مرحوم فیضی ذاکر اهل بیت (ع) در دارابکلاتشییع جنازۀ شهید نادعلی کلایی. در مسیر جادۀ دارابکلا به اوسا

تولد: 1346/3/6 مُرسم. میاندورود

شهادت: 1366/05/12 مهران

مدفن امامزاده علی اکبر اوسا

برخی را شناختم: سید حسین شفیعی (سیدرضا). کاظم خراسانی

عقیل آهنگر. حسین بابویه نجار. تقی بابویه عموی احمد بابویه

ارسالی جناب خلیل از اوسا به دامنهتشییع جنازۀ شهید موسی آهنگری دارابی اوسایی

تولد: 1346/03/01  اوسا. میاندورود

شهادت: 1362/06/24 مهران.

مدفن امامزاده علی اکبر اوسا

از جلو: موسی رجبی. اخوی ام حیدر طالبی (پیراهن سرمه ای).

مهدی آهنگر (طالب حاجی)جعفر رجبی.

اسماعیل مهاجر. مرحوم مصطفی مؤمنی.

حاج حسن بابویه. جعفر رمضانی

ارسالی جناب خلیل از اوسا به دامنهتشییع جنازۀ طلبۀ شهید حسن بابویه دارابی

تولد1348/6/7 دارابکلا. میاندورود

شهادت 1364/5/8 هورالعظیم

مدفن گلزار شهدای روستای دارابکلا

سن هنگام شهادت 15 سال و 11 ماه

ارسالی جناب خلیل از اوسا به دامنهپسرخاله ام حسین رمضانیسیدموسی صباغ دارابی مُرسمی. مهندس دامادی نمایندۀ ساری

ارسالی جناب خلیل از اوسا به دامنهانتصاب سید موسی صباغ دارابی مُرسمی به عنوان سرپرست

هیأت ورزشی کارگری میاندورودرضا پسر مهندس محمد عبدی سنه کویی سال 1396.حاج خلیل جوشکار. حسن رجبی (مرحوم حاج محمد قصاب)

ارسالی رنگین کمانملاولی حسین دارابکلایی. ارسالی رنیگن کمانتیم فوتبال نوجوانان شهدای اوسا به مربی گری رضا عظیمی

ارسالی جناب خلیل آهنگر از اوسا به دامنهبا آرزوی موفقیت در درس و ورزش هر دوآهنگرمله دارابکلا به سمت مزار و تپۀ غربی.

عکس با هلی شات. ارسالی رنگین کمانتعریض و بلوار سازی جادۀ اوسا

آذر 1396. ارسالی جناب خلیل آهنگر از اوسا به دامنهدارابکلا از زاویۀ هوای پایین صحراقلیان که بسیار برای ریه و قلب مضرّه

همه با قلیان و تمکوچولوه خاطره دارندهیمه کوپا. (دِپوی هیزم) از رنگین کماننظر سید علی اصغر دربارۀ دامنه در اینستاگرام رنگین کمان:

ذیلِ عکسی که بر روی الاغ در جبهه مریوان

در سال 60 نشسته ام

دامنه : من پَر پیازی بیش نیستم

نظر آن رفیق نسبت به من

نشانِ لطف، محبت و حُب عمیق متقابل استیکی از پست های دامنه با  46 نفر آنلاینحجة الاسلام مرحوم سید علی عمادی اوسایی

برادرِ سید ابراهیم ترمی نجّارنبی طالبی و مرحوم مهدی آهنگر حاج محمود

ارسالی رنگین کمان
مرحوم مهدی مشهور به میدی و حسین گرجیمرحوم اسماعیل دستیار مشهور به اسمِلمَلی

ما او را عمو صدا می کردیم چون عموزاده خاندان ماست

خدا رحمتش کند. مردی توانمند و نجار و خوش مرام بود

ارسالی جناب یک دوستچاه «هفت روز» امامزاده داوود دارابکلا

دی 1396. ارسالی رنگین کمان

در بارۀ این چاه متنی خواهم نوشتوحاج کبل سید محمد شفیعی و حاج علی غلامی


    

سید مجید شفیعی نفر وسط

از راست دوم محمدتقی میرزایی


    

عسکر رمضانی (حبیب الله) نفر راست

عیسی رزاقی برادر روانشاد یوسف


    

ذاکران اهلبیت (ع) سیدمحمد شفیعی.(عکاس:یک دوست)

مختار آهنگر دارابی.عکاس: رنگین کمانمرحوم اسماعیل طالبی پایین محله

خاطره ام است او معمولاً با صدای بَم خود

بینگوم پیرزا (بوته بادمجون) می فروختعکس هوایی دارابکلاگلدستۀ مسجد و تکیه بالای دارابکلا

18 دی 1396

عکاس: عاصمقبر مرحوم آیت الله شیخ محمدباقر دارابکلایی

مزار روستای دارابکلا. شهرستان میاندورود

21 دی 1396. عکاس: دامنهآذر ماه 96 دارابکلا. عکاس: سید علی اصغرعیسی رزاقی. ارسالی رنگین کمانحجت الاسلام سیدمحمد شفیعی مشهد و فرزندش سید صدراارسالی جناب ایشان به دامنه. حرم امام رضا علیه السلامدامنه در نقاشی علیرضا. دی 96.روستای اوسا از زاویۀ هوایی. دی 1396

عکس با دستگاه هلی شات. ارسالی رنگین کمان