حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدعلی شفیعی دارابی. این عکس را دوست دیرین من، جناب حسن آهنگر دارابی _داماد آن مرحوم_ به دامنه اهداء کرده است


حجة الاسلام والمسلمین حاج آق علی شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام سیدمجتبی شفیعی دارابی. خرداد 1395. تبلیغ ماه محرم


حجة الاسلام سیدمجتبی شفیعی دارابی

خرداد 1395. تبلیغ ماه محرم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 1394. منزلش قم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی.

1394. منزلش قم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام محمدجواد غلامی دارابی


سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد


حجة الاسلام سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


قاسم آهنگر دارابی طلبۀ ذاکر اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السّلام


شیخ قاسم آهنگر دارابی طلبۀ ذاکر اهلبیت علیهم السلام
روحش شاد

حجة الاسلام سید علیرضا صبّاغ دارابی (فرزند سیدابوالفضل) قم. 15 خرداد 1395. عکس، هدیه ی یکی از دوستان روحانی ام به دامنه


حجة الاسلام سید علیرضا صبّاغ داراب
(فرزند سیدابوالفضل)
قم. 15 خرداد 1395

حاج احمد. رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی. مغازه اش


حاج احمد. رنگین کمان حاج حسین رمضانی دارابی


حجة الاسلام سید مصطفی دارابی (سعید) ارسالی جناب خلیل شاه علی به دامنه


حجة الاسلام سیدمصطفی دارابی فرزند سعید

ارسالی جناب خلیل شاه علی به دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی. فرزند مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدمهدی شفیعی دارابی. ساری. اردیبهشت 1395. حوزۀ علمیۀ مصطفی خان ساری


حجة الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی

فرزند مرحوم حجة الاسلام سیدمهدی شفیعی

ساری. اردیبهشت 1395

حوزۀ علمیۀ مصطفی خان ساری


حجة الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد شفیعی دارابی نفر وسط. ساری. 12 اردیبهشت 1395. روز معلم

حجة الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد شفیعی دارابی

نفر وسط. ساری

12 اردیبهشت 1395. روز معلم

 بقیۀ تصاویر در اینجا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله دارابی نیا. عکس را جناب حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی دارابی در اختیار دامنه گذاشتند


حجة الاسلام والمسلمین مرحوم شیخ عبدالله دارابی نیا

عکس را جناب حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی

در اختیار دامنه گذاشتند


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلیمن سیدعلی موسوی دارابی. 1395. مشهد مقدس


حجة الاسلام والمسلیمن سیدعلی موسوی دارابی.

سال 1395. مشهد مقدس. دو عکس دیگر در اینجا


مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا. روز 10 خرداد 1395 از زاویه ی منزل مرحوم حاج محمود کارگر دارابی. با هنر و ذوق و دیدِ دوربین جناب یک دوست


مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا
روز 10 خرداد 1395 از زاویه
 منزل مرحوم حاج محمود کارگر
با هنر و ذوق و دیدِ دوربین جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی


حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی


حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی در جبهۀ دفاع مقدس


حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی

در جبهۀ دفاع مقدس

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ موسی بابویه دارابی در جبهۀ دفاع مقدس


شیخ موسی بابویه


     


مرحوم سید رسول شفیعی دارابی

پسرعمویش سیدمحمد شفیعی دارابی

مشهدمقدس


     


سیدحسین شفیعی و پدرش مرحوم سید مهدی شفیعی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی. سال 1394. دارابکلا


و


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی. سال 1394. دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی

سال 1394. دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. سال 1394. قم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی.

سال 1394. قم. منزلش


دامنه. 13 آبان 1395. مسجد امام حسن عسکری (ع). قم


دامنه. 13 آبان 1395. مسجد امام حسن عسکری (ع). قم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار


حجة الاسلامشیخ مالک رجبی دارابی

فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 24 فروردین 1396. اعتکاف پایین مسجد دارابکلا، عکس از رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

24 فروردین 1396. اعتکاف پایین مسجد دارابکلا

عکس از رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین محمد رضا نصوری معاون تبلیغ و اطلاع رسانی مرکز تخصصی مهدویت


حجة الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری

معاون تبلیغ و اطلاع رسانی مرکز تخصصی مهدویت


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 3 فروردین 1396. دارابکلا. حیاط پدرشان بالامحله


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

3 فروردین 1396. دارابکلا. حیاط پدرشان بالامحله


عبدالرحیم آفاقی. مهدی آفاقی. حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی. رحمان آفاقی. صدرالدین آفاقی


عبدالرحیم آفاقی. مهدی آفاقی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی

رحمان آفاقی. صدرالدین آفاقیحجة الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری معاون تبلیغ و اطلاع رسانی مرکز تخصصی مهدویت


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا نصوریمسجدجامع و تکیۀ دارابکلا از زاویۀ موزی لَت
تیر 96. عکاس: جناب یک دوستحجة الاسلام شیخ مرتضی چلویی دارابی

روز قدس. 2 تیر 1396. شهر سورک


شب جمعه. 8 بهمن 1395. مسجد پایین محلۀ دارابکلا. سالگرد مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد  آفاقی. ارسالی جناب حاج علی میرزا


مسجد پایین محلۀ دارابکلا.

جمعه 8 بهمن 1395

سالگرد مرحوم

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد آفاقی

ارسالی جناب حاج علی میرزا


مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی پیراهن آبی


مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی پیراهن آبی


مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی حاج خلیل


مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی حاج خلیل


آخوند شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. ارسالی حاج علی میرزا

آخوند شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی

ارسالی حاج علی میرزا


آخوند مرحوم شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی


آخوند مرحوم شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی، معاون بسیج طلاب و روحانیون کشور


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

معاون بسیج طلاب و روحانیون کشور


دامنه. 1384. دارابکلا


دامنه. 1384. دارابکلا


دکتر شیخ باقر طالبی. سال 1384. عکاس: دامنه


دکتر شیخ باقر طالبی. 1384. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. بوشهر


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. بوشهر


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابیحجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلاییحجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی.

1395. تهران


قبر روانشاد یوسف. 28 دی 1395. عکاس: حاج علی میرزا     قبر مرحوم پدرم. 28 دی 1395. عکاس: حاج علی میرزا


قبر مرحوم پدرم شیخ علی اکبر و روانشاد یوسف

28 دی 1395. عکاس و ارسال حاج علی میرزا


پدرم. قم. 1371. عکاس: دامنه


پدرم. مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دارابی

قم. 1371. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری. اردیبهشت 1396. دعای ندیۀ پاین مسجد دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری

 اردیبهشت 1396. دعای ندیۀ پایین مسجد دارابکلا


شهید حجة الاسلام والمسلمین شیخ غلامرضا صادقی نژاد. ارسالی جناب یک دوست


شهید حجة الاسلام والمسلمین شیخ غلامرضا صادقی نژاد

ارسالی جناب یک دوست


سخنرانی جناب حجة الاسلام والمسلمین سیداحمد شفیعی دارابی. 18 آبان 1395 پایین تکیۀ دارابکلا


سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین سیداحمد شفیعی دارابی

18 آبان 1395 پایین تکیۀ دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجت الاسلام شیخ موسی دارابی. ارسالی جناب یک دوست. 26 فروردین 1395. پایین تکیه دارابکلا


حجت الاسلام شیخ موسی دارابی

ارسالی جناب یک دوست. 26 فروردین 1395

پایین تکیه دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی و پدرش. پایین تکیه. 26 فروردین سال 1395. مراسم ختم برادر شیخ مالک. عکاس: جناب یک دوست


 حجة الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی و پدرش

پایین تکیه. 26 فروردین سال 1395

مراسم ختم برادر شیخ مالک. عکاس: جناب یک دوست


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی


خیمۀ معرفت حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی. نوروز 1395. بهشهر


حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی

خیمۀ معرفتو نوروز 1395. بهشهر


میزکار دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. 2 مرداد 1396. قم


میزکار دکتر شیخ باقر طالبی دارابی.

2 مرداد 1396. قم

میزکار دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. 2 مرداد 1396. قم

روحانیت. اسلام. انسان. ایمان. مقتضیات زمان

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان


حُجج اسلام شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه


حُجج اسلام شیخ مجتبی اکبری

شیخ محمد بابویه دارابی


حُجج اسلام. شیخ رضوی. شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه


حُجج اسلام شیخ رضوی. شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی


حُجج اسلام شیخ محمد دارابی. آقاسیدشفیع. شیخ مهدی دارابی نیا. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ محمد دارابی

آقاسیدشفیع. شیخ مهدی دارابی نیا

قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396

منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی

عکاس: دامنه


محمد شاه‌علی. باقر طالبی دارابی. سید تقی حسینی. اسحاق آهنگری. محمد شاه‌علی. کلاس سوم دبستان دارابکلا.  سال 55. (منبع عکس: بوی خوش بهار نارنج)


محمد شاه‌علی. شیخ باقر طالبی دارابی
سید تقی حسینی. اسحاق آهنگری.
محمد شاه‌علی. کلاس سوم دبستان

داستان غمبار دائی ما شیخ موسی آفاقی


داستان غمبار دائی ما شیخ موسی آفاقی

خیمۀ معرفت. نوروز 1395. بهشهر. شیخ مالک رجبی


خیمۀ معرفت. نوروز 1395. بهشهر

حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی


خواهر و برادر. یعنی مرحومان پدرم و عمۀ عزیرمان. حاجیه رضیه طالبی. موقع حج پدرم. سال 1381. عکاس: دامنه


خواهر و برادر.یعنی مرحومان پدرم و عمۀ عزیرمان

حاجیه رضیه طالبی. موقع حج پدرم. سال 1381.

عکاس: دامنه.

حاجیه رضیه طالبی دارابی کیست؟

متنی به قلم دامنه: اینجا


پدر و مادرم. دو معلم قرآن بودند و آدابِ ایمان را در دل و جسم داشتند


پدر و مادرم. دو معلم قرآن بودند و آدابِ ایمان را در دل و جسم داشتند


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار


میدان امام حسین علیه السلام تکیه پیش دارابکلا. غروب شنبه 29 خرداد 1395 نزدیکی های افطار. ارسالی جناب یک دوست


عکس زیر قبرِ مادرم مُلا زهرا آفاقی و مادربزرگم سیده زینب صالحی

طراح جناب یک دوست

قبر مادرم زهرا آفاقی و مادربزرگم سیده زینب صالحی. آری، آری، کهکشانی از درد افتراق و جدایی و دوری ست رحلت مادر