عصر پنجشنبه 12 مرداد 1396 مزار دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

مقاله خوانی سیدعلی اصغر برای آن مرحومه

به سیدقاسم هاشمی و همۀ منتسبان سببی و نسبی تسلیت می گویم

و

خدا روحش را با اهلبیت (ع) محشور کند

ارائۀ متن توسط سیدعلی اصغر

دنیا دارِ عمل است و آخرت گاهِ نتیجۀ عمل

و

و

تسلیت غم درگذشت یک مادر مهربان و دلسوز و پرتلاش

آن مرحومه زنی بزرگوار و مؤمنه و محجّبه بود

مزار دارابکلا

و

بر بازماندگان تسلیت

از جناب یک دوست در ارسال عکسهای این مراسم ممنونم