قبر پدرم. 27 مهر 1396. عکاس: اسماعیل دارابکلاییقبر پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی

حسن. بهنام. فاطمه. قبر پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی

عکاس: ام البنین دارابکلاییمشهد. حُجج اسلام شیخ مهدی شیردل
شیخ محمود رمضانی. همراه هیأت پایین تکیۀ دارابکلاحجت الاسلام شیخ محمود رمضانی دارابیجناب یک دوست و
جناب حجت الاسلام سیدمحمد شفیعی مشهد
درود می فرستم بر هر دو دامنه خوان گرانقدر


دوست گرامی ام حجت الاسلام

سیدمحمد شفیعی دارابی. مشهدحجت الاسلام سیدمحمد شفیعی مشهد.
و رحمان آفاقیشیخ مرتضی. حاج شیخ احمد آهنگرهادی آهنگر. علی اکبر آهنگر. حاج کبل سیدمحمد.

حاج شیخ احمد آهنگر. حاج قاسم آهنگر

عکاس: رنگین کمانحجت الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی


آق سیدمحمد و محمد آهنگر بنّا. لابی هتل هیأت پایین تکیه. مشهد. ارسالی آق سیدمحمد

سید صدرا شفیعی دارابی


سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمد شفیعی دارابی

در مشهد 6 آذر 1396

به مناسیت شهادت امام حسن عسکری علیه السلاموشورا و دهیار و ریاست پاسگاه دارابکلا و

حجت الاسلام شیخ مرتضی چلوئی دارابی

امام جماعت مسجدجامع دارابکلا

عکاس: رنگین کماننوشهرحجت الاسلام شیخ مالک رجبی دارابیجناب شیخ مالک رجبیدوست گرامی دوران طلبگی جناب شیخ جعفر قشلاقی گرگانیحجت الاسلام علی اکبر دارابکلایی.

بین الحرمین کربلا. آبان 1396.
حجت الاسلام علی اکبر دارابکلایی
منبر پایین تکیه دارابکلا. آبان 1396.
عکاس: رنگین کمان
طبعیت پاییزی روستای دارابکلا میاندورد مازندران
عکاس: سیدعلی اصغر:


طبعیت پاییزی دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر:
عکس پایین:تکیه پیش دارابکلا
در روز 9 آذر 1396. عکاس جناب یک دوست