دامنه و رفقا. اوس صحرا. تاسوعای سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا. اوس صحرا. تاسوعای سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

شهید علی اصغر بابویه دارابی فرزند مرحوم گتی هدایت ببخیل. عکاس: جناب یک دوست

شهید علی اصغر بابویه دارابی فرزند مرحوم گتی هدایت ببخیل. عکاس: جناب یک دوست

حاج احمد. سیدرسول. دامنه. تیرنگ گردی دارابکلا. سال 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

حاج احمد. سیدرسول. دامنه. تیرنگ گردی دارابکلا. سال 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه.بهمن 1394. قم. باید شال کلاه کرد تا زُکام نشد

دامنه.بهمن 1394. قم. شال کلاه

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

یوسف. سیدعلی اکبر. جعفر آهنگر. پاکو اسّل

یوسف. سیدعلی اکبر. جعفر آهنگر. پاکو اسّل. عکاس: سید علی اصغر

سید عسکری شفیعی. دامنه. 1384. عکاس: سید علی اصغر

سید عسکری شفیعی. دامنه. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. مسیر کیجاقلعه جنگل دارابکلا. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

و

دامنه. مسیر کیجاقلعه جنگل دارابکلا. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. مسیر کیجاقلعه جنگل دارابکلا. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

سیدرسول. دامنه. موسی رمضانی.  اکبرعمو دارابکلایی. 1385. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدرسول. دامنه. موسی رمضانی.  اکبرعمو دارابکلایی. 1385. جنگل. عکاس:سیدعلی اصغر

دامنه. اکبرعمو دارابکلایی. سال 1385. جنگل دارابکلا. عکاس: سیدرسول

دامنه. اکبرعمو دارابکلایی. سال 1385. جنگل دارابکلا. عکاس: سیدرسول

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سید علی اصغر. سال 1384 خونۀ سیدعلی اصغر. عکاس: موسی راستگو

دامنه. سید علی اصغر. سال 1384 خونۀ سیدعلی اصغر. عکاس: موسی راستگو

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. کُلبۀ تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. سال 1362. از راست: حسن آهنگر دارابی. جعفر رجبی دارابی. حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه پرچمدار. روانشاد یوسف رزاقی. حمید آهنگر دارابی (مرحوم حاج ولی). تصاویر روی پارچه: از چپ: شهید محمدباقر مهاجر. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهید سیروس اسماعیل زاده. عکاس: سید علی اصغر

قبر شهید سیروس اسماعیل زاده. سال 1362. از راست: حسن آهنگر دارابی. جعفر رجبی دارابی. حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه پرچمدار. روانشاد یوسف رزاقی. حمید آهنگر دارابی (مرحوم حاج ولی). تصاویر روی پارچه: از چپ: شهید محمدباقر مهاجر. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهید سیروس اسماعیل زاده. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدعلی شفیعی دارابی. این عکس را دوست دیرین من، جناب حسن آهنگر دارابی _داماد آن مرحوم_ به دامنه اهداء کرده است

حجة الاسلام والمسلمین حاج آق علی شفیعی دارابی. این عکس را دوست دیرین من، جناب حسن آهنگر دارابی _داماد آن مرحوم_ به دامنه اهداء کرده است. چند عکس دیگرش در اینجا

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. دفتر کارش. سال 1394. عکاس: دامنه

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. دفتر کارش. سال 1394. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

دامنه. نوروز 1394. منزل حاج رضا دارابکلایی

دامنه. نوروز 1394. منزل پدرخانمم حاج رضا دارابکلایی

حجة الاسلام سیدمجتبی شفیعی دارابی. خرداد 1395. تبلیغ ماه محرم

حجة الاسلام سیدمجتبی شفیعی دارابی. خرداد 1395. تبلیغ ماه محرم

حاج میرزاعلی چلوئی دارابی، در کارگاه و تعمیرگاه اش در دارابکلا. دستی بر آچار و دست دیگر بر قلم. ممنونم از این قدم. عکاس: جناب یک دوست

حاج میرزاعلی چلوئی دارابی، در کارگاه و تعمیرگاه اش در دارابکلا. دستی بر آچار و دست دیگر بر قلم. ممنونم از این قدم. عکاس: جناب یک دوست

دامنه. سال 1382. خونه پدر. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. خونه پدر. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

جناب یک دوست در مزار دارابکلا در عصر 5شنبه بیستم خرداد ماه 1395 با دلی مالامال به عشق نیاکان مان: عصر 5 شنبه بیستم خرداد 1395. اولین شب جمعه ی ماه مبارک رمضان. مزار دارابکلا

جناب یک دوست در مزار دارابکلا در عصر 5شنبه بیستم خرداد ماه 1395 با دلی مالامال به عشق نیاکان مان: عصر 5 شنبه بیستم خرداد 1395. اولین شب جمعه ی ماه مبارک رمضان. مزار دارابکلا بقیه در اینجا

کوی دانشگاه تهران. کارگر شمالی. دامنه از چپ، سوم. 1372. با همدوره ای هایم از جمله دکتر افضلی

کوی دانشگاه تهران. کارگر شمالی. دامنه از چپ، سوم. 1372. با همدوره ای هایم از جمله دکتر رسول افضلی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی.  سال 1395. دفتر کارش

مهندس محمد عبدی سنه کوهی.  سال 1395. دفتر کارش

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. 1382. مهندس محمدآقا عبدی، فرا می خوانمت باز هم به کار و تلاش پس از غمِ فراق پدرت

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 1394. منزلش قم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 1394. منزلش قم

دامنه. دودانگۀ ساری. سپاه محمد آباد. 1365. عکاس: برادر قربانی

دامنه. سپاه محمدآباد دودانگۀ ساری. سپاه محمد آباد. 1365. عکاس: برادر قربانی

ابراهیم دارابکلایی گندم را نقدی و درجا می خرد نه نسیه سر قول و فرار و فرار. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. دارابکلا در روز 5شنبه بیستم خرداد 1395

ابراهیم دارابکلایی گندم را نقدی و درجا می خرد نه نسیه سر قول و فرار و فرار. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. دارابکلا در روز 5شنبه بیستم خرداد 1395 بقیه: اینجا

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

زردآلوی منزل علی طالبی دارابی (مرحوم حاج محمد). دارابکلا در روز چهارشنبه 19 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

زردآلوی منزل علی طالبی دارابی (مرحوم حاج محمد). دارابکلا در روز چهارشنبه 19 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. بقیه: اینجا

قدیمی ترین عکس دامنه. سال 1349- 1350. دارابکلا

قدیمی ترین عکس دامنه. سال 1349- 1350. دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. دوره ی جوانی. سال 1359 دریای خزر ساری. عکاس: شیخ باقر

دامنه. دوره ی جوانی. سال 1359 دریای خزر ساری. عکاس: شیخ باقر

دامنه. خونۀ حسن رجبی. 28 اسفند سال 1393. ساری

دامنه. خونۀ حسن رجبی. 28 اسفند سال 1393. ساری

سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد

سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد

تخم و لانۀ بلبل در دارابکلا سال 1389. ارسالی سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد

تخم و لانۀ بلبل در دارابکلا سال 1389. ارسالی سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

قاسم آهنگر دارابی طلبۀ ذاکر اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السّلام

قاسم آهنگر دارابی طلبۀ ذاکر اهلبیت. بقیه عکسش در اینجا

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

حمیدرضا طالبی دارابی. خرداد 1395. روستای دارابکلا

حمیدرضا طالبی دارابی. خرداد 1395. روستای دارابکلا

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. مُرسم. سیم خاردار. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. سال 1385. بین الحرمین کربلا

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. سال 1385. بین الحرمین کربلا

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی. تولّد: بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى، 24 سپتامپر 1902 میلادى، وفات: ساعت 20 / 22 بعد از ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 هجری شمسی

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی. تولّد: بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى، 24 سپتامپر 1902 میلادى، وفات: ساعت 20 / 22 بعد از ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 هجری شمسی

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام سید علیرضا صبّاغ دارابی (فرزند سیدابوالفضل) قم. 15 خرداد 1395. عکس، هدیه ی یکی از دوستان روحانی ام به دامنه

حجة الاسلام سید علیرضا صبّاغ دارابی (فرزند سیدابوالفضل) قم. 15 خرداد 1395. عکس، هدیه ی یکی از دوستان روحانی ام به دامنه عکس دیگرش اینجا

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. مُرسم. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

حمیدرضا طالبی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی

دامنه. سال 1363. منزل در حال ساخت مان. دارابکلا

دامنه. سال 1363. منزل در حال ساخت مان. دارابکلا

حاج احمد. رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. مغازه اش

حاج احمد. رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. مغازه اش

حمیدرضا طالبی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی

حجة الاسلام سید مصطفی دارابی (سعید) ارسالی جناب خلیل شاه علی به دامنه

حجة الاسلام سیدمصطفی دارابی (سعید) ارسالی جناب خلیل شاه علی به دامنه. بقیه در اینجا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

شالیزار اوس صحرا. پنج شنبه 13 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

شالیزار اوس صحرا. پنج شنبه 13 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. بقیه اینجا

دارابکلا در عصر پنج شنبه 13 خرداد 1395 ثبت هنرمندانه جناب یک دوست

این هست حکمت خدای لایزال: یک دانه گندم بکار 100 دانه گندم ببر. دارابکلا در عصر پنج شنبه 13 خرداد 1395 ثبت هنرمندانه جناب یک دوست از خوشه ی گندم و ابرهای نم نم باران

که آن خدای خوب‌ کار بُردبار   هدیه‌ ها را می‌دهد در انتظار

انتظار نان ندارد مَرد سیر   که سبُک آید وظیفه یا که دیر

دامنه. سیدعلی اصغر. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. سیدعلی اصغر. باجگیرون دارابکلا. نوروز1382. عکاس: جعفر رجبی

شعبان عبدی سنه کوهی؛ پدر مهندس محمد عبدی سنه کوهی

شعبان عبدی سنه کوهی؛ پدر مهندس محمد عبدی سنه کوهی 

دامنه. قم. منزل. 1379. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل. 1379. عکاس: عارف

حجة الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی. فرزند مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدمهدی شفیعی دارابی. ساری. اردیبهشت 1395. حوزۀ علمیۀ مصطفی خان ساری

حجة الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی. فرزند مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدمهدی شفیعی دارابی. ساری. اردیبهشت 1395. حوزۀ علمیۀ مصطفی خان ساری

غروب زیبای دارابکلا در 10 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست

غروب زیبای دارابکلا در 10 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست. بقیه در اینجا

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10فروردین 1394. ببرخاسه. عکاس: سیدعلی اصغر

عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1395. عکاس: رضوان

عاصم طالبی دارابی. دارابکلا. سال 1395. عکاس: رضوان

سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1388. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1388. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

جنگل زیبای دارابکلا. نزدیک 12 راه. خرداد 1395. عکاس و ارسال یک دامنه خوان

جنگل زیبای دارابکلا. نزدیک 12 راه. خرداد 1395. عکاس و ارسال یک دامنه خوان

عزت الدین رمضانی دارابی. 7 خرداد 1395. امامزاده جعفر. عکاس: تقی آهنگر

عزت الدین رمضانی دارابی. 7 خرداد 1395. امامزاده جعفر. عکاس: تقی آهنگر

حجة الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد شفیعی دارابی نفر وسط. ساری. 12 اردیبهشت 1395. روز معلم

حجة الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد شفیعی دارابی نفر وسط. ساری. 12 اردیبهشت 1395. روز معلم. بقیۀ تصاویر در اینجا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله دارابی نیا. عکس را جناب حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی دارابی در اختیار دامنه گذاشتند

حجة الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله دارابی نیا. عکس را جناب حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی دارابی در اختیار دامنه گذاشتند

حمیدرضا طالبی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

محمدعلی ملائی دارابی مشهور به شیخ حسین محمدعلی سرتاش. پیشکسوت سلمانی دارابکلا. کنارش هم حاج طاهر رمضانی دارابی. 8 خرداد 1395. آی سر ما را ماشین یک می زد این حاج محمدعلی سرتاش! و آی موهای را با آن ماشین دستی می کَند و به داد می آمدیم. تیغه کال بود چون! خاطره ها داریم با این حاج آقای خوب و خندان چند عکس و چند آرایشگاه و چند پیرایشگر

محمدعلی ملائی دارابی مشهور به شیخ حسین محمدعلی سرتاش. پیشکسوت سلمانی دارابکلا. کنارش هم حاج طاهر رمضانی دارابی. 8 خرداد 1395. عکاس: جناب یک دوست. آی سر ما را ماشین یک می زد این حاج محمدعلی سرتاش! و آی موهای را با آن ماشین دستی می کَند و به داد می آمدیم. تیغه کال بود چون! خاطره ها داریم با این حاج آقای خوب و خندان چند عکس و چند آرایشگاه و چند پیرایشگر در اینجا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی

 حمیدرضا طالبی دارابی

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلیمن سیدعلی موسوی دارابی. 1395. مشهد مقدس

حجة الاسلام والمسلیمن سیدعلی موسوی دارابی. 1395. مشهد مقدس. دو عکس دیگر در اینجا

مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا. روز 10 خرداد 1395 از زاویه ی منزل مرحوم حاج محمود کارگر دارابی. با هنر و ذوق و دیدِ دوربین جناب یک دوست

مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا. روز 10 خرداد 1395 از زاویه ی منزل مرحوم حاج محمود کارگر دارابی. با هنر و ذوق و دیدِ دوربین جناب یک دوست. دو عکس در اینجا

سیدعلی اصغر. سال 1384. عکاس: سیدرسول هاشمی

سیدعلی اصغر. سال 1384. عکاس: سیدرسول هاشمی

حمیدرضا طالبی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دارابکلا. روز 9 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا. روز 9 خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا و اوسا و مرسم و جنگل در 9 خرداد 1395. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا و اوسا و مرسم و جنگل در 9 خرداد 1395. عکاس: جناب یک دوست. بقیه اینجا

دامنه. نوروز 1394. منزل محمد مهاجر

دامنه. نوروز 1394. منزل محمد مهاجر

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395

و

و

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395. در آستانۀ سال نو 2017 میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395. در آستانۀ سال نو 2017 میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395. در آستانۀ سال نو 2017 میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

و

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395. در آستانۀ سال نو 2017 میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

و

 

 

و

و

عادل طالبی دارابی. داخل هواپیما. جزیرۀ کیش. به سلامت پسر اهل کار و تفکر و متدیّن من. بوس به رویت پسرم

عادل طالبی دارابی. داخل هواپیما. جزیرۀ کیش. به سلامت پسر اهل کار و تفکر و متدیّن من. بوس به رویت پسرم. بقیه در اینجا

دامنه. 1386. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جبهه. سال 1364. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. جبهه. سال 1364. عکاس: سید علی اصغر

جبهه ی جُفیر خوزستان. 1362. ردیف نشسته وسط : معلم شهید آبیان ساری و و سمت راستشهید نعمت مقصودلو سرخنکلاته گرگان. و سایر همرزمان دامنه در آن سال. ردیف ایستاده از چپ: شعبان معافی. کُردکلانی ساروی. برادرپاسدار منصوری گرگانی فرمانده گروهانِ گردان مسلم بن عقیل به فرماندهی شهید عالی جویباری. دامنه (لباس پلنگی). اسمش یادم رفته. سیدعسکری شفیعی دارابی. نفر خم شده ی چفیه مشکی به گردن سمت چپ دوست و همرزمم محمد بازرای جامخانه ای که یک پا را در جنگ از دست داده است

جبهه ی جُفیر خوزستان. 1362. ردیف نشسته وسط : معلم شهید آبیان ساری و و سمت راستشهید نعمت مقصودلو سرخنکلاته گرگان. و سایر همرزمان دامنه در آن سال. ردیف ایستاده از چپ: شعبان معافی. اسماعیل کُردکلانی ساروی. برادر پاسدار منصوری گرگانی فرمانده گروهانِ گردان مسلم بن عقیل به فرماندهی شهید عالی جویباری. دامنه (لباس پلنگی). اسمش یادم رفته. سیدعسکری شفیعی دارابی. نفر خم شده ی چفیه مشکی به گردن سمت چپ دوست و همرزمم محمد بازاری جامخانه ای که یک پا را در جنگ از دست داده است

حاج میرزا علی چلویی دارابی با ارسال این عکس ها به دامنه، از حال و روز مرکّبات روستای دارابکلا می گوید که براثر برف و یخ 3 آذر 1395 به قولش «اصلاً خریداری نداره و متاسفانه در حال خراب شدن هستش.» ارسالی 5 دی

روستای دارابکلا در عصر روز 4 دی 1395

1395

جبهه جنوب. 1362. راست حسن آهنگر دارابی_ مرحوم حاج مرتضی_ و دامنه. سر پل رود کارون اهواز، پس از مرخّص شدنم از بیمارستان جُندی شاهپور اهواز

جبهه جنوب. 1362. راست حسن آهنگر دارابی_ مرحوم حاج مرتضی_ و دامنه. سر پل رود کارون اهواز، پس از مرخّص شدنم از بیمارستان جُندی شاهپور اهواز