نماز ظهر تاسوعا در اوسا (8 مهر 1396) به امامت شیخ محمد گلچین

و

و

تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. حُجج اسلام شیخ صادق الوعد. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیخ وحدت. ارسالی رنگین کمان

و

تاسوعا در اوسا (8 مهر 1396) شنبه 8 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان

از جناب رنگین کمان ممنونم بابت این ثبت باارزش عزاداران تاسوعا

و

تاسوعا در اوسا (8 مهر 1396) شنبه 8 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان

و

تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. حُجج اسلام شیخ صادق الوعد. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیخ وحدت. ارسالی رنگین کمان

عکاس و ارسال: رنگین کمان

دستۀ اوسا در روز تاسوعا

عزاداران اوسا و مُرسم در روز تاسوعا

عکاس رنگین کمان

شور و عشق اوسایی ها به حماسۀ انسان ساز و ظلم ستیز عاشورا

شور و عشق اوسایی ها و مُرسمی ها به حماسۀ انسان ساز و ظلم ستیز عاشورا