دامنه. شیخ وحدت. محمدحسین طهماسی . سیدعلی سجادی. حاج اصغر دباغیان. منزل مرحوم پدر. روز عروسی آقا محسن پسر شیخ وحدت


دامنه. شیخ وحدت. محمدحسین طهماسی

سیدعلی سجادی. حاج اصغر دباغیان. منزل مرحوم پدر

روز عروسی آقامحسن پسر شیخ وحدت


حج پدرم. سال 1382. تکیه پیش دارابکلا. از چپ: شیخ باقر. حاجی مهاجر. مرحوم سید باقر سجادی. مرحوم پدر. دامنه. شیخ وحدت. حیدر. سیدعلی اکبر. حاج رضا دارابکلایی. پسرم عادل


حج پدرم. سال 1382. تکیه پیش دارابکلا

از چپ: شیخ باقر. حاجی مهاجر. مرحوم سید باقر سجادی

مرحوم پدر. دامنه. شیخ وحدت. حیدر

سیدعلی اکبر. حاج رضا دارابکلایی. پسرم عادل


قم منزل دامنه. 1376 از چپ: شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدر. عاصم. مهدی رمضانی خواهرزاده ام. عارف. عکاس: عادل


قم منزل دامنه. 1376 از چپ:

شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدر. عاصم

مهدی رمضانی خواهرزاده ام. عارف. عکاس: عادل


دامنه. شیخ وحدت و رفقا. سال 1388 جنگل دارابکلا


دامنه. شیخ وحدت و رفقا. سال 1388 جنگل دارابکلا


شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدرمان. سال 1382. اتاق مرحوم پدر


شیخ وحدت. دامنه. مرحوم پدرمان. 1382. اتاق مرحوم پدر


شیخ وحدت و محمودی. ساری سال 1358. بچه های کمیته ی انقلاب


شیخ وحدت و محمودی. ساری. 1358. بچه های کمیته انقلاب


شیخ وحدت. ساری سال 1358. بچه های کمیته انقلاب


شیخ وحدت. ساری. 1358. بچه های کمیته انقلاب


دامنه. شیخ وحدت. 1382. حیاط منزلم دارابکلا


دامنه. شیخ وحدت. 1382. حیاط منزلم دارابکلا


تئاتر سیاسی دارابکلا 1358 به نویسندگی و کارگردانی سیدعلی اصغر شفیعی و تلاش روانشاد یوسف رزاقی: ایستاده از راست : جواد دباغیان. سیدتقی شفیعی.  نقی طالبی. شهید حجت الاسلام سیدجوادشفیعی. دامنه. جعفر رجبی. علی ملایی. موسی رجبی. و نشسته از راست : خلیل جوشکار. یوسف مداح. سیدکاظم صباغ. حیدر طالبی ( اخوی دامنه ). احمد شیردل. حسن آهنگر. علی آهنگر


تئاتر سیاسی دارابکلا 1358 به نویسندگی و کارگردانی

سیدعلی اصغر شفیعی و تلاش روانشاد یوسف رزاقی:

ایستاده از راست : جواد دباغیان. سیدتقی شفیعی.  نقی طالبی.

شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی دارابی

دامنه. جعفر رجبی. علی ملایی. موسی رجبی

و نشسته از راست :

خلیل جوشکار. یوسف مداح. سیدکاظم صباغ

حیدر طالبی ( اخوی دامنه ). احمد شیردل

حسن آهنگر. علی آهنگر


شیخ وحدت. منزلش. قم. 16 خرداد 1393. یادداشت در حین مصاحبۀ دامنه. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. منزلش. قم. 16 خرداد 1393

یادداشت در حین مصاحبۀ دامنه. عکاس: دامنه


حجة الاسلام شیخ خلیل طالبی دارابی و دامادشان باقر مدّاح. 13 خرداد 1395. عکاس: حمیدرضا طالبی دارابی


حجة الاسلام شیخ خلیل طالبی دارابی

و دامادشان باقر مدّاح. 13 خرداد 1395

عکاس: حمیدرضا طالبی دارابی


شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی


شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا

روز 13 آبان 1393


شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی


شیخ وحدت. عاشورای 1393 دارابکلا

روز 13 آبان 1393.

عکاس:مجتبی آهنگر دارابی


شیخ وحدت (اخوی دامنه). عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393.  عکاس: مجتبی آهنگر دارابی فرزند حاج محمدعلی مصطفی


شیخ وحدت (اخوی دامنه)

عاشورای 1393 دارابکلا. روز 13 آبان 1393

عکاس: مجتبی آهنگر دارابی

فرزند حاج محمدعلی مصطفیمسجد و تکیه ی مرسم. 10 آبان 1393. حجة الاسلام گلچین (روحانی ساکن اوسا). پس از پایان مراسم روز هفتم محرم. عکاس: دامنه


 مسجد و تکیۀ مرسم. 10 آبان 1393

حجة الاسلام شیخ محمد گلچین

علیرضا آهنگر. پس از پایان مراسم روز هفتم محرم

عکاس: دامنه


شیخ وحدت. منزل پدر و مادر. عصر عاشورا. 13 آبان 1393. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. منزل پدر و مادر

عصر عاشورا. 13 آبان 1393. عکاس: دامنه


سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر 1385. عکاس: دامنه


سید علی اصغر. شیخ بافر

منزل پدر 1385. عکاس: دامنه


علیرضا. سید علی اصغر. شیخ بافر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه


علیرضا. سید علی اصغر. شیخ بافر

منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. جنگل دارابکلا. سال 1388. چشمه موزیار


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی

جنگل دارابکلا. سال 1388. چشمه موزیار


مرحوم پدرمان. جعفر آهنگر. سیدعلی اکبر. علیرضا. سید علی اصغر و دکتر شیخ باقر. منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه


مرحوم پدرمان در حال اهدای سند زمین یورمله

اودنگ مال (آسیاب کبل اخوند)

به دهیاری جهت ایجاد پارک عمومی

جعفر آهنگر دهیار اسبق دارابکلا. سیدعلی اکبر

علیرضا. سید علی اصغر و دکتر شیخ باقر

منزل پدر. 1385. عکاس: دامنه


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. حیاط منزلم دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی

حیاط منزلم دارابکلا. سال 1383. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

1395. تهران


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

1395. تهران


شیخ قربان بابویه. ارسال نوه اش یونس بابویه


شیخ قربان بابویه. ذاکر اهل بیت (ع)

ارسال نوه اش یونس بابویهحجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

معاون سازمان بسیج طلاب. دی 1395. تهران


حجة الاسلام علی اکبر دارابکلایی. استان بوشهر


حجة الاسلام علی اکبر دارابکلایی. استان بوشهر


حجة الاسلام شیخ مالک. سال 1366. دارابکلا؛ مدرسۀ مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی


حجة الاسلام شیخ مالک. سال 1366

دارابکلا؛ آقامدرسه حوزه علمیه مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی


سال 1366 جناب یک دوست که از دوستان قدیمی شیخ مالک است، در اوائل طلبگی به منزل


سال 1366 جناب یک دوست از دوستان قدیمی شیخ مالک

در اوائل طلبگی به منزل


حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی در دیدار با حجة الاسلام والمسلمین ابوترابی. قم 17 دی 1395


حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی

در دیدار با حجة الاسلام ابوترابی. قم 17 دی 1395


مَدرَس و حُجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا. روز 15 دی 1395 ارسالی جناب رنگین کمان


مَدرَس و حُجره های آقا مدرسه؛

حوزۀ علمیۀ دارابکلا. روز 15 دی 1395

 ارسالی جناب رنگین کمان


حاج سید اسدالله حسینی دارابی. سیدکریم حسینی. حجج اسلام: شیخ مرتضی و شیخ مهدی شیردل. عکاس: رنگین کمان


مرحوم سید اسدالله حسینی دارابی. دی 1395

شیخ مرتضی و شیخ مهدی شیردل

عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. تهران. 1395. دانشگاه امام حسین سپاه


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

تهران. 1395. دانشگاه امام حسین سپاه


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. تهران. 9 دی 1395. بسیج طلاب

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

تهران دی 1395


حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر دارابکلایی


ساری کوی کارمندان. جمعه 4 عصر 23 بهمن ماه 1393. مراسم عقد زهرا طالبی دارابی برادرزاده ی دامنه. دختر آقا حیدر. شیخ وحدت. بهزاد طالبی. شیخ باقر طالبی. آقا حیدر. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. شیخ باقر طالبی

ساری کوی کارمندان

جمعه 4 عصر 23 بهمن ماه 1393

مراسم عقد زهرا طالبی دارابی

برادرزادۀ دامنه. عکاس: دامنه


مراسم عقد زهرا طالبی دارابی برادرزادۀ دامنه. (فرزند حیدر). ساری کوی کارمندان. جمعه 22 بهمن 1393. ساعت 4 عصر. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. شیخ باقر. حیدر. بهزاد. عکاس: دامنه


عاقد فولای. شیخ وحدت. آق بهزاد. شیخ باقر. نگاه زیبای آقا بهزاد. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. آق بهزاد. شیخ باقر

عکاس: دامنه


خواستگاری از زهرا خانم. بردارزاده ام. عصر 22 بهمن 1393 روز خجستۀ انقلاب . منزل خواهرم کلثوم (سیدعلی اکبر هاشمی). عکاس: دامنه


شیخ وحدت و شیخ باقر

مراسم خواستگاری از زهرا خانمبردارزاده ام

عصر 22 بهمن 1393 روز خجستۀ انقلاب

منزل خواهرم کلثوم (سیدعلی اکبر هاشمی)

عکاس: دامنه


تالار عروسی آفتاب. قم. 9 اسفند 1393. ساعت 9 شب. عروسی عارف


دامنه. حُجج اسلام: شفیعی مازندرانی.

محمدرضا نصوری. سید حسین شفیعی

پیش از شام تالار آفتاب 9 اسفند 93

عکاس: رضوان


شیخ وحدت و رفقا آن دور و آقایان روحانی شفیعی مازندرانی و سید حسین و نصوری و نجفی و شیخ باقر و ربانی و غلامی


شیخ وحدت و رفقا آن دور و آقایان روحانی شفیعی مازندرانی

و سید حسین و نصوری و نجفی و شیخ باقر و ربانی و غلامیاحمد بابویه. سید علی اصغر. سید رسول

و حجت الاسلام محمدرضا نصوری

تالار آفتاب قم 9 اسفند 93

عروسی پسرم عارفمیز مخصوص روحانیون دارابکلا

شیخ محمد غلامی و آق سید حسیندامنه در کنار روحانیون محلآق سید حسین. نجفی. ربانیوموقع شام عروسیدامنه کنار رفقا و شیخ وحدت


مهدی رمضانی. دکترشیخ باقر. آرمان ( داماد حیدر). دانیال دستیار (داماد سید علی اکبر هاشمی ). شیخ وحدت


مهدی رمضانی. دکتر شیخ باقر. آرمان (داماد حیدر)

دانیال دستیار (داماد سیدعلی اکبر هاشمی). شیخ وحدتمهدی. عیسی. دانیال. بهزاد. آرمان. اخوی شیخ باقررفقا و شیخ محمد غلامی در عروسی پسرم عارف

عکاس: دامنهوآقایان بزرگوار شیخ نصوری سمت راست و شیخ علی ربانی سمت چپوشیخ وحدت. جعفر آهنگر. آن پشت دکتر شیخ باقر و

حجت الاسلام حاج احمد آهنگر


دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1382. عکاس: عارف


دامنه و  پدرمان حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی

ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب

دارابکلا. منزل. سال 1382. عکاس: عارف


مراسم چهلم مادرم. منبر حجة الاسلام شیخ مهدی شیردل. اردیبهشت 1394. عکاس: خواهرزاده ام مهدی رمضانی


مراسم چهلم مادرم

منبر حجة الاسلام شیخ مهدی شیردل

اردیبهشت 1394

عکاس: خواهرزاده ام مهدی رمضانی

پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1383. عکاس: دامنه


مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی

ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب

دارابکلا. منزل. سال 1383. عکاس: دامنهمزار روستای دارابکلا. یادمان شهداء.
ماه رمضان سال 1396. حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد
شیخ مرتضی، شیخ محمدجواد غلامی


دسته روی مردم روزه دار دارابکلا به سوی مزار دارابکلا
روز 21 ماه مبارک رمضان سال 1396
با حضور حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد
شیخ مرتضی. عکاس: رنگین کمان


دسته روی مردم روزه دار دارابکلا به سوی مزار دارابکلا
روز 21 ماه مبارک رمضان(26 خرداد 1396)
ا حضور حُجج اسلام: شیخ صادق الوعد
شیخ مرتضی. شیخ محمدجواد غلامی دارابی
عکاس: رنگین کمان


ذاکر اهل بیت عمران رمضانی

مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسللم: شیخ مرتضی. شیخ صادق الوعد، سیدعلی صباغ. شیخ محمود رمضانی. سخنران حجة الاسلام شیخ محمد جوادی نسب (مرحوم کبل احمد). ماه رمضان (26 خرداد 1396). عکاس: رنگین کمان

مسجد جامع دارابکلا. حُجج اسلام:
شیخ مرتضی. شیخ صادق الوعد، سیدعلی صباغ
شیخ محمود رمضانی
سخنران حجة الاسلام شیخ محمد جوادی نسب (مرحوم کبل احمد)
ماه رمضان (26 خرداد 1396)
عکاس: رنگین کمان


مسجد پایین محلۀ دارابکلا. ماه رمضان (خرداد1396)
حُجج اسللم: شیخ مرتضی. شیخ صادق الوعد
شیخ مهدی شیردل


و


مسجد پایین محلۀ دارابکلا. شب قدر 21 ماه رمضان
(26 خرداد 1396
با سخنرانی حجة الاسلام شیخ محمدجواد غلامی دارابی
عکاس: رنگین کمان


اُنس با قرآن. مسجد پایین محلۀ دارابکلا
ماه رمضان (26 خرداد 1396)
حجة الاسلام سیدعلی صباغ. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


سردرگاه مسجد و تکیۀ روستای دارابکلا. روز اعزام به جبهه دارابکلایی ها در بهمن 1364. مرحوم آیة الله دارابکلایی و دامنه و بوسۀ قرآن. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی در مصافحه با روانشاد یوسف رزاقی


سردرگاه مسجد و تکیۀ روستای دارابکلا

روز اعزام به جبهه دارابکلایی ها در بهمن 1364

مرحوم آیة الله دارابکلایی و دامنه و بوسۀ قرآن

جة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

در مصافحه با روانشاد یوسف رزاقی


آیة الله سید رضی شفیعی دارابی.حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی


آیة الله سید رضی شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی


 آیة الله العظمی منتظری (1301_29 آذر 1388) و همسرشان مرحومه ماه سلطان ربّانی 1305_6فروردین 1389. روح شان شاد


 آیة الله العظمی منتظری (1301_29 آذر 1388)

و همسرشان مرحومه

ماه سلطان ربّانی 1305_6فروردین 1389

روح شان شاد


شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی. عکس ها از آلبوم شخصی دامنه


شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی

عکس ها از آلبوم شخصی دامنه


حجة الاسلام والمسلمین سید جواد شفیعی دارابی (آق شفیع، پسر عمۀ دامنه).عکس از آلبوم شخصی دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید جواد شفیعی دارابی

(آق شفیع، پسر عمۀ دامنه)

عکس از آلبوم شخصی دامنه


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. ششم محرم 1395. پایین تکیۀ روستای دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

ششم محرم 1395. پایین تکیۀ روستای دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین سید علی اکبر موسوی دارابی مشهور به حاج آقا

حجة الاسلام والمسلمین

سید علی اکبر موسوی دارابی

مشهور به حاج آقا


طلبۀ شهید حجة الاسلام حسن بابویه دارابی. عکس های ویرایش شده توسط دامنه را خواهرشهید، منصوره بابویه (همسر گرامی علی دارابکلایی) به درخواست دامنه به تلگرام دامنه ارسال کردن. از ایشان ممنونم


طلبۀ شهید حجة الاسلام حسن بابویه دارابی

دامنه و اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر


عکس زیر دامنه. اخوی ام دکتر شیخ باقر. 1385

عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر


دامنه و اخوی ام شیخ باقر. 1385. عکاس: سید علی اصغر. منزل مرحوم پدر