جانباز دفاع مقدس حسین جوادی نسب

 

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

 

سید جواد شفیعی دارابی

 

معین آهنگر دارابی

 

معین آهنگر دارابی

 

مهندس محمد لاری دارابی

 

جناب جلیل قربانی

 

حجت الاسلام محمد جواد غلامی دارابی

 

سید محمد موسوی دارابی

 

جلیل محسنی. ارسالی حمید عباسیان. شهریور 1397.

 

از راست: مهدی مقتدایی. دامنه. 25 خرداد 1397.

 

سید میثم (ابراهیم) شفیعی دارابی

 

حسن آهنگر دارابی غلام

 

معین آهنگر دارابی

 

عیسی آهنگر دارابی

 

محمد حسین آهنگر دارابی


و

عارف آهنگر دارابی

 

حسن آهنگر دارابی و حاج غلام آهنگر دارابی

 

دکتر محسن آهنگر دارابی. آمریکا

 

سید محمد موسوی دارابی

 

صفر قلی زاده

 

میثم رحیمی

 

و

 

و

 

محمد حسین آهنگر دارابی

 

سید باقر شفیعی دارابی مرحوم سید ابوطالب

 

صفر قلی زاده

 

تصادف در سه راهی اوسا دارابکلا. مرداد 1397. عکس از خلیل آهنگر اوسا

 

ارسالی امیر (علیرضا) رمضانی

 

مرحوم حسن بابویه معلم نشسته سمت راست

 

علی هاتفی نیا

 

جشن هفت چشمۀ اوسا

 

حسن قاسمی

 

فوتبالیست های دارابکلا

 

مسابقۀ کُشتی دارابکلا

 

 
حجت الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی
 
 
حجت الاسلام شیخ مالک رجبی دارابی
 
 
و
 
و
 
و

 

 

شهید محدباقر مهاجر دارابی. کنار شهید رجایی