محل

خوبه به فکر نظافت هستند باز

اع !!! فقط هم اتنده اوه اِنه!؟ امان از بحران آبی

حسن شیردل. اکبر چلویی حبیب ممرضا. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. جمعه 13 شهریور 1394

همه جای جنگل زیباست. سه راهی هفت کول

ار راست: نوجوانان عزیز: رجبی. چلویی. شفیعی

خداقوت. درود بر روحیه ی نظافت تان

نوجوانان محل رجبی و چلویی

و

مسکن مهر دارابکلا 14 شهریور 1394

انار دارابکلا. شهریور 1394. ارسالی جناب یک دوست