حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری

شب جمعه 12 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

سیدمحمد سجادی. جعفر مؤذّن غلامی

مرحوم حجت الاسلام سیدباقر سجادی

دعای کمیل منزل سیدمحمد سجادی. مجلس ختم سید ابوالفضل مسلمی نوۀ دختری ابراهیم آهنگر پایین محله

و

و

و

سیداسدالله سجادی. اسماعیل آفاقی

و

و

و

و

خدا رحمت کناد

و

دعای کمیل منزل سیدمحمد سجادی. مجلس ختم سید ابوالفضل مسلمی نوۀ دختری ابراهیم آهنگر پایین محله. شب جمعه 12 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

دعای کمیل منزل سیدمحمد سجادی. مجلس ختم سید ابوالفضل مسلمی نوۀ دختری ابراهیم آهنگر پایین محله. شب جمعه 12 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

دعای کمیل دعایی پُرمضامین و عرفانی ست

دارابکلایی. جعفر مؤذّن غلامی

اسحاق آهنگر. مصطفی دارابکلایی. بهرام آهنگر

اصغر رنجبر. یوسف آهنگر. ابراهیم ملایی. علی طالبی

رضایی سیدرضا. سیدحسین شفیعی. محمد طهماسبی

تقبّل الله. ممنونم از جناب یک دوست