دارابکلا. اسفند1396. عکاس: جناب یک دوست


رؤیا


بقا


و


فراخنا


درازا


یال ها


جادۀ روستای اوسا. عکاس: جناب یک دوست


و


محمد آهنگر بنّا و حاج فتحعلی مُرسم


و


و


پسر اکبر رنجبر (نوه پسری اصغر رنجبر و نوۀ دختری صادق بابا علی)


عیسی رمضانی رجب


و


طبیعت دارابکلا در آستانۀ بهار


دسته گل عروسی بهنام دهقان.
اسفند1396. عکاس: جناب یک دوست


و


مازکندل


شیارهای دارابکلا


دامنۀ جنوب شرقی دارابکلا سمت سوی اوسا


دامنه های انارقلت دارابکلا


و


سه راهی اوسا دارابکلا جنگل در تقاطع قارت خیل


قَبسنی بِن دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست
قَبسنی مخفّف قبرستانی ست


یاد خاطره ها


شکوفه ها


دامنۀ انارقلت از زاویۀ قبسنی بِن


گیاه روغنی کُلزا در دارابکلا


و


و


و


و


منزل مرحوم حجت الاسلام شیخ روح الله حبیبی


پل یورمله. یاد اَسیوی پدربزرگم کبل آخوند به خیر
من اینجا بزرگ شدم و نوجوانی ام این مسیرها گذشت


باکّله جار دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست


و


نمی دانم دقیق کجاست


همزیستی گل و حشرۀ پِچاک


فکر کنم توت فرنگی ست


اسفند 1396


طلوع


جناب یک دوست در حال قرائت قرآن
عکاس این عکس: سیدعلی اصغر


عاصم. ارائۀ متن. عکاس این عکس: سیدعلی اصغر


شب چهلم فاطمه دارابکلایی از نگاه جناب یک دوست


و


هدیه به روانشاد فاطمه


و


و


آقای میرزایی در حال قرائت قرآن


شب چهلم فاطمه دارابکلایی 27 بهمن 1396 تکیۀ دارابکلا


14 اسفند 1396 پیشکسوتان فوتبال سالنی دارابکلا
جناب یک دوست و اسماعیل


ضمن سلام به همگی شما در تصویر
ممنونم که اسماعیل مصیبت دیده را تنها نمی گذارید


ممنونم از جناب یک دوست در ثبت تصویر این پست