دامنه

دامنه. دی 1396. دارابکلا


دامنه. دی 1396. مشهد


دامنه. علی ملایی. دی 1396. دارابکلا


دامنه. علیرضا آهنگر. دی 1396. دارابکلا


بهنام رجبی. دی 1396. صحن آزادی حرم امام رضا (ع) مشهد
عکاس: دامنه


سرده مُرسم. دی 1396. بازدید دامنه
از ورزش بدن سازی رُفقا در زمین فوتبال اوسا


دامنه. دی 1396


دامنه. جنگل گلستان. دی 1396
عکاس: خانوادۀ دامنه


دامنه. مشهد


دامنه. دی 1396. اتوبان تهران قم


حرم امام خمینی. آخر آذر 1396. از راست، خواهرانم:
طیّبه (آفتاب). کلثوم. طاهره. خانوادۀ دامنه. خواهرم فاطمه


دامنه. جاده فیروزکوه


دامنه. دی 1396.
خونۀ اسماعیل دارابکلایی


جناب یک دوست


دامنه. آلاچیق هتل گلشن رضوی مشهد
عکاس: بهنام رجبی. دی 1396.


قم. منزل. خواهرنم: کلثوم. فاطمه. طاهره. طیبه
27 آذر 1396. عکاس: دامنه


و


دامنه. محمدحسین. دی 1396. یک گفت و گوی سرپایی
ولی جدّی و محترمانه


جاده فیروزکوه. دی 1396
محل حادثه رانندگی روانشاد یوسف رزاقی


ضلع شمال غربی حرم امام خمینی
آخر آذر 1396. عکاس: دامنه


دامنه. مجتمع لالۀ بجنورد
دی 1396. عکاس: حسن


دامنه. رفیق گرامی مهندس عبدی
دی 1396. دفتر کار عبدی در شهر سورک جاده فرودگاه


دوشنبه بازار یورمله از زاویه حیاط دامنه
دی 1396. عکاس: دامنه


دامنه. سرده اوسا. مُرسم
دی 1396. عکاس: سید علی اصغر


دنا


دامنه. مجتمع لالۀ بجنورد
دی 1396. عکاس: حسن


جاده مُرسم


دامنه. مشهد. دارالزُهد. آینه
دی 1396. عکاس: بهنام


دامنه. آلاچیق هتل گلشن رضوی مشهد
دی 1396. عکاس: بهنام رجبی


دامنه. دی 1396. عکاس: هادی


هنوز هم از جنگل دارابکلا چوب جنگلی استحصال می شود
تعجب کردم از مسیر گردنۀ امامزاه علی اکبر اوسا دارابکلا
از این تریلی حمل کُنده درخت عکس انداختم


و


دامنه. خواهزاده ام هادی رمضانی


دامنه. دارالحُجّه حرم امام رضا
دی 1396. عکاس: حسن


بهنام رجبی. آلاچیق هتل گلشن رضوی مشهد
عکاس: دامنه. دی 1396.


دامنه. علی آقا غزلی. دی 1396.


دامنه. مشهد


دامنه. دوست گرامی ام جناب محمد دباغیان دهیار ارجمند دارابکلا
دی 1396. گفت و گو و بازدید به اتاق هم از پروژه های زیربنایی دارابکلا
که با تدبیر و همت او بخوبی اجرا شده و می شود
خداقوت. متن و گزارش خودم را خواهم نوشت

دامنه. مجتمع لالۀ بجنورد
دی 1396. عکاس: حسن


دامنه. خواهرزاده ام مهدی رمضانی. دی 1396.


دامنه. امیر دارابکلایی


سردۀ اوسا. از راست: پسر حسن عارف زاده. سید علی اصغر.
جعفر رجبی دارابی دی 1396. عکاس: دامنه


دامنه. حجت الاسلام سید محمد شفیعی. مشهد. صحن آزادی
از ایشان ممنونم بایت دیدار و مجموعه گفت و گوها که صورت داد
دی 1396


دامنه. امیر رضا


دامنه. علی غزلی فرزند رفیق قدیمی ام آقا مرتضی غزلی


دامنه. دی 1396.


دامنه


و


و


اقدام بسیار خوب هتل گلشن رضوی مشهد: سفره کاغیذ قابل جذب
به جای نایلونی تخریب کننده بوم زیست
دی 1396. عکاس: دامنه


دامنه. مجتمع لالۀ بجنورد
دی 1396. عکاس: بهنام


دامنه. خونه خواهرزاده ام فهیمه


امامزاده عبدالله گرگان. دی 1396. عکاس: دامنه


دامنه. صحن آزدی حرم رضوی
دی 1396


حسن رجبی. بهنام. مشهد
دی 1396. هتل گلشن رضوی. عکاس: دامنه


دامنه. علیرضا آهنگر. دی 1396. دارابکلا
یک گفت و گوی مشاورتی


دامنه. مشهد. دی 96. عکاس: ام البنین دارابکلایی


و


و


و


دامنه. خونۀ سید علی اصغر شفیعی دارابی
دی 96. عکاس: سید علی اصغر


سید علی اصغر. ۱۳۹۶


دامنه. خونۀ سیدعلی اصغر شفیعی دارابی
دی 96. عکاس: سید علی اصغر
شبی سرشار از نشاط و دلدادگی


دامنه. جناب یک دوست. دی96.


دامنه. سید محمد رئیسی سجادی
دی 1396. عکاس: جناب یک دوست
و

و


و


و


و


دامنه. حاج علی ملایی. دی 1396.


و


و


و


و


و


و


و


عکاس: سید علی اصغر


و


دامنه. حرم امام رضا. دی 96.


و


دکتر شیخ باقر طالبی


و


دامنه. عکاس: سید علی اصغر


و


دیدار با رفیقم حسن آهنگر. آقامدرسه پیش
دی 1396


و


دامنه دی 1396.


محسن. امیرمحمد. ابوالفضل. به ترتیب فرزندان ابراهیم. علی. امیر دارابکلایی
دی 1396. عکاس: دامنه


دامنه. باجناق و رفیقم عیسی رمضانی. دی 1396


دامنه. دفتر کار مهندس عبدی. دی 1396


دامنه. نمای ورودی هتل گلشن رضوی مشهد
دی 1396. عکاس: جناب زیارتی


و


دامنه. جناب علی اکبر آهنگر
آهنگرمحله دارابکلا. دی 1396. عکاس: رنگین کمان


دامنه. رنگین کمان. دی 1396. عکاس: هادی رمضانی


و


و


و


و


دیدار با شیخ وحدت به مناسبت بازگشت از زیارت نجف و کربلا

و


دامنه. عادل. نوه ام علی


دی 1396 دارابکلا


و


و


و


و