بهنام رجبی. ابوالفضل دارابکلایی. اسفند1396. ارسالی ام البنین دارابکلایی

حسن. 1 فروردین 1397. باغ تیرنگ گردی. ارسالی ام البنین دارابکلایی


بهنام سر قبر فاطمه1 فروردین 1397.

حسن رجبی. 1 فروردین 1397. باغ تیرنگ گردی

امیرمحمد سر قبر فاطمه

جالب است این صحنه حسن

و

و

و

و

و


و

و

و

کربلا. 21 اسفند 1396. حاج رضا دارابکلایی و امیر دارابکلایی


دارابکلا. این عکس ارسالی رنگین کمان

و

مرحوم شیخ روح الله حبیبی و همسرش صدرخاله

بهنام رجبی

نوه ام علی

و

و

و


دستخط روانشاد فاطمه در وصف پدر و مادرش

علی ما در شش ماهگی

نوه ام علی. اولین ایستادن

علی

علی 8 اسفند 1396.

عادل و علی. 23 اسفند 1396. قم

و

اسفند 96. محسن، امیرمحمد، ابوالفضل. میلاد

عارف. 23 اسفند 1396.

آخر اسفند 96. محسن، امیرمحمد، ابوالفضل سرقبر فاطمه

و

عاصم. تهران. اسفند 1396. بوستان نهج البلاغه

و

عاصم. رضوان. آخر اسفند 1396. تهران

و

عاصم. رضوان. آخر اسفند 1396. تهران

باجناقم عیسی

نوه ام علی 22 اسفند 96. در 7 ماهگی

عادل

و

و

و

عاصم و علی. دوم فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا

مهندس عاصم طالبی دارابی. نوروز 1397. روستای دارابکلا

عاصم. نوروز 1397. نمی دانم باد انداخت درخت را یا قاچاق چی ها؟

و

عاصم. 2 فرودین 1396. جنگل دارابکلا

و

و

و

و


و

و

و

(زندگینامۀ دامنه: اینجا)

دامنه. نوروز 1397. قم

قم. کتابخانۀ یادگار امام

و

و

و

                

و


      

و

و


و

و

و

و

دامنه. نوروز 1397. قم


و

و

و

و


دامنه. نوروز 1397. قم


و


و


و


و

دامنه. نوروز 1397. قم

             

دوم فروردین 1397. روز تولد

    

و

و

و