حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی


شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست


شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396

ارسالی جناب یک دوست


شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست


و


حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی. مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان


تقبّل الله لذت بردم از اقامه داشتن نماز. حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی. حمیدرضا طالبی. علی طالبی. اصغر قاسمی سرتایی داماد حاج محمد طالبی


اقامه داشتن نماز در جنگل. حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی

حمیدرضا طالبی. علی طالبی

اصغر قاسمی سرتایی داماد حاج محمد طالبیحجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی

روحانی زحمتکش دارابکلاحجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری
دعای کمیل منزل مرحوم حجت الاسلام سجادی
شب جمعه 12 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوستمرحوم حجت الاسلام سیدباقر سجادی


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. مرداد 1396. ورزشگاه دارابکلا. عکاس: جناب رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد غلامی دارابی

مرداد 1396. ورزشگاه دارابکلا. عکاس: رنگین کمانمرحوم حاج شیخ حسن مهاجر دارابی

ارسال عکس: مهندس عباس مهاجر


حاج شیخ حسن مهاجر


مرحوم حاج شیخ حسن مهاجر دارابی

ارسال عکس: مهندس عباس مهاجر

آمار 32 نفر آنلاین در عکس های دامنه دارابکلا اوسا مرسم


آمار 32 نفر آنلاین در عکس های دامنه دارابکلا اوسا مرسم


مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. از راست: شیخ ابراهیم بابویه. حجة الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی. محمدصادق بابویه. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان

شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم

مسجد جامع دارابکلا. از راست:

شیخ ابراهیم بابویه

حجة الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی

محمدصادق بابویه. 1 شهریور 1396

ارسالی رنگین کمان


مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسلام شفیعی مازندرانی. شیخ علیرضا ربانی. شیخ محمدجواد غلامی. شیخ مرتضی دارابی در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان


واز جناب رنگین کمان ممنونم


مراسم آغاز به کار شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم. مسجد جامع دارابکلا. حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان


شورای اسلامی محل در دورۀ پنجم

مسجد جامع دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی

در حال سخنرانی. 1 شهریور 1396

ارسالی رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی در مراسم درگذشت مرحوم غلامحسین رمضانی (مشهور به غالمِسن). حاج حبیب چلویی. حسن ابراهیمی. اصغر دارابکلایی. ولی طالبی. محمدعلی ملایی. مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دارابی

مراسم درگذشت مرحوم غلامحسین رمضانی

(مشهور به غالمِسن)

حاج حبیب چلویی. حسن ابراهیمی

اصغر دارابکلایی. ولی طالبی. محمدعلی ملایی

مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سخنرانی در حرم امام رضا (ع). این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی. 2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان. دامنه آرزوی توفیق الهی برای این روحانی دارابکلایی می نماید و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد


و


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. سخنرانی در حرم امام رضا (ع). این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی. 2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان. دامنه آرزوی توفیق الهی برای این روحانی دارابکلایی می نماید و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

سخنرانی در حرم امام رضا (ع)

این مکان پخش تصویر در صحن جامع رضوی.

2 شهریور 1396. ارسالی رنگین کمان.

دامنه آرزوی توفیق الهی

برای این روحانی دارابکلایی می نماید

و التماس دعا از ایشان در حرم مطهر امام رئوف (ع) دارد


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه


و


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه


جناب شیخ مالک در طرح تابستانۀ نشاط معنوی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

شهریور 1396. طرح نشاط معنوی. شهر گلوگاه


دامنه. 3 شهریور 1396. قم


دامنه. 3 شهریور 1396. قم


منزل حاج احمد آهنگر. قم. مراسم روضه خوانی شب شهادت امام جواد (ع). دوشنبه 30 مرداد 1396. آن دور: شیخ وحدت. سیدمحمد موسوی دارابی. شیخ محمد غلامی. شیخ خلیل طالبی و دوست گرامی ام شیخ محمد طاهر فارابی و بقیه مدعوین دارابکلایی و قمی... عکاس: دامنه


منزل حاج احمد آهنگر. قم

مراسم روضه خوانی شب شهادت امام جواد (ع)

دوشنبه 30 مرداد 1396

آن دور: شیخ وحدت. سیدمحمد موسوی دارابی

شیخ محمد غلامی. شیخ خلیل طالبی

و دوست گرامی ام شیخ محمد طاهر فارابی

و بقیه مدعوین دارابکلایی و قمی. عکاس: دامنه

گنبد طلایی حرم حضرت معصومه (س)  از زاویۀ صحن مسجد اعظم


گنبد طلایی حرم حضرت معصومه (س)

از زاویۀ صحن مسجد اعظم. عکاس: دامنه


حرم حضرت معصومه (س). صحن امام هادی (ع). غروب دوشنبه 30 مرداد 1396. شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنه


حرم حضرت معصومه (س). صحن امام هادی (ع)

غروب دوشنبه 30 مرداد 1396

شب شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنهآقا بهزاد


شیخ وحدت. دامنه. بهزاد. شب 9 مرداد 1396. خونۀ اخوی ام دکتر شیخ باقر


شیخ وحدت. دامنه. بهزاد. شب 9 مرداد 1396

خونۀ اخوی ام دکتر شیخ باقر


یادوارۀ هجدهم 225 شهید شهرستان میاندورود مازندران. 2 مهر 1396 اعطای خشت طلا در این یادواره به خانواده شهید حاج عبدالحسین کارکر پدر حاج علی کارگر. روحانی وسط حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی امام جماعت مسجدجامع روستای دارابکلا. عکس از رنگین کمان


یادوارۀ هجدهم 225 شهید شهرستان میاندورود مازندران.

2 مهر 1396 اعطای خشت طلا

در این یادواره به خانواده شهید حاج عبدالحسین کارکر

پدر حاج علی کارگر.

روحانی وسط حجة الاسلام والمسلمین

شیخ مرتضی چلویی دارابی

امام جماعت مسجدجامع روستای دارابکلا.

عکس از رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی. کبل سیدمحمدو حاج سیدتقی. رحمان آفاقی. شب دوم محرم سال 1439 (1 مهر 1396) دارابکلا. عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی

کبل سیدمحمدو حاج سیدتقی

رحمان آفاقی

شب دوم محرم سال 1439 (1 مهر 1396) دارابکلا

عکاس: رنگین کمان


حاج علی کارگر. حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی. کبل سیدمحمدو حاج سیدتقی. رحمان آفاقی. شب دوم محرم سال 1439 (1 مهر 1396) دارابکلا. عکاس: رنگین کمان


حاج علی کارگر

حجة الاسلام شیخ مرتضی چلویی

کبل سیدمحمدو حاج سیدتقی. رحمان آفاقی

شب دوم محرم سال 1439 (1 مهر 1396) دارابکلا

عکاس: رنگین کمان


پست افتتاح تکیۀ ببخیل دارابکلا

در قلم قم دامنه دوم


اولین شب عزاداری در تکیۀ حضرت ابوالفضل (س) ببخیل روستای دارابکلا. هفتم محرّم (5 مهر 1396) عکاس: رنگین کمان


اولین شب عزاداری در تکیۀ حضرت ابوالفضل (س)

ببخیل روستای دارابکلا. هفتم محرّم 1439 قمری

برابر با پنجم مهر 1396. عکاس: رنگین کمان


اولین نماز جماعت در تکیۀ ببخیل دارابکلا. غروب هفتم محرّم (5 مهر 1396) عکاس: رنگین کمان


اولین نمازجماعت در تکیۀ ببخیل. غروب هفتم محرّم

(5 مهر 1396) عکاس: رنگین کمان


مراسم افتتاح تکیۀ ببخیل دارابکلا. غروب هفتم محرّم (5 مهر 1396) عکاس: رنگین کمان


عکاس: رنگین کمان


دیدار با خانوادۀ محترم شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی دارابی. به مناسبت ماه محرم. 5 مهر سال 1396. عکاس: رنگین کمان


دیدار با خانوادۀ محترم شهید

حجت الاسلام سیدجواد شفیعی دارابی

به مناسبت ماه محرم. 5 مهر سال 1396

عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابیدیدار با خانوادۀ محترم

شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی دارابی


مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی، ابن کبل آخوند ملا علی، ابن ملاحیدر، ابن ملا طالب


پدرم؛ شیخ علی اکبر طالبی دارابی


شیخ روح الله حبیبی. پدرم. زائرییان داماد مرحوم شیخ هادی مهاجری. محسن مهاجری. حاج آق علی شفیعی. آقادارابکلایی


شیخ روح الله حبیبی. پدرم

زائریان داماد مرحوم شیخ هادی مهاجری. محسن مهاجری

حاج آق علی شفیعی. آقادارابکلایی


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیان تهران. سال 1388. عکس از بوی خوش بهار نارنج


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیان تهران

سال 1388. عکس از بوی خوش بهار نارنج


مادرم. ارسال این عکس (=اسکرین شات) سیدعلی اصغر


مادرم مرحوم ملا زهرا آفاقی

ارسالی این عکس (=اسکرین شات) از سیدعلی اصغر

عکس پایین:

مادرمان مُلا زهرا آفاقی دارابی

بر سر قبر پدرمان شیخ علی اکبر طالبی دارابی

سال 1389. مزار دارابکلا. عکاس: اخوی شیخ باقر


مادرمان مُلا زهرا آفاقی دارابی بر سر قبر پدرمان شیخ علی اکبر طالبی دارابی. سال 1389. مزار دارابکلا. عکاس: اخوی شیخ باقر