عاشورای 1396 روستای دارابکلا. تصویربرداری هوایی. (هلی شات = کواد کوپتر). ارسالی رنگین کمان

عاشورای 1396 روستای دارابکلا. تصویربرداری هوایی. (هلی شات = کواد کوپتر). ارسالی رنگین کمان

عاشورای 1396 روستای دارابکلا. تصویربرداری هوایی. (هلی شات = کواد کوپتر). ارسالی رنگین کمان

نمایی هوایی دارابکلا به سمت شهرستان میاندورود

عاشورای 1396 روستای دارابکلا. تصویربرداری هوایی. (هلی شات = کواد کوپتر). ارسالی رنگین کمان

نمایی هوایی دارابکلا. پیش دفتر دهیاری به سمت پایین محله و جنگل دارابکلا

نمایی هوایی دارابکلا. روز عاشورا. تکیه پیش دارابکلا

نمایی هوایی مسجدجامع و تکیه و میدان امام حسین (ع) دارابکلا. روز عاشورا. 9 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

نمایی هوایی مسجدجامع و تکیه و میدان امام حسین (ع) دارابکلا. روز عاشورا. 9 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

و

نمایی هوایی شب عاشورا در داخل حیاط مسجدجامع و تکیه دارابکلا

نمایی هوایی شب عاشورا در داخل حیاط مسجدجامع و تکیه دارابک

نمایی هوایی دسته روی شب عاشورا. داخل حیاط  تکیه دارابکلا

نمایی هوایی دسته روی شب عاشورا. داخل حیاط  تکیه دارابکلا

عاشورای 1396 دارابکلا از زاویۀ هوایی. از پایین محلۀ چهارباغ تا انتهای ببخیل و اوسا و مرسم

عاشورای 1396 دارابکلا از زاویۀ هوایی. از پایین محلۀ چهارباغ تا انتهای ببخیل و اوسا و مرسم

روز عاشورای 1396 دارابکلا از زاویۀ هوایی

عاشورای 1396 دارابکلا از زاویۀ هوایی

و

عاشورای 1396 روستای دارابکلا. تصویربرداری هوایی. (هلی شات = کواد کوپتر). ارسالی رنگین کمان

و

و

با سپاس از جناب رنگین کمان و جناب یک دوست

تقبّل الله. عکس ها توسط دستگاه هلی شات

جغفر غلامی اول شمر می شود بعد دسته ها که آمدند برای عزای جوشی می گیرد. عکاس: رنگین کمان

آزار اسیران

آزار اسیران. عکاس: رنگین کمان

کودکان در عاشورای 96 دارابکلا. عکاس رنگین کمان. از عکسهای برتر از نظر دامنه

درود به همۀ کفن پوشان عزادار. دستۀ مرکزی محل. عکاس: رنگین کمان

عزاداری زنان روستای دارابکلا

عزاداری زنان روستای دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

عکاس: رنگین کمان

ابراهیم دارابکلایی. 9 مهر 1396 غروب عاشورا

ابراهیم دارابکلایی. 9 مهر 1396 غروب عاشورا

حمیدرضا طالبی دارابی. 8 مهر 1396. شب عاشورای دارابکلا

حمیدرضا طالبی دارابی. 8 مهر 1396. شب عاشورای دارابکلا

عزاداری مردم دارابکلا در روز عاشورا. 9 مهر 1396. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عزاداری مردم دارابکلا در روز عاشورا. 9 مهر 1396. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عزاداری مردم دارابکلا در روز عاشورا. 9 مهر 1396. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عکاس: ام البنین دارابکلایی

عزاداری مردم دارابکلا در روز عاشورا. 9 مهر 1396. عکاس: ام البنین دارابکلایی

و

آتش زدن خیمه ها در عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس: ام البنین دارابکلایی

آتش زدن خیمه ها در عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس: ام البنین دارابکلایی

آتش زدن خیمه ها در عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عکاس: ام البنین دارابکلایی. از زاویۀ تکیه پیشو

خنجر یا حنجره به قلم دامنه به مناسبت پایان عاشورای سال 1396

متن «خنجر یا حنجره» به قلم دامنه خنجر به مناسبت پایان عاشورای 1396. اینجا

و

یاد این دو درگذشته دارابکلایی (حاج محمد آهنگر دارابی اینجا و سید رضا) هم گرامی

حاج محمود چلوئی و سمت چپ مرحوم سید رضا رضایی

حاج محمود چلوئی و سمت چپ مرحوم سید رضا رضایی. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان. ممنونم و خداقوت می گویم به همۀ کوشندگان این راه