حاج علی ملایی. دوست بسیارگرامی من. 26 مرداد 1396. روز عروسی دخترش. ارسالی رنگین کمان

حاج علی ملایی. دوست بسیارگرامی من. 26 مرداد 1396. روز عروسی دخترش. ارسالی رنگین کمان

سید خلیل حسینی. عیسی رمضانی. دو حاجی دارابکلایی در حج امسال. شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

سید خلیل حسینی. عیسی رمضانی. دو حاجی دارابکلایی در حج امسال. مکه. شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

سید خلیل حسینی. عیسی رمضانی. دو حاجی دارابکلایی در حج امسال. مکه. شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

و

سید خلیل حسینی. عیسی رمضانی. دو حاجی دارابکلایی در حج امسال. مکه. شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

در لباس اِحرام. دامنه سلام می کند به آنها: زیارت قبول و حاجی شدن مقبول

سید علی اصغر. سید رسول هاشمی. جعفر رجبی. بقیه را نمی شناسم. مرداد سال 1386. زمین فوتبال تیرنگ گردی دارابکلا

سید علی اصغر. سید رسول هاشمی. جعفر رجبی. بقیه را نمی شناسم. مرداد1386. زمین فوتبال تیرنگ گردی دارابکلا

آهنگری ساکن پیش درمانگاه سابق. اسمش را نمی دانم

مسجد جامع دارابکلا. مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. از راست: رضا آهنگر طالب. سید حسین رحیمی سنه کوهی. سیدعلی رضایی. پرویز شاه علی. حاج ابوالقاسم آهنگر. سیدموسی موسوی. حسین گرجی. محمدتقی نادری. حسین عباسپور. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. از راست: رضا آهنگر طالب. سید حسین رحیمی سنه کوهی. سیدعلی رضایی. پرویز شاه علی. حاج ابوالقاسم آهنگر. سیدموسی موسوی. حسین گرجی. محمدتقی نادری. حسین عباسپور. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

حاج علی کارگر. سیدعلی اصغر. حسین آهنگر. محمدعلی ملایی و بقیه

حاج علی کارگر. سیدعلی اصغر. حسین آهنگر. محمدعلی ملایی و بقیه. با آرزوی توفیق برای شورای جدید

محمد دباغیان دهیار دارابکلا. سیدتقی شفیعی سیدهاشم. عقیل آهنگر. مشد اسماعیل گرجی و بقیه

محمد دباغیان دهیار دارابکلا. سیدتقی شفیعی سیدهاشم. عقیل آهنگر. مشد اسماعیل گرجی و بقیه

حسن آهنگر حاج مرتضی. 26 مرداد 1396. روز عروسی دختر علی ملایی. ارسالی رنگین کمان

حسن آهنگر حاج مرتضی. 26 مرداد 1396. روز عروسی دختر علی ملایی. ارسالی رنگین کمان

سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. رنگین کمان. 26 مرداد 1396. روز عروسی دختر حاج علی ملایی. ارسالی رنگین کمان

سیدعلی اصغر. جعفر رجبی. رنگین کمان. 26 مرداد 1396. روز عروسی دختر حاج علی ملایی. ارسالی رنگین کمان

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. از راست: شیخ ابراهیم بابویه. حجة الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی. محمدصادق بابویه. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. از راست: شیخ ابراهیم بابویه. حجة الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی. محمدصادق بابویه. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

سید علی اصغر. جعفر رجبی. 26 مرداد 1396. روز عروسی دختر حاج علی ملایی. ارسالی رنگین کمان

سید علی اصغر. جعفر رجبی. 26 مرداد 1396. روز عروسی دختر حاج علی ملایی. ارسالی رنگین کمان

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسلام شفیعی مازندرانی. شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمدجواد غلامی. شیخ مرتضی دارابی در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسلام شفیعی مازندرانی. شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمدجواد غلامی. شیخ مرتضی دارابی در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

از جناب رنگین کمان ممنونم بابت ثبت این مراسم و ارسال به دامنه

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی در مراسم درگذشت مرحوم غلامحسین رمضانی (مشهور به غالمِسن). حاج حبیب چلویی. حسن ابراهیمی. اصغر دارابکلایی. ولی طالبی. محمدعلی ملایی. مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی در مراسم درگذشت مرحوم غلامحسین رمضانی (مشهور به غالمِسن). حاج حبیب چلویی. حسن ابراهیمی. اصغر دارابکلایی. ولی طالبی. محمدعلی ملایی. مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سخنرانی در حرم امام رضا (ع). این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی. 2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان. دامنه آرزوی توفیق الهی برای این روحانی دارابکلایی می نماید و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سخنرانی در حرم امام رضا (ع). این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی. 2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان. دامنه آرزوی توفیق الهی برای این روحانی دارابکلایی می نماید و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سخنرانی در حرم امام رضا (ع). این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی. 2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان. دامنه آرزوی توفیق الهی برای این روحانی دارابکلایی می نماید و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سخنرانی در حرم امام رضا (ع). این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی. 2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان. دامنه آرزوی توفیق الهی برای این روحانی دارابکلایی می نماید و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

دامنه. 3 شهریور 1396. قم

دامنه. 3 شهریور 1396. قم

منزل حاج احمد آهنگر. قم. مراسم روضه خوانی شب شهادت امام جواد (ع). دوشنبه 30 مرداد 1396. آن دور: شیخ وحدت. سیدمحمد موسوی دارابی. شیخ محمد غلامی. شیخ خلیل طالبی و دوست گرامی ام شیخ محمد طاهر فارابی و بقیه مدعوین دارابکلایی و قمی... عکاس: دامنه

منزل حاج احمد آهنگر. قم. مراسم روضه خوانی شب شهادت امام جواد (ع). دوشنبه 30 مرداد 1396. آن دور: شیخ وحدت. سیدمحمد موسوی دارابی. شیخ محمد غلامی. شیخ خلیل طالبی و دوست گرامی ام شیخ محمد طاهر فارابی و بقیه مدعوین دارابکلایی و قمی... عکاس: دامنه

گنبد طلایی حرم حضرت معصومه (س)  از زاویۀ صحن مسجد اعظم

گنبد طلایی حرم حضرت معصومه (س)  از زاویۀ صحن مسجد اعظم. عکاس: دامنه. عکس پایین: حرم حضرت معصومه (س). قم. سال 1313 هجری خورشیدی

حرم حضرت معصومه (س). صحن امام هادی (ع). غروب دوشنبه 30 مرداد 1396. شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). صحن امام هادی (ع). غروب دوشنبه 30 مرداد 1396. شب شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). و گنبد مسجد اعظم قم. از زاویۀ پل حجتیه. مجاور صحن جوادالائمه (ع). غروب دوشنبه 30 مرداد 1396. شب شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س) و گنبد مسجد اعظم و مدرسۀ فیضیه قم. از زاویۀ پل حجتیه مجاور صحن جوادالائمه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

و

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

با خداقوت به جناب شیخ مالک در طرح تابستانۀ نشاط معنوی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه