علی. عارف. عاصم. خونۀ عارف. 7 آبان 1396

دامنه علی. 6 آبان 1396

و

عمو عارف و علی. 7آبان 96

علی. عارف. عادل. عاصم

و

چهرۀ تعجّب علی

دامنه 82

عمو عاصم و علی. 7 آبان 96

و

نوه ام علی. آبان 96

و

دامنه وقتی عکس علی می رسه. 6 آبان 96. عکاس: عاصم

دامنۀ علی. 7 آبان 1396. شب وداع برای رفتن به اربعین کربلا.عکاس: عادل

پارسا طالبی دارابی. پسرِ خواهرزاده ام

و

بهنام و حسن

بهنام رجبی دارابی. نشسته راست. نفرسوم. از نفرات برتر مدرسه. ساری. 6آبان 96

7 آبان 1396. عکاس: عارف

و

اسماعیل دارابکلایی. مهدی رجبی. مهدی ملایی. 4 آبان 96. تهران. بازی پرسپولیس و استقلال

ورزشگاه آزادی تهران. 4 آبان 1396

و

اسماعیل دارابکلایی. تهران. 4 آبان 1396. پیانوهه؟ یا بیانیه

و

دامنۀ نوه. 7 آبان 96. عکاس: سُرورالسّادات. به آرزوی سلامتی همۀ نوه های مردم ایران

لینک همۀ قسمتها اینجا