پسر مرحوم سیدتقی پورصمد. 30 شهریور 1396. عکاس: جناب یک دوست

مرحوم سیدتقی پورصمد. ارسالی جناب یک دوست

تُر= تبَر

تُرو تبَر. عکاس: جناب یک دوست

لاک پشت دارابکلا

لاک پشت دارابکلا

دارابکلایی های فوتبالیست. تیرنگ گردی. 30 شهریور 1396. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلایی های فوتبالیست. تیرنگ گردی. 30 شهریور 1396. عکاس: جناب یک دوست

امیرطاها طالبی فرزند حمیدرضا

امیرطاها طالبی فرزند حمیدرضا 30 شهریور 1396.

امیرطاها طالبی فرزند حمیدرضا

امیرطاها از ناحیۀ مادر، اوسایی ست و از سوی پدر، دارابکلایی

بِز و بِزکاته. شِلوغ اند ولی خیلی زیبا

بِز و بِزکاته. شِلوغ اند ولی خیلی زیبا

امام زاده جعفر دارابکلا. شهریور 1396. عکاس: جناب یک دوست

و

طبق یک رسم خوب، شب عاشورا چندتا از دسته ها به امام زاده جعفر می آیند سلام و احترام می دهند

و

همکلاسی خوبم عبدالله مختاری. 30 شهریور 1396. داخل امام زاده جعفر دارابکلا

و

و

ریشۀ پیچ در پیچ اَجیلی دار

در این عکس اگر دقت شود ستیز غاز و کرگ دیده می شود

کرگ و شترمرغ. سلیقۀ خوب و تحسین برانگیز جناب یک دوست

سگ و گلّۀ گاو

گوجه کباب

گوجه کباب گوارا

امامزاده باقر. آرامگاه دارابکلایی ها

امامزاده باقر. آرامگاه دارابکلایی ها

در ماه محرّم یادِ همۀ درگذشتگان دارابکلا یاد بادا. ممنونم از جناب یک دوست