به سوی مشهد در آستانۀ شهادت. عکسهایی به روایتِ جناب یک دوست
جناب یک دوست و امیر طاها. به سوی مشهد. 25 آبان 96
جنگل گلستان به سوی مشهد در آستانۀ شهادت
به سوی مشهد برای شرکت در عزای شهادت امام رئوف رضا
حرم امام رضا. 26 آبان 96. عکاس: جناب یک دوست
مشهد. 26 آبان 96. هیأت پایین تکیۀ دارابکلا. ورودی بَست شیرازی به حرم رضوی
مشهد. احمد غلامی بالامحله
مشهد. حُجج اسلام شیخ مهدی شیردل. شیخ محمود رمضانی  همراه هیأت پایین تکیۀ دارابکلا
فقط حسن  لوکس کابین را می شناسم
سید رحمت. اکبر. اکبر. سید مجتبی شفیعی
جواد حبیبی. حمید آهنگر
مشهد. هیأت پایین تکیۀ دارابکلا
سیدمیرآقا. جعفر مؤذن غلامی. مشدآقا.
محمدعلی قاسمی. مشهد. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه
عقیل آهنگر حاج قنبر. حسن رمضانی. موسی آهنگر. حاج عبدالله مهاجر.
اِسّا ممدآقا. حسین آهنگر. اکبر راستگو
مهدی بابویه. نمی شناسم
احمد شاهمیری
حاج مسلم شهابی. سیدتقی. احمد ملایی
حرم رضوی. 26 آبان 1396. عکاس: جناب یک دوست
و
مشهد. 26 آبان 96. حسن آهنگر لوکس کابین
حاج رحمان آفاقی
مشهد. آبان 1396. به گمانم آقای طالقانی کُشتی باشد
و
جناب یک دوست و جناب حجت الاسلام سیدمحمد شفیعی مشهد. درود می فرستم بر هر دو دامنه خوان گرانقدر
و
حاج سیدتقی. حاج قنبر آهنگر
دارابکلایی ها در مشهد مقدس
حاج علی رزاقی
علی و حسین آهنگر
صحنۀ برگزیدۀ دامنه. گریۀ بی ریای یک روحانی سادات در عمق عزاداری ها. عکاس: هنرمندِ باذوق جناب یک دوست
دوست گرامی ام مقداد رمضانی
التماس دعا از همۀ اعضای هیأت پایین تکیه در مشهد
تقی مهاجر
مرتضی غزلی
صحنه ای زیباست. احمد آهنگر بنّا
نمی شناسم. تقبّل الله
و
مشهد. حرم. اصغر دارابکلایی پایین محله
سیدحسین شفیعی حاج سیدکاظم
روبروب مدرسۀ نواب مشهد
موسی آهنگر
احمد کارگر
و
خدا رحمت کناد همسر شیخ ابراهیم بابویه را
محمد شاهمیری. صباغ
مشد آقا و اِسّا عبدالله. عزاداری های تان قبول
و
و
چلویی و اکبر رمضانی
سلام بر همه و فامیل مان
سلام بر آقا امام رضا رهبر رئوف ما