می پسندم؛ زیاد. مقاومت در عین زیبایی


عکاس: جناب یک دوست


دبیرستان شهید سیروس اسماعیل زاده. 9 بهمن 1396 دارابکلا
بسیار زیباست این صحنه درخشنده. ممنونم ممنون که
یاد شهیدان مظلوم دفاع مقدس دارابکلا را در برفِ بهمن ثبت کردی


گردنۀ تشنی سر امامزاده علی اکبر اوسا_دارابکلا
دیدنی ست این


جناب یک دوست و پسرش امیرطاها طالبی دارابی


وهم زیباست زاویۀ تصویر و هم بخوبی میزان حجم بارش برف را نشان می دهد


نمایی از دارابکلا، سردی و بُرودت در این عکس، زیباست


قنات پشون روستای دارابکلا


چلکاچین جنگل دارابکلا میاندورود مازندران ایران. 9بهمن96


عکاس: جناب یک دوست؛ هنرمند گرانقدر و برجستۀ دارابکلا


و


برف 9 بهمن 96 دارابکلا. سید قاسم هاشمی


آدم برفی توسط زهرای حمیدرضا


و


یک روز شاد و خاطره انگیز برفی برای دارابکلایی ها


و


دانش آموزان دارابکلایی در برف 9 بهمن 1396


یخبندان و یک روز برفی دارابکلا


انارقلّت روستای دارابکلا


و


امیدوارم مردم قدر این جنگل را بدانند و از آن پاسبانی کنند


آسمان به رنگ گرم لاجورد. زمین به زنگ مخمل برف


از جناب یک دوست بسی ممنونم


و


و


و


نمی شناسم


و


این صحنه هم سوز سرما را می رساند و جالبه


این تصویر را با آن درخت زیبا می پسندم
یاد قدیم دورۀ تیکا و جیکازنی افتادم؛ البته با درزین نه تیفنگ


حجم برف؛ پس عالی باریده


و


دامنه هم در 8 بهمن در برف بوده: اینجا


و


و


جنگل دارابکلا زیر برف 9 بهمن 1396 خدای باری تعالی


پِشخانۀ جناب یک دوست


خدایا شکر به نعمت هایت و به خلقت زیبایت


برف 9 بهمن 96 داراب کلا


دامنه: داده های خدا شکر دارد و
نداده های خدا
دعا می خواهد و حکمت و طلَب و طرَب


شبیه قزاستان شده دارابکلای برفی


درود به یک دوست که ذوق دارد و احساس


یادمان به پرندگان دون بدیم نه طُعمه


افرایی دارابکلا


دیگران کاشتند ما خوردیم. ما بکاریم آیندگان بخورند


و


لامپ روشن به این صحنه زیبایی بخشیده


سه راهی امامزاده علی اکبر اوسا از سمت جنگل دارابکلا


عکاس: جناب یک دوست


سه راهی یورمله به سمت اوس صحرا >>>
عکسهای پایین ارسالی علیرضا
برف 9 بهمن 96 دارابکلا. عکاس: علیرضااز نعمت های خدا: جنگل و برف و زیبابی ها و انسان هااین نما بسیار دیدنی ستودر این سوز برفی
به یاد حیوانات و پرندگان و چرندگان و درندگان هم باشیمجالب استاز علیرضا ممنونم بابت ثبت خوب و هنرمندانۀ عکس برف
و ارسال به دامنهودو عکس بالا و زیر شبیه فیلم های سینمایی ست