امامزاده باقر دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

دامنه رفقا 61

شهید سیروس و دوستانش. ایام جوانی. شهمیرزاد

و

اختلافات فکری میان عُلمای دینی

اختلافات فکری میان عُلمای دینی: اینجا

آیا آیت الله رفسنجانی فرمانده جنگ نبود؟ اینجا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا

و

مهدی رمضانی خواهرزادام

مهدی رمضانی خواهرزادام


جادۀ فیروزکوه- شمال.مهر 1396. ارسالی محمدرضا رجبی دارابی


ارسالی محمدرضا رجبی دارابی

پلِ ورسک. عکس از مهدی خواهرزاده ام

پلِ ورسک. عکس از مهدی خواهرزاده ام

منظرۀ دارابکلا اوسا. عکس از مهدی خواهرزاده ام

منظرۀ دارابکلا اوسا. عکس از مهدی خواهرزاده ام

سنگچکّلی دارابکلا. عکس از مهدی خواهرزاده ام

سنگچکّلی دارابکلا. عکس از مهدی خواهرزاده ام


مهدی خواهرزاده ام

دامنه. تاسوعای سال 1393. اوسا


و

و

امین آهنگر

امین آهنگر فرزند جعفر

امین آهنگر

و


امین آهنگر دارابی. سال 1396.

مرحوم اسماعیل آهنگر حاج محمود. درگذشتۀ شهریور 1396.

مرحوم اسماعیل آهنگر حاج محمود. درگذشتۀ شهریور 1396. عکس از فرزندش محمود

منتخبی از عکسهای منتشرشده قبل

منتخبی از عکسهای منتشرشده قبل

قبر پدرم و یوسف

قبر پدرم و یوسف

شهید سیروس. سربازی در شیراز. ارسالی محمدرضا رجبی دارابی

آیت الله مرحوم شیخ محمدباقر دارابکلایی


دکتر شیخ باقر طالبی. تکیۀ دارابکلا. 11 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان


دامنه نوروز 94

کشور را به سوی خودکامگی سوق می‌دهند

کشور را به سوی خودکامگی سوق می‌دهند: اینجا

وقتی پیشوایان مذهبى پوست پلنگ مى‏ پوشند

وقتی پیشوایان مذهبى پوست پلنگ مى‏ پوشند: اینجا

حصر خانۀ میرحسین

حصر خانۀ میرحسین

دامنه 16 مهر 96. عکاس: عادل

دامنه 16 مهر 96. عکاس: عادل

حُجج اسلام: سیدعلی صباغ. شیخ جواد آفاقی. شیخ مرتضی چلویی

حُجج اسلام: سیدعلی صباغ. شیخ جواد آفاقی. شیخ مرتضی چلویی


حاج عبدالله مهاجر. ارسالی رنگین کمان

حاج عبدالله مهاجر در دیدار با سفیر عراق در ایران. ارسالی رنگین کمان

حاج عبدالله مهاجر در دیدار با سفیر عراق در ایران. ارسالی رنگین کمان

حاج عبدالله مهاجر در دیدار با سفیر عراق در ایران. ارسالی رنگین کمان

حاج عبدالله مهاجر دارابی در دیدار با سفیر عراق در ایران

و

وبلاگم: عکسهای دامنه دارابکلا اُوسا مُرسم؛ سه روستای میاندورود مازندران ایران

وبلاگم: عکسهای دامنه دارابکلا اُوسا مُرسم؛ سه روستای میاندورود مازندران ایران:اینجا

دامنه و موسی بابویه. عاشورای 1393 روستای دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی

دامنه و موسی بابویه. عاشورای 1393 روستای دارابکلا. عکاس: روح الله طالبی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری. تاسوعای 1396 اوسا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری. تاسوعای 1396 اوسا


و


شیخ مرتضی. اکبر. نمی شناسم. سید رسول. سید علی اصغر. مراسم مرحوم غلامحسین