مراسم میلاد فرخندۀ

پیامبر رحمت (ص) و پیشوای صادق (ع)

در مسجدجامع روستای دارابکلا
14 آذر 1396
عکسهای ارسالی جناب رنگین کمان

و

غلام یزدانی

ارسالی رنگین کمان به دامنه

اصغر ابراهیمی. محمدصادق بابویه. سیدحسین شفیعی. سیدمحسن سجادی

منبر حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی

آق اسدالله سجادی. پشت سرش محمدحسین مهاجر. آق علی پورصمد

حجت الاسلام سیدحسین شفیعی. میرعلی محمد موسوی. سیدحسین عمادی

از چپ: رضا آهنگر طالب. قاسم ملایی. موسی بابویه. حسین رمضانی (پسرخاله دامنه) آق اسدالله

14 آذر 1396 مسجدجامع دارابکلا

این دوعکس منبر در اوسا به مناسبت شب میلاد. عکس از جناب خلیل

مراسم روستای اوسا در همین شب

شب میلاد مبارک

حاج حسین رجبی دارابی. شیخ ابراهیم بابویه دارابی

و

نمی شناسم

حاج عباسعلی. موسی.  محمدتقی. اصغر ابراهیمی. رحمان. آق سیدحسین. شیخ مهدی شیردل

حُجج اسلام: شیخ مرتضی چلوئی. شیخ مهدی شیردل. سیدحسین شفیعی دارابی

سیدرسول هاشمی. سیداحمد هاشمی. حجت الاسلام سیدحسین شفیعی

بسیار ممنونم از جناب رنگین کمان

سیدرسول هاشمی. حجت الاسلام سیدحسین شفیعی

این هم عکس هوایی روستای دارابکلا و جامخانه

بالا لاین تکیه پیش به سمت پایین محله. پایین لاین تکیه پیش به سوی ببخیل