شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، مغز متفکّر و مدبّر ایران و اسلام


شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی

مغز متفکّر و مدبّر ایران و اسلام


مرجع بزرگ شیعیان جهان حضرت آیة الله العظمی سیدعلی سیستانی


مرجع بزرگ شیعیان جهان

حضرت آیة الله العظمی سید علی سیستانی


رفقا در کنار حجة الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی. 1358. ایستاده از راست: دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر شفیعی دارابی. حسن آهنگر دارابی. روانشاد یوسف رزاقی. جعفر رجبی دارابی


رفقا درکنار حجة الاسلام والمسلمین شفیعی مازندرانی

 1358. ایستاده از راست:

دامنه. شفیعی مازندرانی. سید علی اصغر

حسن آهنگر دارابی. روانشاد یوسف رزاقی

جعفر رجبی دارابی


حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی از انقلابیون، مومنین، مشهورین و معتمدین بزرگ دارابکلا. 23 اردیبهشت 1395. ارسالی جناب رنگین کمان به دامنه

حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی

از انقلابیون، مومنین، مشهورین و معتمدین بزرگ دارابکلا

23 اردیبهشت 1395

ارسالی جناب رنگین کمان به دامنه

حُجج اسلام شیخ خلیل طالبی دارابی. شفیعی مازندرانی. قم. خرداد 1394. مراسم ختم مادر حاج احمد آهنگر


حُجج اسلام شیخ خلیل طالبی دارابی

شفیعی مازندرانی. قم. خرداد 1394

مراسم ختم مادر حاج احمد آهنگر

مسجد سنگ شور خیابان سمیه قم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی عاقد مشهور منطقه و روحانی خدوم مردمی و موسس آب و برق دارابکلا. و آیة الله حاج شیخ محمدباقر دارابکلایی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا و عالم پرهیزگار و مشهور منطقه و مؤسس و استاد مدرسه علمیه امام صادق (ع) دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی
عاقد مشهور منطقه و روحانی خدوم مردمی
و موسس آب و برق دارابکلا
و آیة الله حاج شیخ محمدباقر دارابکلایی
امام جماعت مسجدجامع دارابکلا
و عالم پرهیزگار و مشهور منطقه
و استاد مدرسه علمیه امام صادق (ع) دارابکلا

دامنه. شیخ مالک. اردیبهشت سال 1395. حرم. قم


دامنه. شیخ مالک. اردیبهشت سال 1395. حرم. قمآیة الله مرحوم حاج سید رضی شفیعی دارابی

و آخرین شاگردش حجت الاسلام سیدمحمد شفیعی مشهد

هدیۀ  آق سید محمد از مشهد به تلگرام دامنهعکس از روی فیلم


حجة الاسلام والمسلمین آشیخ احمد آفاقی دارابی امام جماعت معزّز مسجد پایین محله ی دارابکلا؛ پدربزرگ پدری شیخ حسن. خدا رحمتش کند که نامش همیشه جاویدانه


حجج اسلام مرحوم آشیخ احمد آفاقی دارابی

امام جماعت معزّز مسجد پایین محلۀ دارابکلا

و مرحوم سیدباقر سجادی


حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدجواد شفیعی دارابی (مشهور به آقاسید شفیع) پسرعمّۀ دامنه. عکاس: سیدعلی اصغر


حجة الاسلام والمسلمین سیدجواد شفیعی دارابی
(مشهور به آق شفیع)
پسرعمّۀ دامنه
عکاس: سید علی اصغر


حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی مؤمنی دارابی. عکاس: سیدعلی اصغر


حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی مؤمنی دارابی
عکاس: سیدعلی اصغر


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابیحجة الاسلام شیخ محمد جواد غلامی دارابی


مشهد مقدس. 1395. حجة الاسلام آقا سیدمحمد شفیعی دارابی


مشهد مقدس. 1395

حجة الاسلام آقا سیدمحمد شفیعی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. دهلران


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. دهلران


سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد


حجت الاسلام سیدمحمد شفیعی دارابی مشهد


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابیحجة الاسلام آشیخ خلیل طالبی دارابی. عکاس حمیدرضا طالبی دارابی. در 13 خرداد 1395 دارابکلا منزل جناب باقر مداح


حجة الاسلام آشیخ خلیل طالبی دارابی
عکاس حمیدرضا طالبی دارابی
در 13 خرداد 1395 دارابکلا منزل جناب باقر مداح


نماز عاشورای روستای دارابکلا در روز چهارشنبه 21 مهر 1395. به امامت شیخ مالک. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه


نماز عاشورای روستای دارابکلا

در روز چهارشنبه 21 مهر 1395. به امامت شیخ مالک

ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه


حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی. 1395. مشهد مقدس


حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی. 1395. مشهد مقدس


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. قم. حرم. اردیبهشت سال 1395. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

قم. حرم. اردیبهشت سال 1395. عکاس: دامنه


حجة الاسلام شیخ حسن آفاقی دارابی. عکس را یکی از اعضای منزل ایشان به دامنه هدیه کردند. ان شاء الله تعالی روزی رسد که در همین اتاق منزل تان، لباس نوی روحانی بر تن کنید و جشن عمّامه گذاری بگیری و دامنه ازت عکسی به ماندگار بیندازد. درود می فرستم به فامیل ارجمندم شیخ حسن آفاقی دارابی _که ان شاء الله به همراه و راهنمایی های عموی بزرگوارشان حجة الاسلام والمسلمین آشیخ جواد آفاقی دارابی_ راه پدربزرگ دانا و باتقوا مرحوم حجة الاسلام والمسلمین آشیخ احمد آفاقی دارابی_ را طی خواهند نمود

حجة الاسلام شیخ حسن آفاقی دارابی

عکس را یکی از اعضای منزل ایشان به دامنه هدیه کردند

درود می فرستم به فامیل ارجمندم شیخ حسن آفاقی دارابی

که ان شاء الله به همراه و راهنمایی های عموی بزرگوارشان

حجة الاسلام والمسلمین آشیخ جواد آفاقی دارابی

راه پدربزرگ دانا و باتقوا

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین آشیخ احمد آفاقی دارابی

را طی خواهند نمود


 آیة الله شیخ محمدباقر دارابکلایی


آیة الله مرحوم شیخ محمدباقر دارابکلاییکبل حسن آهنگر ذاکر اهلبیت ع. نوجوان کابشن قرمز تقی آهنگرحاج باقرموسی. مرحوم دامادی. وحید مهاجر. آیة الله آقا دارابکلایی. نبی طالبی دایی آقا خلیل شاه علی. نوجوان پایین تصویر حسن دباغیان پسر مرحوم قاسم دباغیان. آن پشت هم باقر آریایی فر حاج باقرموسی


کبل حسن آهنگر ذاکر اهلبیت (ع)

آیة الله آقا دارابکلایی


حجة الاسلام سیدمصطفی دارابی فرزندسعید. نوه ی حاج سیدمصطفی دارابی. مزار دارابکلا. آبان ماه محرم 1394. عکاس: جناب رنگین کمان


حجة الاسلام سیدمصطفی دارابی فرزند سعید
نوه ی حاج سیدمصطفی دارابی
مزار دارابکلا. آبان ماه محرم 1394
عکاس: جناب رنگین کمان

حجة الاسلام آشیخ رحیم آهنگر دارابی. 26 اردیبهشت 1395. دارابکلا. عکاس و ارسال: رنگین کمان


حجة الاسلام آشیخ رحیم آهنگر دارابی

26 اردیبهشت 1395دارابکلا

عکاس رنگین کمان


حجة الاسلام شیخ محمد چلوئی دارابی. فرزند شیخ تقی. 19 اردیبهشت 1395. قم


حجة الاسلام شیخ محمد چلوئی دارابی

فرزند مرحوم شیخ تقی. 19 اردیبهشت 1395. قم


بچه هایم در حلقۀ گرم آق بابا. سال 1384. عکاس: دامنه

بچه هایم در حلقۀ گرم آق بابا. سال 1384. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی


حُجَج اسلام شیخ محمدجواد مهاجر دارابی و شیخ محمد نجفی (فرزند مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی) مرداد 1394. روز تشییع شهدای غوّاص میاندورود در دفاع مقدّس در دارابکلا. ارسالی حاج حسین رنگین کمان

حُجَج اسلام شیخ محمدجواد مهاجر دارابی

و شیخ محمد نجفی (فرزند مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی)

مرداد 1394. روز تشییع شهدای غوّاص میاندورود

در دفاع مقدّس در دارابکلا.

ارسالی رنگین کمان.

چند عکس دیگر در اینجا


حجة الاسلام شیخ علی رمضانی دارابی فرزند طاهر


حجة الاسلام علی رمضانی دارابی فرزند طاهر


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. حاج علی کارگر. مجلس ختم پدر جناب رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی

حاج علی کارگر. مجلس ختم پدر جناب رنگین کمان


پدرمان حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی فرزند کبل آخوند ملاعلی. تاریخ درگذشت 26 دی ماه 1385. عکاسی فرزانۀ ساری


پدرمان حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی

فرزند کبل آخوند ملاعلی

تاریخ درگذشت 26 دی ماه 1385

عکاسی فرزانۀ ساری


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان


حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی. مسجد جامع دارابکلا. اسفند ماه 1395 عکاس: رنگین کمان


حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی

مسجد جامع دارابکلا

اسفند ماه 1395. عکاس: رنگین کمان


حُجج اسلام شیخ مرتضی و سید حسین شفیعی


حُجج اسلام شیخ مرتضی و سید حسین شفیعی


حُجج اسلام آقایان شیخ مرتضی دارابی امام جماعت مسجد جامع دارابکلا. سید حسین شفیعی دارابی. مسجد جامع دارابکلا. فاطمیه ی دوم. یکشنبه 23 اسفند 1394. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه


حُجج اسلام آقایان شیخ مرتضی دارابی

امام جماعت مسجد جامع دارابکلا

سید حسین شفیعی دارابی

مسجد جامع دارابکلا. فاطمیۀ دوم

یکشنبه 23 اسفند 1394

ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه


زیرنویس حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی بر این تصویر: «تصویریکه مشاهده میکنید جمعی ازنوجوانان راهنمایی درتابستان سال 1388 درطرح هسته فرهنگی جوان وبوستان معرفت ازدفترتبلیغات قم که مسئولیتش برعهده من درمسجدپایین محله دارابکلا برگزارمیشد که ازجناب اقای سید احمد هاشمی دبیر محترم یک جلسه دعوت بعمل امد جهت تنوع برایشان صحبت کنند».


زیرنویس حجة الاسلام مالک رجبی دارابی بر این تصویر:

«تصویریکه مشاهده میکنید جمعی ازنوجوانان راهنمایی

در تابستان سال 1388 درطرح هسته فرهنگی جوان و

بوستان معرفت ازدفترتبلیغات قم که مسئولیتش

برعهده من درمسجدپایین محله دارابکلا برگزارمیشد

که ازجناب اقای سید احمد هاشمی

دبیر محترم یک جلسه دعوت بعمل امد

جهت تنوع برایشان صحبت کنند»


سید رسول هاشمی. سید اسدالله حسینی. 1384. سه راه. عکاس: سید علی اصغر


سید اسدالله حسینی معلم مکتبخانۀ قرآن

سید رسول هاشمی. 1384

سه راه. عکاس: سید علی اصغر


دکتر شیخ باقر. سال 1382. منزل دارابکلا. عکاس: دامنه


دکتر شیخ باقر. سال 1382

منزل دارابکلا. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی. حاج علی چلوئی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی

حاج علی چلوئی. فروردین 1396 دارابکلامزار دارابکلا. روز 10 بهمن 1395

حُجج اسلام: شیخ مرتضی دارابی

شفیعی مازندرانی، سیدعلی صباغ دارابی


دامنه. سر قبر پدر و مادربزرگمان کربلایی فاطمه طالبی. اسفند سال 1385. عکاس: عاصم


دامنه. قبر پدر مرحوم شیخ علی اکبر طالبی

و مادربزرگمان کربلایی فاطمه طالبی

اسفند 1385. عکاس: عاصم


مدرسه علمیه مصطفی خان ساری


مدرسه علمیه مصطفی خان ساری


تابلوهای خوشنویسی جناب حجةالاسلام والمسلمین سید احمدآقا شفیعی دارابی مدیر محترم حوزه ی علمیه ی مصطفی خان ساری که آن را به تلگرام دامنه ارسال کردند


جهانیان همه گر منع کنند از عشق

من آن کنم که خداوندگار فرماید


تابلوی مکارم اخلاق: سخن رسول خدا (ص): انّی بعثتُ لاتُمم مکارم الاخلاق. تابلوهای خوشنویسی جناب حجةالاسلام والمسلمین سید احمدآقا شفیعی دارابی مدیر محترم حوزه ی علمیه ی مصطفی خان ساری که آن را به تلگرام دامنه ارسال کردند، تقدیم تان می شود. با سلام و سپاس فراوان از ایشان که دارای فضایل هستند و محبت و لطف دارند


تابلوی مکارم اخلاق: سخن رسول خدا (ص)

انّی بعثتُ لاتُمم مکارم الاخلاق

تابلوهای خوشنویسی جناب حجةالاسلام والمسلمین

سید احمدآقا شفیعی دارابی

مدیر محترم حوزه ی علمیۀ مصطفی خان ساری


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی. مراسم هفتم مادرم. 23 اردیبهشت 1394. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی

مراسم هفتم مادرم. 23 اردیبهشت 1394

مسجد جامع دارابکلا. عکاس: دامنه


آیة الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی


آیة الله العظمی مرحوم سید ابوالقاسم خوئی


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مکه


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی. مکه


شیخ وحدت. عباس آباد بهشهر

سال 1384 عکاس: سید علی اصغر

شیخ وحدت (حجة الاسلام والمسلمین ابوطالب طالبی دارابی). سدّ سلیمان تنگۀ ساری. ماه رمضان سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

شیخ وحدت. سدّ سلیمان تنگۀ ساری

ماه رمضان 1384 عکاس: سید علی اصغر

شیخ وحدت. سدّ سلیمان تنگۀ ساری. ماه رمضان سال 1384. عکاس: دامنه


شیخ وحدت. سدّ سلیمان تنگۀ ساری

ماه رمضان سال 1384. عکاس: دامنه


آقا حیدر طالبی دارابی (اخوی دامنه) 1362. عکاس: سیدعلی اصغر


شیخ حیدر طالبی دارابی (اخوی دامنه)

1362. عکاس: سیدعلی اصغر
دکتر شیخ باقر طالبی دارابی


شیخ وحدت قم. منزلش 16 شهریور 1393. عکاس: دامنه


شیخ وحدت قم. منزلش 16 شهریور 1393 عکاس: دامنه


روستای دارابکلا. از چب: مرحوم حاج حسن آهنگر. نوجوان کاپشن قرمز تقی آهنگر (حاج باقر موسی). مرحوم دامادی نماینده اسبق ساری در مجلس شورای اسلامی. وحید مهاجر. مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. نبی طالبی دارابی. نوجوان پایین تصویر حسن دباغیان (پسر مرحوم قاسم دباغیان) آن پشت هم باقر آریایی فر (حاج باقر موسی) در پست 2154 نیز از مرحوم آقا یاد نمودم


روستای دارابکلا. از چب: مرحوم حاج حسن آهنگر

نوجوان کاپشن قرمز تقی آهنگر (حاج باقر موسی)

مرحوم دامادی نماینده اسبق ساری

وحید مهاجر. مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی

نبی طالبی دارابی. نوجوان پایین تصویر حسن دباغیان (پسر مرحوم قاسم دباغیان)

آن پشت هم باقر آریایی فر (حاج باقر موسی)

در پست 2154 اینجا نیز از مرحوم آقا یاد نمودممرحوم آیة الله حاج سید رضی شفیعی دارابی

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبیحجة الاسلام والمسلمین

مرحوم حاج شیخ احمد آفاقی دارابیحُجج اسلام: شیخ جواد مهاجری

سید محمد شفیعی مازندرانی

سید حسین شفیعی دارابی

قم. سال 1394. منزل دامنهسوم مرحوم مادرم حاجیه مُلّا زهرا آفاقی دارابی

مسجد جامع دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر.

روز 22 فروردین 1394. از چپ: دامنه در حال ارائۀ متنی

با عنوان «مجسمۀ مادر»

حُجج اسلام آقایان: شیخ مرتضی دارابی

حاج شیخ علی مؤمنی دارابی. رفیق مان قربانعلی برزگر

و شیخ مهدی شیردل دارابیحُجج اسلام شیخ علی مؤمنی دارابی

(داماد مرحوم حاج آقاعلی شفیعی دارابی)

و سید جواد شفیعی دارابی مشهور به آق شفیع


هیأت قمر بنی هاشم. حجة الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعی مازندرانی سمت راست در حال سخنرانی و شعرخوانی در جمع هیأت قمر بنی هاشم بالامحله دارابکلا. اربعین سال 1393. قم. دو روحانی دیگر حُجج اسلام حاج شیخ اسماعیل دارابکلایی و آق سید حسین شفیعی دارابی. عکاس: حمیدرضا شهابی

حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد شفیعی مازندرانی سمت راست
در حال شعرخوانی در جمع هیأت قمر بنی هاشم بالامحله دارابکلا
اربعین سال 1393. قم
دو روحانی دیگر حُجج اسلام حاج شیخ اسماعیل دارابکلایی
و آق سید حسین شفیعی دارابی
عکاس: حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین سال 1393. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی


هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا

قم. اربعین سال 1393

حجة الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی

عکاس: حمیدرضا شهابی


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مکه. مزار گمنام شهداء «فخّ» در شارع الشّهداء و نزدیک مسجد تنعیم


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

مکه. مزار گمنام شهداء «فخّ»

در شارع الشّهداء و نزدیک مسجد تنعیم

بقیه اینجادکتر شیخ باقر طالبی دارابی


حُجج اسلام: شیخ محمد جواد غلامی دارابی و شیخ محمد بابویه دارابی. قم. 11 شهریور 1395. شهادت امام جواد _علیه السّلام_ منزل حجة الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی. قم. عکاس: دامنه


حُجج اسلام: شیخ محمد جواد غلامی دارابی و

شیخ محمد بابویه دارابی. قم. 11 شهریور 1395

شهادت امام جواد _علیه السّلام_ منزل حجة الاسلام

حاج احمد آهنگر دارابی. قم. عکاس: دامنه