شب عاشورای 1396 روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

و

و

شب عاشورای 1396 دارابکلا

و

و

دستۀ تکیۀ ببخیل دارابکلا

جناب یک دوست در حال ثبت شب عاشورای سال 1396 دارابکلا

جناب یک دوست در حال ثبت شب عاشورای 1396 دارابکلا

و

تصاویر شهدای محلۀ ببخیل در دستۀ تکیۀ ببخیل

ذاکر اهلبیت (ع) سید محمد شفیعی دارابی

ذاکر اهلبیت (ع) سید محمد شفیعی دارابی

نمایی از طبیعت اوسا در روز تاسوعا

عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس این تصویر: ام البنین دارابکلایی

هیأت بالامحله. عکاس این تصویر: ام البنین دارابکلایی

عاشوای 1396 دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

حاج گُل محمد رمضانی و رنجبر

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

شیخ وحدت و شیخ باقر. تاسوعا. اوسا. عکاس: سید ابراهیم موسوی

عاصم و دوستانش با کویتی پور ذاکر اهلبیت. شب عاشورای 1396. تهران

عاصم و دوستانش با کویتی پور ذاکر اهلبیت. شب عاشورای 1396. تهران

نمی شناسم. نگاه ها به عاشورا

یا سیدالشّهداء


محمود رمضانی

تکیه پیش. عاشورا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد مهاجری. تاسوعای 1396 اوسا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری. تاسوعای 1396 اوسا

نمازظهر تاسوعا به امامت حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد گلچین

نمازظهر تاسوعا به امامت حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد گلچین

دو پسرعمو احمد و اصعر بابویه. تاسوعا. اوسا. عکاس: جناب یک دوست

اکبر بابویه و سید قاسم هاشمی

آقای مؤمنی. تاسوعا. اوسا. تقبّل الله

هادی طالبی

امامزاده علی اکبر اوسا. تاسوعا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست

تاسوعای حسینی 1396 در اوسا

صادق بابا علی. قاسم آهنگر و دختر گرامی اش. قبول باشه کوچولوی بزرگ

صادق بابا علی. قاسم آهنگر و دختر گرامی اش. قبول باشه کوچولوی بزرگ

و

رسول مهاجر.... علی اکبر گرجی

علی اکبر بابویه. سیدعلی رضایی. حسین بابویه. علی بابویه. اصغر طهماسبی

همکلاسی و رفیق قدیمی ام علی اکبر بابویه. سیدعلی رضایی. حسین بابویه. علی بابویه. اصغر طهماسبی

 تاسوعای 1396 اوسا. عکاس: جناب یک دوست. روحانی محترم را نمی شناسم

یاد شهیدان اوسا گرامی باد

شهید نادعلی کلائی دارابی شهید روستای مُرسم

شهید نادعلی کلائی دارابی شهید روستای مُرسم

یاد دوست و همکلاسی ام مرحوم مهندس اکبر مؤمنی دارابی به خیر

یاد دوست و همکلاسی ام مرحوم مهندس اکبر مؤمنی دارابی به خیر

موسی بابویه سر قبر شهید علی امیر جنگلبان

موسی بابویه سر قبر شهید علی امیر جنگلبان

شهید موسی لاری دارابی

شهید موسی لاری دارابی

شهید موسی آهنگر دارابی فرزند مرحوم حاج خلیل.  تاسوعای 1396 اوسا. عکاس: جناب یک دوست

شهید موسی آهنگر دارابی فرزند مرحوم حاج خلیل

یاد شهدای اوسا و مُرسم در تاسوعای حسینی 1396 در اوسا

یاد شهدای اوسا و مُرسم در تاسوعای حسینی 1396 در اوسا

قبر حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی مؤمنی دارابی اوسایی. امامزاده علی اکبر اوسا. تاسوعا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست

قبر حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی مؤمنی دارابی اوسایی. امامزاده علی اکبر اوسا. تاسوعا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست