عکس از مهدی آهنگر

روستای سنه کوه. دوم فروردین 1397. از مهندس عبدی

عکاس جناب یک دوست

حاج کبل سیدمحمد شفیعی. اصغر دارابکلایی.
27 بهمن 1396. چهلم فاطمه دارابکلایی. عکاس: جناب یک دوست

اوسایی ها: سیدهاشم ترمی. قربان شاکری
ارسالی خلیل آهنگر اوسایی

شیخ عیسی مهاجر. ارسالی رنگین کمان

و

سیدعلی اصغر شفیعی دارابی

سیدعلی اصغر. 27 اسفند 1396. دارابکلا

و

حاج کبل سیدمحمد شفیعی دارابی

جناب یک دوست. 19 اسفند 1396.

مقایسۀ چهره های چپ و راست ایران (اینجا)

یوسف عزیزم به دیدنم بیا. 18 اسفند 1396. (اینجا)

لیف روح قسمت 212. (اینجا)

داستان کوتاه: فرار از زندگی (اینجا)

مصطفی جمالی. ارسالی رنگین کمان

روستای سنه کوه. 18 اسفند 1396. ارسالی مهندس عبدی

و

کربلا. 21 اسفند 1396. حاج باقرموسی. حاج رضا دارابکلایی

حجت الاسلام صباغ. غلام یزدانی. علی رزاقی

کربلا. 21 اسفند 1396. حاج رضا دارابکلایی. امیر. علی رزاقی

و

و

و


دارابکلا. این عکس ارسالی رنگین کمان

این عکس ارسالی رنگین کمان

ارسالی خلیل آهنگر اوسا

اوسا از زاویۀ یال جنوبی. ارسالی خلیل آهنگر اوسا

یادباود شهدای روستای اوسا

کاهوی روستای اوسا

یک اوسایی در حال خصیل کردن

کویریات دامنه (تاریخ را کیا می سازند؟)

(نفسِ آدمی از نظر امام هادی)

لیف روح (پس ز کوزه آن تلابَد که دَروست)

هم دانشگاهی و دوست گرامی ام وکیل محترم جناب براتعلی پور

و

نوۀ احمد بابویه دارابی

و

پدر و مادرِ خداببامرز احمد بابویه

اسبه حلوا. خونۀ احمد بابویه

عکس زیر: روستای اوسا. 19 اسفند 1396. ارسالی خلیل آهنگر