تالار آفتاب جشن عروسی عارف. 9 اسفند 1393. سید رسول. سید علی اصغر. احمد بابویه. جعفر آهنگر. در حلقۀ روحانیون محل حُجج اسلام: شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. شیخ محمدجواد غلامی دارابی. شیخ محمد نجفی. عکاس: دامنه


عروسی عارف. 9 اسفند 1393.  تالار آفتاب قم

سید رسول. سید علی اصغر. احمد بابویه

جعفر آهنگر. در حلقۀ روحانیون محل حُجج اسلام:

شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی

شیخ محمدجواد غلامی دارابی. شیخ محمد نجفی

عکاس: دامنه


نمایی از تکیه دارابکلا و گلدسته ی مسجد جامع دارابکلا در روز 10خرداد 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. ممنونم جناب یک دوست با این همه جَست و خیزهای مردم دوستانه ات


تکیه دارابکلا و گلدستۀ مسجد جامع دارابکلا

روز دهم خرداد ماه 1395

ارسالی جناب یک دوست


حجة الاسلام علی اکبر دارابکلایی. حجة الاسلام شیخ جواد آفاقی دارابی. عکس از وبلاگ قله بصیرت دارابکلا


حجة الاسلام علی اکبر دارابکلایی
حجة الاسلام شیخ جواد آفاقی دارابی
عکس از وبلاگ قله بصیرت دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. فروردین 1395. خیمه معرفت بهشهر


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

فروردین 1395. خیمه معرفت بهشهر


حجة الاسلام سیدباقر سجادی دارابی و سید حجت شفیعی


حجة الاسلام سیدباقر سجادی دارابی و سید حجت شفیعی


سید اسدالله شفیعی دارابی _ذاکر و مؤذّن دارابکلا و پدر بزرگوار شهید حجة الاسلام سیدجواد شفیعی دارابی. از سیدرسول شفیعی دارابی نوۀ گرامی ایشان بابت اهدای این عکس به دامنه ممنونم


سید اسدالله شفیعی دارابی
ذاکر و مؤذّن دارابکلا
و پدر شهید حجة الاسلام سیدجواد شفیعی دارابی
از سیدرسول شفیعی دارابی نوۀ گرامی ایشان
بابت اهدای این عکس به دامنه ممنونم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. سال 1395. حرم امام علی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

سال 1395. حرم امام علی


مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ هادی مهاجری از مفاخر دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ هادی مهاجری


حجة الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی. داخل مسجد تنعیم _مسجد عمره_ در مکه. 12 مهر 1394. (لازم به ذکر است در دامنه طی دو سال اخیر 111 متن نوشته ی ایشان و نیز عکس های متعددی از ایشان درج و منتشر شده بود با این کد بایگانی: («مسائل حجة الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی»


حجة الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی

داخل مسجد تنعیم _مسجد عمره_ در مکه

12 مهر 1394میراحمد موسوی دارابی یکی از معتمدین

و دعانویسان سادات مشهور دارابکلا

از دوست گرامی ام آقا سیدمحمد موسوی دارابی

فرزند شایستۀ ایشان که در هدیۀ این تصویر به دامنه

مرا یاری کرده اند ممنونم


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی

سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


حُجج اسلام سیدعلی صباغ دارابی و شیخ اسماعیل دارابکلایی. محفل اُنس با قرآن در شب 25 ماه رمضان، 11 تیر ماه 1395 در مسجد جامع دارابکلا به دوربین و ارسال تقی آهنگر دارابی


حُجج اسلام سیدعلی صباغ و شیخ اسماعیل دارابکلایی

محفل اُنس با قرآن در شب 25 ماه رمضان،

11 تیر ماه 1395 در مسجد جامع دارابکلا

ارسال تقی آهنگر دارابی


حاج سیدکاظم شفیعی دارابی ذاکر پیشکسوت اهلبیت (ع) دارابکلا. عکس ها را نوۀ گرامی شان سید مجتبی شفیعی دارابی تهیه کردند و ممنونم.


حاج سیدکاظم شفیعی دارابی
ذاکر پیشکسوت اهلبیت (ع) دارابکلا
عکس ها را نوۀ گرامی شان
سید مجتبی شفیعی دارابی تهیه کردند و ممنونم

حاج حسن رمضانی سرتایی (مشهور نامدار حسن) قاری قرآن و ذاکر پیشکسوت اهلبیت (ع) دارابکلا


حاج حسن رمضانی سرتایی
مشهور به نامدار حسن
قاری قرآن و ذاکر پیشکسوت اهلبیت (ع) دارابکلا

حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی مشهد سال 1395. با دوستانش


حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی مشهد

سال 1395. با دوستانش


سید احمد موسوی دارابی ذاکر اهل بیت (ع) در روز عاشورای دارابکلا


سید احمد موسوی دارابی ذاکر اهل بیت (ع)
در روز عاشورای دارابکلا. روحش شاد.


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. سال 1394. قم. منزلش


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی

سال 1394. قم. منزلش


حجة الاسلام والمسلمین حاج سید محمود شفیعی دارابی. از نوۀ اش یعنی دوست فرهیخته ام جناب حسین طالبی دارابی (داوود) که به درخواستم این تصویر را تهیه و به دامنه هدیه نمودند؛ بسیار ممنونم


حجة الاسلام والمسلمین

مرحومحاج سید محمود شفیعی دارابی

از نوۀ اش یعنی دوست فرهیخته ام

جناب حسین طالبی دارابی (داوود)

که به درخواستم این تصویر را تهیه و به دامنه هدیه نمودند

بسیار ممنونم
حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد آفاقی رحمهُ الله

عموزادۀ گرانقدر مادرعزیزمان ملا زهرا آفاقی


حجة الاسلام والمسلمین مهدی کروبی. شیخ وحدت. مرحوم سید محمد منافی رئیس بنیاد شهید مازندران . ساری 1360. عکس از روی آلبوم شخصی دامنه


حجة الاسلام والمسلمین مهدی کروبی

شیخ وحدت. مرحوم سید محمد منافی رئیس بنیاد شهید مازندران

ساری 1360. عکس از روی آلبوم شخصی دامنه


قدیمی ترین عکس تظاهرات دارابکلا قبل از پیروزی انقلاب نزدیک پاسگاه. از آلبوم اختصاصی دامنه. با تلفن یک عزیزی به دامنه چهره های عکس اینها هستند: از راست : نفر انتظامات سمت راست محمدحسین آهنگر (از دوستان انقلابی اول انقلاب دامنه) اسماعیل کیه. روحانی سمت راست مرحوم پدر دامنه. حاج حبیب الله رمضانی.شفیعی مازندرانی. احمد دهقان. شیخ مرتضی چلویی. شیخ رحیم آهنگر.شیخ محمد نجفی.سید خلیل حسینی. سیدیوسف سیکایی. مرحوم آهنگری پدر حمید آهنکر. شیخ علی ربانی


قدیمی ترین عکس تظاهرات دارابکلا قبل از پیروزی انقلاب نزدیک پاسگاه

از آلبوم اختصاصی دامنه

از راست : نفر انتظامات سمت راست محمدحسین آهنگر

(از دوستان انقلابی اول انقلاب دامنه) اسماعیل کیه

روحانی سمت راست مرحوم پدر دامنه

حاج حبیب الله رمضانی. شفیعی مازندرانی

احمد دهقان

شیخ مرتضی چلویی. شیخ رحیم آهنگر

شیخ محمد نجفی.سید خلیل حسینی

سیدیوسف سیکایی

مرحوم ولی آهنگری پدر حمید آهنکر. شیخ علی ربانی

تشییع جنازۀ حجة الاسلام شهید گرجی نژاد.  از راست: شیخ علی اکبر دارابکلایی. غلام یزدانی. اون پسره سید باقر حسینی. علی آهنگر کاظم. اسماعیل آفاقی. سید محسن سجادی. سید علی اصغر. دامنه. موسی رمضانی. آن دیوار تکیه هم عکس معلم انقلاب مرحوم دکتر علی شریعتی. عکاس: نقی طالبی


تشییع جنازۀ حجة الاسلام شهید علی اکبر گرجی نژاد

از راست: شیخ علی اکبر دارابکلایی

غلام یزدانی. اون پسره سید باقر حسینی

علی آهنگر کاظم. اسماعیل آفاقی. سید محسن سجادی

سید علی اصغر. دامنه. موسی رمضانی

روی دیوار تکیه عکس معلم انقلاب مرحوم دکتر علی شریعتی

عکاس: نقی طالبی


شیخ وحدت. منزلش شهریور 1393. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. منزلش شهریور 1393. عکاس: دامنه


سد سلیمان تنگه ساری. دامنه. شیخ وحدت. سید. عصر ماه رمضان سال 1384. عکاس: جعفر آهنگر


سد سلیمان تنگه ساری

دامنه. شیخ وحدت. سیدعلی اصغر

عصر ماه رمضان سال 1384.عکاس: جعفر آهنگر


تاسوعای سال 1382. اوس صحرا. سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. هادی آهنگر. شیخ وحدت. علیرضا آهنگر. سید علی اکبر. حسن آهنگر. نشسته: مهدی آهنگر. دامنه. سید عسکری شفیعی. حسن صادقی محلی. عکاس: حامد آهنگر


تاسوعای سال 1382. اوس صحرا

سید رسول هاشمی. سید علی اصغر. هادی آهنگر

شیخ وحدت. علیرضا آهنگر. سید علی اکبر

حسن آهنگر. نشسته: مهدی آهنگر. دامنه

سید عسکری شفیعی. حسن صادقی محلی

عکاس: حامد آهنگر


دامنه. شیخ وحدت. اتاق پدر. 1382. عکاس: شیخ باقر


دامنه. شیخ وحدت. اتاق پدر. 1383. عکاس: شیخ باقر


پدرمان حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی. ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. سال 1365. بعد از روزهای دامادی دامنه. عکاس: دامنه


پدرمان حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی

ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب

سال 1365. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. حیدر. احسان پسر شیخ وحدت. منزل پدر 1360. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. حیدر. احسان پسر شیخ وحدت.

منزل پدر 1360. عکاس: دامنه

تاسوعای سال 1382. اوس صحرا. عکاس: حامد آهنگر


تاسوعای سال 1382. اوس صحرا
عکاس: حامد آهنگر

حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد آفاقی دارابی همیشه در مطالعه بودند. ارسالی فرزند گرامی شان جناب آقا عبدالرحیم آفاقی دارابی


مرحوم حجة الاسلام والمسلمین

حاج شیخ احمد آفاقی دارابی

همیشه در مطالعه بودند

ارسالی فرزند گرامی شان

جناب آقا عبدالرحیم آفاقی دارابی. بقیه در اینجا 


حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی

حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی


حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی. قم. مهر 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی

قم. مهر 1394. عکاس: دامنهحجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی.

قم. مهر 1394. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی


حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی


حُجج اسلام: شیخ مهدی رمضانی دارابی (مرحوم زکریا اکبر) و شهید علی اکبر گرجی نژاد. عکس: از روی آلبوم شخصی دامنه


حُجج اسلام:

شیخ مهدی رمضانی دارابی (مرحوم زکریا اکبر)

و شهید علی اکبر گرجی نژاد

عکس: از روی آلبوم شخصی دامنه


آفریقا. هراره. زیمبابوه. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. تیر ماه 1395 (ماه رمضان)


آفریقا. هراره. زیمبابوه. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی

تیر ماه 1395 (ماه رمضان)

تصاویری از مسافرت دکتر شیخ باقر طالبی دارابی

(فرزند مرحوم حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی)

در تیر ماه 1395 (ماه رمضان) به هراره

پایتخت زیمبابوه آفریقا در آلبوم 52 عکس دامنه: اینجا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی

سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. تابستان 1395. آبعلی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

تابستان 1395. آبعلی هراز

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی

سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


دامنه و حجة الاسلام شیخ مردان کافتری منزل حاج احمد. قم. 23 تیر 1395.


دامنه و حجة الاسلام شیخ مردان کافتری

منزل حاج احمد. قم. 23 تیر 1395. بقیه در اینجا


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی

سال 1395. تهران. دانشگاه هنر


دامنه. حاج احمد آهنگر. مشهد حرم رضوی (ع) دارالسّرور. سه شنبه 11 آذر  1393. عکاس: امین آهنگر دارابی


دامنه. حجت الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی

مشهد حرم رضوی (ع) دارالسّرور

سه شنبه 11 آذر  1393

عکاس: امین آهنگر دارابی


حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی


حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی


حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی. نوروز سال 1395. دارابکلا

وداع شفیعی مازندرانی با دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی

نوروز سال 1395. دارابکلا


تشییع و دفن عموزاده ی مرحوم پدرم حاجیه خانم زهرا طالبی دارابی مادر شهید محمدباقر مهاجر. ارسالی های رنگین کمان و یک دوست. روز 11 آذر 1394.اربعین حسینی


شیخ مرتضی چلویی

تشییع و دفن عموزادۀ مرحوم پدرم

حاجیه خانم زهرا طالبی دارابی

مادر شهید محمدباقر مهاجر

ارسالی های رنگین کمان و یک دوست

روز 11 آذر 1394. اربعین حسینی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


قم. منزل شیخ جواد مهاجری. شفیعی مازندانی. وحید مهاجر. آق مصطفی دارابی. شیخ محمد نجفی. شب شهادت امام جواد (ع) مهر 1393. عکاس: دامنه


قم. منزل شیخ جواد مهاجری

شفیعی مازندانی. وحید مهاجر. آق مصطفی دارابی

شیخ محمد نجفی.

شب شهادت امام جواد (ع) مهر 1393

عکاس: دامنه


آیة الله سیّد کاظم نورمفیدی نمایندۀ امام و ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان. عکاس: دامنه. تاکید کتاب به جریان هجوم متحجّرین حوزه علمیه به آیة الله شهید مرتضی مطهری پس از نوشتن کتاب «مسالۀ حجاب» در اواخر دهۀ پنجاه


آیة الله سیّد کاظم نورمفیدی

نمایندۀ امام و ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان

عکاس: دامنه

تاکید کتاب به جریان هجوم متحجّرین حوزه علمیه

به آیة الله شهید مرتضی مطهری پس از نوشتن کتاب

«مسالۀ حجاب» در اواخر دهۀ پنجاهشیخ وحدت. منزلش. قم. شهریور 1393. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. منزلش. قم

شهریور 1393. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی.  1395. آبعلی جاده هراز


حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی

1395. آبعلی جاده هراز


شیخ وحدت. دورۀ فراری با لباس مبدّل شخصی. سال 1354. مشهد. عکاس ا روی آلبوم شخص: دامنه


شیخ وحدت. دورۀ فراری با لباس مبدّل شخصی

سال 1354. مشهد. عکس از روی آلبوم شخص: دامنهمراسم دعای نُدبه در بالا محلۀ دارابکلا. جمعه 29 مرداد 1395. با حضور مؤمنان و مؤمنات و چند ذاکر اهلبیت (ع) و سه روحانی بزرگوار دارابکلا حُجج اسلام سید محمد شفیعی مازندرانی، شیخ علیرضا ربانی زاده و شیخ موسی چلویی دارابی. ارسالی جناب یک دوست


دعای نُدبه در بالا محلۀ دارابکلا

جمعه 29 مرداد 1395. با حضور مؤمنان و مؤمنات

و چند ذاکر اهلبیت (ع) و سه روحانی بزرگوار دارابکلا

حُجج اسلام:

سید محمد شفیعی مازندرانی

شیخ علیرضا ربانی زاده و شیخ موسی چلویی دارابی

ارسالی جناب یک دوست


شهدای گرانقدر دارابکلا

تابستان 1395. از نوزده شهید دارابکلا

چهار شهید روحانی اند

عکاس و ارسال جناب یک دوست


مسجدجامع دارابکلا. مرداد 1395. از راست: اصغر دارابکلایی. جناب حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی و حُجج اسلام شیخ مهدی شیردل، سید مصطفی دارابی، حاج شیخ احمد آهنگر دارابی، حاج شیخ اسماعیل دارابکلایی و امام جماعت مسجد جامع دارابکلا حاج شیخ مرتضی چلویی دارابی. حاج علی کارگر. حاج محسن سحادی


مسجدجامع دارابکلا. مرداد 1395. از راست:

اصغر دارابکلایی. جناب حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی

و حُجج اسلام شیخ مهدی شیردل

سید مصطفی دارابی، حاج شیخ احمد آهنگر دارابی

حاج شیخ اسماعیل دارابکلایی

و امام جماعت مسجد جامع دارابکلا حاج شیخ مرتضی چلویی دارابی

حاج علی کارگر. حاج محسن سجادی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. کتابخانۀ آیة الله بروجردی. سال 1395. قم


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

کتابخانۀ آیة الله بروجردی. سال 1395. قم


شیخ وحدت. دورۀ فراری با لباس مبدّل شخصی. سال 1354. مشهد. عکاس ا روی آلبوم شخص: دامنه


شیخ وحدت. دورۀ فراری با لباس مبدّل شخصی

سال 1354. مشهد. عکش از روی آلبوم شخص: دامنه


آیة الله عبدالله نظری خادم الشریعه از علمای بزرگ مازندران. ساری. سوادکوه


آیة الله عبدالله نظری خادم الشریعه

از علمای بزرگ مازندران. ساری. سوادکوه


آیة الله عبدالله نظری خادم الشریعه از علمای بزرگ مازندران. ساری. سوادکوه


آیة الله عبدالله نظری خادم الشریعه

از علمای بزرگ مازندران. ساری. سوادکوه


شیخ وحدت. منزل پدر دارابکلا. سال 1363. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. منزل پدر دارابکلا

سال 1363. عکاس: دامنهقبر پدربزرگم مرحوم کبل آخوند مُلّاعلی طالبی دارابی، ابن مُلاحیدر، ابن ملاطالب. (روضه خوان و مؤسّس و بنیانگذار اولین تکیه ی دارابکلا) در درون تکیه ی بالای دارابکلا. مابین منبر و درگاه ورودی. مماس راه پله به سمت داخل و پایین که با فلش نارنجی مشخص کردم) عکاس هر دو عکس جناب یک دوست. در 5 تیر 1395.


قبر پدربزرگم مرحوم کبل آخوند مُلّاعلی طالبی دارابی

ابن مُلاحیدر، ابن ملاطالب

(روضه خوان و مؤسّس و بنیانگذار اولین تکیه ی دارابکلا)

در درون تکیه ی بالای دارابکلا.

مابین منبر و درگاه ورودی

مماس راه پله به سمت داخل و پایین که با فلش سبز

مشخص کرده ام. بقیه ی عکس ها در اینجا
عکاس هر دو عکس جناب یک دوست
در 5 تیر 1395

قبر پدربزرگم مرحوم کبل آخوند مُلّاعلی طالبی دارابی، ابن مُلاحیدر، ابن ملاطالب. (روضه خوان و مؤسّس و بنیانگذار اولین تکیه ی دارابکلا) در درون تکیه ی بالای دارابکلا. مابین منبر و درگاه ورودی. مماس راه پله به سمت داخل و پایین که با فلش سبز مشخص کرده ام.