قبر مرحوم پدر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

عکاس: عاصم. سلامم به روح پاک شانقبر مرحوم مادر مُلّا زهرا آفاقی دارابی

فرزند مرحوم شیخ باقر آفاقی.

اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی

اسفند 1395. تهرانحجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی.

27 اسفند 1395. روستای دارابکلا کنار خونۀ دامنهقبر مرحوم مادرم ملا زهرا آفاقی دارابی

فرزند مرحوم شیخ باقر آفاقی استاد حوزه علمیۀ مسجد جامع ساری

و قبر مرحوم مادربزرگ مادری ام سیّده زینب صالحی دارابی

hز نوادۀ های مرحوم آیة  الله آق میر صالح صالحی دارابی

اولین بنیانگذار حوزۀ علمیه ی دارابکلا.

14 بهمن 1395. مزار دارابکلا

ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ممنونم ازت عموزاده ی بامحبتم که با این عکس در ایام دهۀ فجر

و تولد حضرت زینب (س) دلشادم کرده ای


والدین عزیزم. 1372. عکاس: دامنه


پدر و مادرمان. 1372. عکاس: دامنه


مراسم عزاداری و شام دهی شب اربعین هیأت ابوالفضل (س) پایین تکیۀ روستای دارابکلا.  شب 29 آبان 1395. این هیأت مطابق سنت حسنۀ سال های پیشین بزودی عازم مشهد مقدس است برای چهل و هشتم و شهادت امام رضا (ع). ارسالی جناب حاج علی میرزا

عزاداری و شام دهی شب اربعین هیأت ابوالفضل (س)

پایین تکیۀ روستای دارابکلا. شب 29 آبان 1395.

این هیأت مطابق سنت حسنۀ سال های پیشین بزودی عازم مشهد مقدس است

برای چهل و هشتم و شهادت امام رضا (ع)

ارسالی جناب حاج علی میرزا


حُجج اسلام شیخ محمد نادری (سخنران) و سیدمحمد شفیعی دارابی و بقیه ی دارابکلایی های گرامی در جمع هیأت ابوالفضل (س) پایین تکیۀ روستای دارابکلا در مشهد مقدس در هتل اقامتی توانا چهارراه شهداء کوچۀ آیة الله بهجت 3. ارسالی حاج علی میرزا چلویی


حُجج اسلام شیخ محمد نادری (سخنران) و سیدمحمد شفیعی دارابی

و بقیۀ دارابکلایی های گرامی

در جمع هیأت ابوالفضل (س) پایین تکیۀ روستای دارابکلا

در مشهد مقدس

در هتل اقامتی توانا چهارراه شهداء

کوچۀ آیة الله بهجت 3.

روز 9 آذر 1395

ارسالی حاج علی میرزا چلویی


حجة الاسلام شیخ مهدی شیردل. سوگواری هیأت ابوالفضل (س) پایین تکیۀ روستای دارابکلا در مشهد مقدس. روز 10 آذر 1395. سالروز شهادت آقا امام رضا (ع). ارسالی جناب حاج علی میرزا به تلگرام دامنه


حجة الاسلام شیخ مهدی شیردل

سوگواری هیأت ابوالفضل (س) پایین تکیۀ روستای دارابکلا

مشهد مقدس. روز 10 آذر 1395

سالروز شهادت آقا امام رضا (ع)

ارسالی جناب حاج علی میرزا به تلگرام دامنه


میدان امام حسین (ع) تکیه پیش روستای دارابکلا. روز 24 آذر 1395. ارسالی های جناب یک دوست


میدان امام حسین (ع) تکیه پیش روستای دارابکلا

روز 24 آذر 1395

ارسالی های جناب یک دوست


حجة الاسلام سید رسول شفیعی دارابی فرزند مرحوم حجة الاسلام حاج سید مهدی


حجة الاسلام مرحوم سید رسول شفیعی دارابی

فرزند مرحوم حجة الاسلام حاج سید مهدی


عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست


دارابکلا از زاویۀ سه راهی قارت خیل

فروردین 1396

عکاس: یک دوست


حاج سیدتقی. حاج عبدالله مهاجر. حجج اسلام: شفیعی مازندرانی. ربانی. 1394. ارسال حاج سیدتقی


حاج سیدتقی. حاج عبدالله مهاجر

حجج اسلام: شفیعی مازندرانی. ربانی. 1394

ارسالی حاج سید تقی


حاج سیدتقی. حاج عبدالله مهاجر. حجج اسلام: شفیعی مازندرانی. ربانی. 1394. ارسال حاج سیدتقی


و


حاج عبدالله مهاجر. حاج سیدتقی. حُجَج اسلام: شفیعی مازندرانی. ربانی. 1394. ارسال حاج سیدتقی


حاج عبدالله مهاجر. حاج سیدتقی

حُجَج اسلام: شفیعی مازندرانی. ربانی. 1394

ارسالی حاج سیدتقی


حاج سیّد رضا شفیعی دارابی. والد جناب شفیعی مازندرانی. ارسالی جناب رنگین کمان


مرحوم حاج سیّد رضا شفیعی دارابی

پدر جناب حجت الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی

ارسالی جناب رنگین کمانتکیه دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست


حجة الاسلام شیخ هادی رمضانی دارابی/ سال 1395. قم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ هادی رمضانی دارابی

سال 1395. قم


حجة الاسلام شیخ مهدی رمضانی دارابی محمود. قم. اردیبهشت 1395. عکاس: شیح مالک


حجة الاسلام شیخ مهدی رمضانی دارابی محمود

قم. اردیبهشت 1395. عکاس: شیح مالک


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری دارابی. مزار دارابکلا. شنبه 11 اردیبهشت 1395. عکس ها را جناب یک دوست در اختیار دامنه قرار داده است و بسیار ممنونم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری دارابی

مزار دارابکلا. شنبه 11 اردیبهشت 1395

عکاس: جناب یک دوستحجة الاسلام شیخ ابراهیم غلامی دارابی. عکس از روی آلبوم خصوصی یکی از دوستان روحانی دامنه


حجة الاسلام شیخ ابراهیم غلامی دارابی
عکس از روی آلبوم خصوصی یکی از دوستان روحانی دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. قم. اردیبهشت 1395. حرم. عکاس: دامنه


حجة الاسلام مالک رجبی دارابی

قم. اردیبهشت 1395. حرم. عکاس: دامنه


حجه الاسلام سیدمصطفی رضائی دارابی. دارابکلا. میدان امام حسین (ع) تکیه پیش. محرم 1394. ارسال حاج حسین رنگین کمان


حجه الاسلام سیدمصطفی رضائی دارابی

دارابکلا. میدان امام حسین (ع) تکیه پیش

محرم 1394. ارسالی رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. نوروز 1395. خیمه معرفت. بهشهر


حجة الاسلامشیخ مالک رجبی دارابی

نوروز 1395. خیمه معرفت. بهشهر


حجة الاسلام  والمسلمین شیخ عباسعلی مختاری دارابی


مزار دارابکلا. مراسم سوم شهید مختاری
مرحوم حجة الاسلام شیخ عباسعلی مختاری دارابی
(برادر شهید مختاری)
حجة الاسلام شیخ باقر رمضانی دارابی
و حجة الاسلام شیخ خلیل طالبی دارابی

آیة الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع بزرگ شیعه


آیة الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. اردیبهشت 1395. تهران. دانشگاه هنر


حجة الاسلام محمدجواد غلامی دارابی

اردیبهشت 1395. تهران. دانشگاه هنر


دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل


دامنه. اوس صحرا. 1382. عکاس: عادل


حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی. قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی

قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری. قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری

قم. منزل دامنه. اردیبشهت 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی. دهلران


دامنه. دورۀ طلبگی. سال 1363. خوابگاه فاطمیه کوچه ارک. عکاس: مزیدی


دامنه. دورۀ طلبگی. سال 1363

خوابگاه فاطمیه کوچه ارک. عکاس: مزیدی


نمایی بیرونی مسجد و تکیه دارابکلا در خجسته زادروز امام سجاد زین العابدین (ع) در روز 5 شنیه 23 اردیبهشت 1395. اهدایی جناب یک دوست به دامنه


نمایی بیرونی مسجد و تکیه دارابکلا

در خجسته زادروز امام سجاد زین العابدین (ع)

در روز 5 شنیه 23 اردیبهشت 1395

اهدایی جناب یک دوست به دامنه


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری دارابی. قم. منزل دامنه. اردیبهشت 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری

قم. منزل دامنه. اردیبهشت 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. 30 فروردین 1395. مسجد جامع دارابکلا. ارسالی رنگین کمان به دامنه


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

سیدکریم حسینی. 30 فروردین 1395

مسجد جامع دارابکلا. ارسالی رنگین کمان به دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام شیخ علی رمضانی دارابی رضاعلی حاج اکبر بالامحله. عکس اهدائی جناب آقا خلیل شاه علی به دامنه


حجة الاسلام شیخ علی رمضانی دارابی

رضاعلی حاج اکبر بالامحله

اهدائی جناب آقا خلیل شاه علی به دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. قم. مدرسۀ دارالشّفا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

قم. مدرسۀ دارالشّفاتابلوی دارابکلا در جادّۀ بین المللی شمال به مشهد.

7 دی 1395. عکاس: مهندس عبدیدامنه. خرداد 1361. دارابکلا. عکاس: حسن آهنگر

دو عکس شهیدان محمدباقر مهاجر

سیروس اسماعیل زاده. دیوار منزل مرحوم نوربخش

(آقامدرسه پیش)شیخ مالک رجبی دارابیآذر 1395. مزار شهیدان دارابکلا.

سر قبر شهید سیدتقی عمادی. پدر شهید سیدتقی عمادی.

حُجج اسلام شیخ مرتضی چلویی دارابی

سیدعلی صباغ دارابی. شیخ مهدی شیردل دارابی


پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی (ابن کبل آخوند مُلاعلی) عکاس: دامنه


پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی

(ابن کبل آخوند مُلاعلی)

سال 1363

عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی. 10 آذر 1395. مزار دارابکلا. عکاس: جناب رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی.

10 آذر 1395. مزار دارابکلا.

عکاس: جناب رنگین کمانحُجج اسلام

سید مصطفی رضایی دارابی. سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. تهران


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. تهران


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. قم


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. قمحُجج اسلام

سید مصطفی رضایی دارابی. سیدمحمد شفیعی دارابی مشهدحجت الاسلام شیخ محمد نادری
هیأت ابوالفضل (س) پایین تکیۀ دارابکلا در مشهد مقدس
در دسته روی امروز 9 آذر 1395
در شب شهادت آقا امام رضا (ع)
ارسالی جناب حاج علی میرزا به تلگرام دامنه
این سری عکس ها در اینجادامنه. قم. منزل.  28 اسفند 1395. عکاس: عارف


حجة الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی. 25 شهریور 1394. مکه


حجة الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی

 25 شهریور 1394. مکهمراسم هفتم مرحوم آیة العظمی سید محمد رضا گلپایگانی. قم. آذر ماه سال 1372. از راست: دوستم حجة الاسلام شیخ یعقوب اسفندیاری. حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه. دوستم حجة الاسلام شیخ غلامعلی برزگر. عکاس: اخوی باقر


هفتم مرحوم آیة العظمی سید محمد رضا گلپایگانی

قم. آذر ماه سال 1372. از راست:

دوستم حجة الاسلام شیخ یعقوب اسفندیاری

حاج احمد آهنگر دارابی

دامنه. دوستم حجة الاسلام شیخ غلامعلی برزگر

عکاس: اخوی باقر


حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی. عکاس و ارسال: جناب یک دوست.


به شرح دامنه:

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی

ساکن محلۀ حموم پیش و چاه هفت روز دارابکلا

عاقد بزرگ دارابکلا و منطقه ی میاندورود

همسر حاجیه صدریه دخترخاله ی مرحوم پدرم.

و پدر مهربانِ

جواد، فخرالدین، زهرا، فاطمه، ربابه، معصومه، صفیه

شفقه، حبیبه و عالیه حبیبی

به عبارتی پدرخانم آقایان به ترتیب ذکر فرزندان اُناث:

باقر رمضانی (مرحوم حاج اکبر). حسن بابویه (نجار)

اکبر رجبی. یارعلی سلیمانی سوچلمایی ساکن نکا

احمد غلامی بالامحله. سید جعفر شفیعی

دکتر شیح باقر طالبی دارابی (اخوی ام)

و محسن طالبی دارابی (فرزند شیخ وحدت اخوی ام)

و به عبارتی مرحوم حاج آقا حبیبی پدربزرگ

بیش از 100 نوه و نتیجه و...

و نیز عاقد خوش اخلاق و خندان هزاران عروس و دامادهای

دارابکلا و منطقه

و به عبارتی از همه مهمتر و ماناتر

پدر برق و آب دارابکلا

روحش شاد و برایش فاتحه و صلوات

عکاس و ارسال: جناب یک دوست


تشییع مرحوم رمضان طالبی پدر شیخ خلیل. حُجج اسلام: شفیعی مازندانی. شیخ موسی. شیخ خلیل. عکاس: جناب یک دوست


تشییع مرحوم رمضان طالبی پدر شیخ خلیل

حُجج اسلام: شفیعی مازندانی. شیخ موسی

شیخ خلیل. عکاس: جناب یک دوست


حجة الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی. دهلران. عکس ارسالی توسط ایشان به ایمیل دامنه


حجة الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی دهلران


دعای نُدبه در بالا محلۀ دارابکلا. جمعه 29 مرداد 1395. با حضور مؤمنان و مؤمنات و چند ذاکر اهلبیت (ع) و سه روحانی بزرگوار دارابکلا حُجج اسلام سید محمد شفیعی مازندرانی، شیخ علیرضا ربانی زاده و شیخ موسی چلویی دارابی. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه


دعای نُدبه در بالا محلۀ دارابکلا.

جمعه 29 مرداد 1395. با حضور مؤمنان و مؤمنات

و چند ذاکر اهلبیت (ع) و سه روحانی بزرگوار دارابکلا

حُجج اسلام

سید محمد شفیعی مازندرانی

شیخ علیرضا ربانی زاده

و شیخ موسی چلویی دارابی

ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه


از سمت راست: ذاکر اهلبیت (ع) جناب عمران رمضانی (فرزند مرحوم حاج حسن رمضانی ذاکر اهلبیت و قاری قرآن) و حُجج اسلام جنابان شیخ علیرضا ربانی زاده و شیخ موسی چلویی دارابی


از سمت راست: ذاکر اهلبیت (ع)

جناب عمران رمضانی

(فرزند مرحوم حاج حسن رمضانی ذاکر اهلبیت و قاری قرآن)

و حُجج اسلام

جنابان شیخ علیرضا ربانی زاده

و شیخ موسی چلویی دارابی


حجة الاسلام محمدجواد غلامی


حجة الاسلام محمدجواد غلامی


ساری. دوشنبه 25 مرداد 1395. عیادت از سید حجّت شفیعی دارابی. از راست: اسماعیل دارابکلایی. سید حجت. حجة الاسلام محمدجواد غلامی دارابی


سید حجّت شفیعی دارابی. ساری

دوشنبه 25 مرداد 1395. از راست:

اسماعیل دارابکلایی.

سید حجت. حجة الاسلام محمدجواد غلامی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مهدی دارابی نیا


حجة الاسلام والمسلمین مهدی دارابی نیاحجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. اردوی دانش آموزی تابستانه در زرین آباد ساری. ارسالی به تلگرام دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

اردوی دانش آموزی تابستانه در زرین آباد ساری

عکس زیر هم شیخ مالک. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی