علی نوه در 3 ماهگی. 22 آبان 1396.

علی مادرش سُرورالسّادات. پیاده روی اربعین. قم. 18 آبان 96

علی نوه ام و عروس گرامی ام سُرورالسّادات (همسر عادل). پیاده روی اربعین. قم

و

علی و عادل. دستجرد. 19 آبان 1396.

علی نوه در 3 ماهگی. 22 آبان 1396.

علی و عادل. آبان 1396. دستجرد

و

علی. سه ماه تمام. 22 آبان 1396

حسن. بهنام. فاطمه. قبر پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی. عکاس: ام البنین دارابکلایی

و

و

و

و

و

عادل. 19 آبان 1396. جادۀ دستجرد

علی و عادل. 19 آبان 1396. دستجرد

عاصم. آبان 96. تهران

نوه. 3ماهگی. طراحی مادرش سُرورالسّادات

و

و

و

مهندس عاصم طالبی دارابی. پاییز 96 تهران

برای همه نوه ها آرزوی سلامتی همیشگی می کنم

علی من در سه ماهگی

و

نمایی از روستای دارابکلا. موطِن اصلی ما. برگرفتۀ دامنه از یکی از اقوام مان

علی و عادل. آبان96. دستجرد

عاصم و دوستانش. آبان96. تهران

عمو عاصم

عمو عاصم. آبان 96 تهران

علی من سه ماهه شد. خدایا شکر شکر شکر