سه روستای میاندورود مازندران

شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ق.ظ دامنه |
عکسهای روحانیون دارابکلا

عکسهای روحانیون دارابکلا

حُجج اسلام سیدباقر سجادی. حاج شیخ احمد آفاقی (عموزادۀ مرحوم مادرم)، شیخ مرتضی دارابی امام جماعت محترم مسجد جامع دارابکلا. شیخ حسین زارع اهل روستای وارمی. عکاس: سیدعلی اصغر


حُجج اسلام سیدباقر سجادی.

حاج شیخ احمد آفاقی (عموزادۀ مرحوم مادرم)

شیخ مرتضی دارابی امام جماعت محترم مسجد جامع دارابکلا

شیخ حسین زارع اهل روستای وارمی. عکاس: سیدعلی اصغر


حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی از مسئولان محترم بسیج سپاه پاسداران. مقیم تهران


حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

از مسئولان بسیج سپاه پاسداران. مقیم تهران


سپاه سورک. سال 1364. روز اعزام به جبهۀ دارابکلایی ها. ردیف ایستاده از راست: مجتبی رمضانی. دامنه. مصطفی آهنگر. حاج کبل سید محمد. علی اکبر آهنگر. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. اصغر رنجبر. مرحوم مصطفی مؤمنی. جعفر رجبی. نفرات نشسته از چپ: علی رزاقی. مرحوم سید ابراهیم حسینی. یوسف آهنگر ذاکر اهلبیت (ع). احمد بابویه. خلیل آهنگر (جوشکار). حسن آهنگر. عکاس: نقی طالبی


سپاه سورک. سال 1364

روز اعزام به جبهۀ دارابکلایی ها. ردیف ایستاده از راست:

مجتبی رمضانی. دامنه. مصطفی آهنگر

حاج کبل سید محمد. علی اکبر آهنگر

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

اصغر رنجبر. مرحوم مصطفی مؤمنی. جعفر رجبی

نفرات نشسته از چپ: علی رزاقی. مرحوم سید ابراهیم حسینی

یوسف آهنگر ذاکر اهلبیت (ع). احمد بابویه

خلیل آهنگر (جوشکار). حسن آهنگر. عکاس: نقی طالبی


حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه


حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری

سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی

قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394

عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه


و

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی استاد محترم حوزه و دانشگاه


حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی


بهزاد طالبی؛ پسر دکتر شیخ باقر. 22 بهمن 1394. عکاس: دامنه


بهزاد طالبی؛ پسر دکتر شیخ باقر.

22 بهمن 1394. عکاس: دامنه


سید محسن سجّادی. سید حجت شفیعی. حُجج اسلام حاج شیخ احمد آفاقی. سید باقر سجادی. عکاس: سیدعلی اصغر. دامنه گیرندۀ جایزه را نمی شناسد


سید محسن سجّادی

سید حجت شفیعی. حُجج اسلام

حاج شیخ احمد آفاقی. سید باقر سجادی

عکاس: سیدعلی اصغر. دامنه گیرندۀ جایزه را نمی شناسد


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی


نشست با گروه وات ساب. دهیاری دارابکلا. از راست: مهدی مقتدایی. دامنه. میثم رحیمی. معین آهنگر. جانباز حسین جوادی نسب. دکتر شیخ باقر. سیدایمان هاشمی. سیدمحمد موسوی مرحوم میراحمد


نشست با گروه واتساب. دهیاری دارابکلا

از راست: مهدی مقتدایی. دامنه. میثم رحیمی. معین آهنگر

جانباز حسین جوادی نسب. دکتر شیخ باقر

سیدایمان هاشمی. سیدمحمد موسوی مرحوم میراحمد


حجت الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. عکس از حسین رمضانی مدیر وبلاگ رنگین کمان. اردیبهشت 1394 روستای دارابکلا


حجت الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

عکس از حسین رمضانی مدیر وبلاگ رنگین کمان

اردیبهشت 1394 روستای دارابکلا


حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی. مراسم جشن عروسی پسرم مهندس عادل طالبی دارابی. قم تالار هتل نیاوران. از راست: مهندس عاصم طالبی دارابی. عمواصغر دارابکلایی. ابراهیم. حسن رجبی. مهدی رمضانی. محمد بابویه. شهریور 1393. عکاس: دامنه


حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی

مراسم جشن عروسی پسرم مهندس عادل طالبی دارابی

قم تالار هتل نیاوران. از راست: مهندس عاصم طالبی دارابی

اصغر دارابکلایی. ابراهیم. حسن رجبی

مهدی رمضانی. محمد بابویه. شهریور 1393. عکاس: دامنه


دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب. دارابکلا. منزل. سال 1382. بوسه بر گونه ی پدر. عکاس: عارف


دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام حاج شیخ علی اکبر طالبی دارابی

ابن کبل آخوند ملا علی ابن ملا حیدر ابن ملا طالب

دارابکلا. منزل. سال 1382. بوسه بر گونه ی پدر

عکاس: عارف


حُجج اسلام: شیخ روح الله حبیبی که فقط سر و دستش پیداست. مرحوم شیخ علی اکبر طالبی پدر دامنه. داماد مرحوم شیخ هادی مهاجری. مهاجری پسر حاج شیخ هادی.. مرحوم حاج علی شفیعی شوهرعمه دامنه. مرحوم آیت الله آقا دارابکلایی. عکس از آلبوم اختصاصی دامنه


حُجج اسلام: شیخ روح الله حبیبی که فقط سر و دستش پیداست

مرحوم شیخ علی اکبر طالبی پدر دامنه

داماد مرحوم شیخ هادی مهاجری. مهاجری پسر حاج شیخ هادی

مرحوم حاج علی شفیعی شوهرعمه دامنه

مرحوم آیت الله آقا دارابکلایی

عکس از آلبوم اختصاصی دامنه


شیخ وحدت. جادۀ جنگل کیجاقلعۀ روستای دارابکلا. سال 1385. عکاس: سیدعلی اصغر


شیخ وحدت. جادۀ جنگل کیجاقلعۀ روستای دارابکلا

سال 1385. عکاس: سیدعلی اصغر


مهندس محمد عبدی. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ روح الله حبیبی و مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. روز عقد مهندس محمد عبدی. منزل سید میرمیر اسماعیل

مهندس محمد عبدی

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ روح الله حبیبی

و مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی

روز عقد مهندس محمد عبدی. منزل سید میرمیر اسماعیلحجة الاسلام والمسلمین سید احمدآقا شفیعی دارابی مدیر حوزه مصطفی خان ساری


حجة الاسلام والمسلمین سید احمدآقا شفیعی دارابی

مدیر حوزه مصطفی خان ساریبیت پسر عمه ام حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. دامنه و آقاشفیع. جمعه شب، هشتم مرداد 1395. عکاس: مهندس رحیمی داماد ایشان


بیت پسر عمه ام حجة الاسلام والمسلمین

آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. دامنه و آقاشفیع

جمعه شب، هشتم مرداد 1395

عکاس: مهندس رحیمی داماد ایشاندامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی اِبن کبل آخوندملاعلی. دارابکلا. سال 1382. پشت خونۀ حاج رضا دارابکلایی


دامنه و مرحوم پدرم حجة الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی

اِبن کبل آخوندملاعلی. دارابکلا

سال 1382. پشت خونۀ حاج رضا دارابکلاییحجة الاسلام والمسلمین حاج سید جواد شفیعی دارابی (پسر عمه ام). سمت راست هم داماد ایشان است. شب 11 شهریور 1395. شهادت امام جواد _علیه السّلام_ منزل جناب حجة الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی در قم. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین

اج سید جواد شفیعی دارابی (پسر عمه ام)

سمت راست هم داماد ایشان است.

شب 11 شهریور 1395. شهادت امام جواد علیه السّلام

منزل جناب حجة الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی

قم. عکاس: دامنه


قم. 1358. آلبوم اختصاصی دامنه. پس از رفتن به جماران برای دیدار امام خمینی: از راست: اصغر رنجبر. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. مصطفی آهنگر. علی اکبر آهنگر دو نفر ایستاده: از راست: سیدعسکری. دامنه. عکاس: سید علی اصغر

قم. 1358. آلبوم اختصاصی دامنه

پس از رفتن به جماران برای دیدار امام خمینی

از راست: اصغر رنجبر. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی

مصطفی آهنگر. علی اکبر آهنگر دو نفر ایستاده

از راست: سیدعسکری. دامنه.

عکاس: سید علی اصغر


شهید حجت الاسلام سید جواد شفیعی دارابی


شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابیاولین تئاتر سیاسی دارابکلا به کارگردانی سید علی اصغر و پشتیبانی روانشاد یوسف. سال 1358. آلبوم اختصاصی دامنه. از راست: خلیل جوشکار. حاج سید تقی شفیعی. نقی طالبی. شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. دامنه. جعفر. علی ملائی. موسی رجبی. نشسته از چپ: اسماعیل آهنگر کاظم. حسن. احمدشیردل. سید کاظم صباغ. دو نفر جلو هم یوسف آهنگر و آق حیدر اخوی دامنه. عکاس: دوربین خودکار نقی طالبی


اولین تئاتر سیاسی دارابکلا به کارگردانی سید علی اصغر

و پشتیبانی روانشاد یوسف. سال 1358

آلبوم اختصاصی دامنه. از راست: خلیل جوشکار

حاج سید تقی شفیعی. نقی طالبی

شهید حجت الاسلام سیدجواد شفیعی. دامنه. جعفر

علی ملائی. موسی رجبی

نشسته از چپ: اسماعیل آهنگر کاظم

حسن. احمدشیردل. سید کاظم صباغ

دو نفر جلو هم یوسف آهنگر و آق حیدر اخوی دامنه

عکاس: دوربین خودکار نقی طالبیقبر حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی. مزار دارابکلا. غروب پنجشنبه روز سیزده بدر عید نوروز 1394. عکاس: دامنه

قبر حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی

مزار دارابکلا. غروب پنجشنبه روز سیزده بدر

عید نوروز 1394. عکاس: دامنه


امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر. یاد پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دارابی به خیر که این امامزاده را حراست و ترمیم نمود


امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا

سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

یاد پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی دارابی به خیر

که این امامزاده را حراست و ترمیم نمود


شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی


شهید حجة الاسلام سید جواد شفیعی دارابی

یادش جاویدان و نغمۀ نوحه های مصائب عاشورایش ماناحجة الاسلام والمسلمین شیخ موسی دارابی نیا. شهریور 1395. منزل حاج احمد. عکاس: دامنه


حجة الاسلام شیخ موسی چلوئی دارابی نیا.

شهریور 1395. منزل حاج احمد. عکاس: دامنهحجة الاسلام والمسلمین آق سید شفیع شفیعی دارابی. شهریور 1395. مراسم شهادت امام جواد (ع). منزل حاج احمد. عکاس: دامنه


حجة الاسلام والمسلمین آق سید شفیع شفیعی دارابی

شهریور 1395. مراسم شهادت امام جواد (ع)

منزل حاج احمد. عکاس: دامنهووو


حجت الاسلام شیخ محمد بابویه دارابی شیخ قربان


حجت الاسلام شیخ محمد بابویه دارابی شیخ قربانو


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری


دوست گرامی ام حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری


دوست گرامی ام حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتریو


روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان


روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا

مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان


روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان


و


روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان


روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا

مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام شیخ روح الله حبیبی و مرحوم آیه الله آقادارابکلایی. مرحوم حاج سیف الله رمضانی دارابی و مرحوم حاج مرتضی آهنگر دارابی. مراسم عقد مهندس محمد عبدی سنه کوهی. منزل سیدمیرمیر اسماعیل


حجة الاسلام شیخ روح الله حبیبی

و مرحوم آیه الله آقادارابکلایی

مرحوم حاج سیف الله رمضانی دارابی

و مرحوم حاج مرتضی آهنگر دارابی.

مراسم عقد مهندس محمد عبدی سنه کوهی

منزل سید میرمیر اسماعیل. بقیه اینجادامنه و مرحوم پدرم. گرگان

روستای قشلاق. سال 1381دارابکلا از زاویۀ بَبِرخاسه. 17 فروردین 1396. عکاس: جناب یک دوست


شهر خمین. منزل امام خمینی. سال 1382. حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه. عکاس: عاصم


خمین. منزل امام خمینی. سال 1382.

حجت الاسلام حاج احمد آهنگر دارابی. دامنه. عکاس: عاصم


مَدرَس و حُجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا. ارسالی جناب رنگین کمان. 15 دی 1395


مَدرَس و حجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ روستای دارابکلاحیاط آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ روستای دارابکلاونمای بیرونی آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ روستای دارابکلا


و


حیاط آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا

ارسالی جناب رنگین کمان. 15 دی 1395برای عکس های آقامدرسه، (پست 4061 اینجا)

با عنوان «آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا» را

در 16 دی 1395 در دامنه نوشتم. نیز در 26 دی 1392

(در پست 75 اینجا)

با عنوان «مدرسۀ علمیۀ امام صادق دارابکلا»

پستی ویژه نوشته بودم


قبر پدربزگ مادری مان شیخ باقر آفاقی و عموزادۀ مادرم حاج شیخ احمد آفاقی. 13 فروردین 1394. عکاس: دامنه


قبر پدربزگ مادری مان شیخ باقر آفاقی

و عموزادۀ مادرم شیخ احمد آفاقی

 13 فروردین 1394. عکاس: دامنه


روحانیت دارابکلا

۹۶/۰۹/۰۴ موافقین ۰ مخالفین ۰
دامنه |

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی