اولین دیدار نوه ام در زایشگاه ایزدی قم. عکس های جدید افزوده شد

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. عادل. متولد قم. زایشگاه ایزدی. در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنبه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی. عکاس: عارف

عمویش عارف. عکاس: مهسا

عمویش عارف. عکاس: مهسا

اولین دیدارم با نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: نورالسّادات

اولین دیدارم با نوه ام علی. قم. 22مرداد1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: نورالسّادات

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

و

و

و

و

ان شاء الله این نوع صحنۀ دل انگیز نصیب همگان شود

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. عادل. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

و

و

عکاس: عمویش عارف

و

اولین لحظات دیدار دامنه از علی

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

نوۀ من علی طالبی دارابی. (پسر عادل). دامنه. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

نوۀ من علی طالبی دارابی

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. عادل. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

نوه ام علی. متولد قم. زایشگاه ایزدی. در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنبه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. عادل. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

و

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). عادل. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

علی و پدرش عادل

عادل. عارف. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: نورالسّادات

عادل. عارف. جای عاصم خالی. قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: خاله اش نورالسّادات

و

قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: خاله اش نورالسّادات

قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: خاله اش نورالسّادات

اولین هدیه ای که براش بردیم. قرآن در لای خاتَم کاری بر بالینش گداشتیم

اولین هدیه ای که براش بردیم. قرآن در لای خاتَم کاری بر بالینش گداشتیم. عکاس: خاله اش نورالسّادات

محل تولد نوه ام علی. قم. زایشگاه ایزدی در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی. عکاس: دامنه

محل تولد نوه ام علی طالبی دارابی. قم. زایشگاه ایزدی در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنبه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی. عکاس: دامنه ساعت 16 عصر

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عمویش عارف

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عمویش عارف

دیداری که توصیف شیرینی آن خیلی خیلی خاطره انگیزه

ان شاء الله رویدادی برای همۀ ایرانیان و آدمیان باشد

دامنه. عادل. علی

تولد نوه ام علی طالبی دارابی. قم. زایشگاه ایزدی در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنبه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی. عکاس: خاله اش نورالسّادات

آرزو می کنم این گونه شادی ها را برای همه

آیات 62 به بعد سورۀ یونُس که صبح تبرّک و توسُّل به قرآن کردم پس از تولد علی

ان شاء الله از شاگردان مکتب امام صادق (ع) شود

اولین لحظات تولد نوه ام علی طالبی دارابی

اولین لحظات تولد نوه ام علی طالبی دارابی

نخستین ثانیه های پس از ورود به دنیای نوه ام علی

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). دامنه. عادل. متولد قم. 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی. عکاس: عارف

و

تولد نوه ام علی طالبی دارابی. قم. زایشگاه ایزدی در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنبه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی. عکاس: خاله اش نورالسّادات

تولد نوه ام علی طالبی دارابی. قم. زایشگاه ایزدی در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد روز یکشنبه 22 مرداد 1396 هجری خورشیدی. بیستم ذی القعدۀ 1438 هجری قمری. 13 آگوست 2017 میلادی. عکاس: خاله اش نورالسّادات

دوست داشتنی ترین عکسش. ثبت اولین گریۀ علی. بامداد 22 مرداد 1396. عکاس: خاله اش نورالسّادات

دقیقه های اولیۀ تولد علی

اولین چشم بازکردن علی

بامداد 22 مرداد 1396. عکاس: خاله اش نورالسّادات

اتاق علی در خونه. قم

 برای علی= ALi نوه ام. مبارکه و خیر و سعادت


عکاس: مهسا

عکاس: عروسم مهسا

عکاس: عروسم مهسا

نوه ام علی و عمویش عاصم. دومین شب تولد. 23 مرداد 1396. خونۀ عادل

نوه ام علی و عمویش عاصم. دومین شب تولد. 23 مرداد 1396. خونۀ عادل

نوه ام علی طالبی دارابی. دومین شب تولدش. 23 مرداد 1396. خونۀ عادل. عکاس: عمویش عاصم

نوه ام علی طالبی دارابی. دومین شب تولدش. 23 مرداد 1396. خونۀ عادل. عکاس: عمویش عاصم

و

اولین دیدار عمو و بِرارزا. عموشدنت مبارک عاصم

اولین دیدار عمو و بِرارزا. عموشدنت مبارک عاصم

گَت بَوا دامنه

گَت بَوا دامنه

علی و عموعاصم. دومین شب تولد. 23 مرداد 1396. خونۀ عادل

نوه ام علی طالبی دارابی. دومین شب تولدش. 23 مرداد 1396. خونۀ عادل. عکاس: عمویش عاصم

علی طالبی دارابی. دومین شب تولد. 23مرداد 1396. خونۀ عادل. عکاس: عمو عاصم

و

خدا نگه دار همۀ نورسیده ها

عکاس: عمویش عاصم

عادل. دبستان شهید اعلمی قم.  سال 1374. نفر دوم سمت راست. شاگرد ممتاز مدرسه

مهندس عادل طالبی دارابی. دبستان شهید اعلمی قم.  سال 1374. نفر دوم سمت راست. شاگرد ممتاز مدرسه

مهندس عادل طالبی دارابی. دبستان شهید اعلمی قم.  سال 1374. نفر اول ردیف دوم نشسته سمت راست

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

این هم منظرۀ وطن اصلی دودمان نوه ام روستای دارابکلا. دامنه. 1385. تیرنگ گردی. پست های ویژۀ «نوه» قلم قم دامنۀ دوم. در اینجا ثبت می شود

نوۀ من علی طالبی دارابی . سومین روز تولدش. عکاس: عادل

نوۀ من علی طالبی دارابی . سومین روز تولدش. عکاس: عادل

و

و

نوۀ من علی طالبی دارابی. سومین روز تولدش. عکاس: عادل

و

و

و

نوۀ من علی طالبی دارابی. چهارمین روز تولدش. عکاس: عادل

نوۀ من علی طالبی دارابی. چهارمین روز تولدش. عکاس: عادل

سلام بر همۀ نورسیده ها و علی من

نوۀ من علی طالبی دارابی. چهارمین روز تولدش. عکاس: عادل

عادل طالبی دارابی

عادل

نوۀ من علی طالبی دارابی. پنجمین روز تولدش. عکاس: مادرش سرورالسّادات

نوۀ من علی طالبی دارابی. پنجمین روز تولدش. عکاس: مادرش سرورالسّادات

عادل و علی

عادل و علی

و

و

ان شاء الله در راه اسلام و ایمان و پایداری ایران ثابت قدم باشد

خدا همۀ بچه ها را سالم و شاداب بدارد