نوه ام علی. در لباس حضرت علی اصغر (ع). پنجم محرّم 1439 قمری. (4 مهر 1396). عکاس: سُرورالسّادات

نوه ام علی. در لباس حضرت علی اصغر (ع). پنجم محرّم 1439 قمری. (4 مهر 1396). عکاس: سُرورالسّادات

نوه ام علی. در لباس حضرت علی اصغر (ع). پنجم محرّم 1439 قمری. (4 مهر 1396). عکاس: سُرورالسّادات

اعتقاد به حضرت علی اصغر (ع) در خون مادران ایرانی جاری ست

تمام عشق خانواده های ایرانی بیمه کردن بچه های شان به برکت طفل شیرخوارۀ اباعبدالله الحسین (ع) است. تحسین دارد این نوع خیزش عاطفی

تمام عشق خانواده های ایرانی بیمه کردن بچه های شان به برکت طفل شیرخوارۀ اباعبدالله الحسین (ع) است. تحسین دارد این نوع خیزش عاطفی

و

حاج رضا دارابکلایی. عصر عاشورای 96

اعتقاد به حضرت علی اصغر (ع) در خون مادران ایرانی جاری ست

حضرت علی اصغر (ع) نزد مردم ایران باب الوائج است لذا نوزدان را بیمۀ آن شهید می کنند

ثبت تاریخ تولد نوه ام علی پشت قرآن توسط دامنه

ثبت تاریخ تولد نوه ام علی پشت قرآن توسط دامنه

زیبایی هر نوزاد به همین لثۀ تیزشه

و

علی. 4 مهر 1396.

نوه که می گفتند از فرزند هم شیرین تره، راست بود

نوه که می گفتند از فرزند هم شیرین تره، راست بود

عمو عاصم

عمو عاصم، شیفتۀ برادرزاده اش علی

و

دامنه 1382

عموعارف. علی. بهنام رجبی. عادل. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عموعارف. علی. بهنام رجبی. عادل. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین

علی و عادل

و

و

نوه ام علی

علی . عکاس: دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396.

علی . عکاس: دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396.

علی . عکاس: دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396.

علی. عکاس: دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396.

علی . عکاس: دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396.

و

علی . عکاس: دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396.

علی از لنز دوربین دائی سیف

عادل با علی

عادل با علی

بهنام رجبی. 29شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: مادرش ام البنین

 بهنام رجبی. 29شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: مادرش ام البنین

حسن رجبی و فاطمه. 29 شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: ام البنین

حسن رجبی و فاطمه. 29 شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: ام البنین

نوه ام علی طالبی دارابی. 29 شهریور 1396.

نوه ام علی طالبی دارابی. 29 شهریور 1396.

دامنه. عادل. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

دامنه. عادل. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

نوه من علی در لباس حضرت علی اصغر (ع). هفتم محرم 6 مهر 1396

نوه من علی در لباس حضرت علی اصغر (ع). هفتم محرم 6 مهر 1396

نوۀ من علی

علی طالبی دارابی نوۀ من. شب تاسوعا 8 مهر 1396

علی طالبی دارابی نوۀ من. شب تاسوعا 8 مهر 1396

و

دامنه مشهد 96

و

دامنه 94

دامنه 10 نوروز 94

جشن تولد 12 سالگی بهنام رجبی.29شهریور1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین

جشن تولد 12 سالگی بهنام رجبی.29شهریور1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین

دامنه. عادل. قم. خونۀ عادل. 30 شهریور 1396. عکاس: ام البنین دارابکلایی

دامنه. عادل. قم. خونۀ عادل. 30 شهریور 1396. عکاس: ام البنین دارابکلایی

بهنام. کلاس درس مدرسه

بهنام رجبی دارابی. پس از عاشورا. کلاس درس مدرسه. 10 مهر 1396. ارسالی: مادرش ام البنین دارابکلایی

بهنام رجبی دارابی. کلاس مدرسه. 10 مهر 1396. ارسالی: مادرش ام البنین دارابکلایی

گزیدۀ تصاویر

منتخبی از عکس های منتشرشده

و

عارف. علی. عادل. 12 مهر 1396.

عارف. علی. عادل. 12 مهر 1396.

نوه ام علی. 12 مهر 1396. عکاس و طرح: مادرش سُرورالسّادات

نوه ام علی. 12 مهر 1396. طرّاحی عکاسی قم

علی؛ 15 مهر 1396.

و

نوه ام علی. 15 مهر 1396.

نوه ام علی. 15 مهر 1396.

نوه ام علی. 15 مهر 1396.

و

دامنه 16 مهر 96. عکاس: عادل

دامنه 16 مهر 96. عکاس: عادل

نوه ام علی. 15 مهر 1396.

علی. 15 مهر96

نوه ام علی. 15 مهر 1396.

علیِ من در شام غریبان امام حسین علیه السّلام. عکاس: مادرش سُرور السّادات


و

دامنه 85

و

وقتی منزل سخت! مشغول کارم و از سوی عادل شکار می شم

اینم وقتی منزل سخت! مشغول کارم و از سوی عادل شکار می شم