شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان

شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) دارابکلا. اکبر طالبی. ارسالی رنگین کمان

شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) دارابکلا. اکبر طالبی. ارسالی رنگین کمان

مراسم نُمادین دفن شهدای کربلا توسط قوم بنی اسد

اشعار شناسایی شهدای کربلا توسط حاج سید تقی ذاکر اهلبیت

حاج سید کریم موسوی. اسدالله زراع

حاج علی ملایی

عباس مهاجر دارابی

عباس مهاجر دارابی

علی اکبر چلویی برادر حاج حبیب

شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان

شب 13محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان

سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی

روحانیون دارابکلا

دکتر شیخ باقر طالبی. احمد غلامی. حاج قنبر آهنگر. هادی رمضانی و صادق رمضانی

دکتر شیخ باقر طالبی. احمد غلامی. حاج قنبر آهنگر. هادی رمضانی و صادق رمضانی

دکتر شیخ باقر طالبی. احمد غلامی. حاج قنبر آهنگر

حاج کاظم خراسانی. مهدی رجبی. دکتر شیخ باقر طالبی

اُسرای روز عاشورا 1396. پایین تکیه دارابکلا

اُسرای روز عاشورا 1396. پایین تکیه دارابکلا

حاج ابراهیم مهاجر. حاج عبدالله مهاجر. تکیه دارابکلا. شب 13 محرم. 12 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان

حاج ابراهیم مهاجر. حاج عبدالله مهاجر

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا. روز عاشورا. 9 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا. روز عاشورا

حاج رضا دارابکلایی. عصر عاشورای 96

مسجد دارابکلا. شب شام دهی 13 محرم. 12 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان

پدر شهید علیرضا عارف زاده

مرتضی غزلی. سید محمد صباغ. دکتر شیخ باقر طالبی. تکیه دارابکلا. شب 13 محرم. 12 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان

مرتضی غزلی. سید محمد صباغ. دکتر شیخ باقر طالبی

کبل محمود ابراهیم

زکریا حسن

حاج سید تقی شفیعی دارابی. سیدکریم حسینی

حاج سید تقی شفیعی دارابی. سیدکریم حسینی

شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان

و

بخشی محمد

و

با سلام و تسلیت درگذشت پدر حاج احمد

و

شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان

حاج طاهر رمضانی. حاج احمد رحیمی

حاج احمد رحیمی پیشکسوت خدمات رسانی تکیۀ دارابکلا

حاج حبیب. حاج احمد رحیمی پیشکسوت خدمات رسانی تکیۀ دارابکلا

حاج اسماعیل مهدی آهنگر

محمدتقی نادری. حاج اسماعیل مهدی آهنگر

حُجج اسلام شیخ  مرتضی چلویی و شیخ جواد آفاقی. سال 1395. عکاس: رنگین کمان

حُجج اسلام شیخ  مرتضی چلویی و شیخ جواد آفاقی. این عکس مربوط به سال 1395. ممنونم از جناب رنگین کمان