عرض ادب به خواهر امام رضا حضرت معصومه سلام الله علیهما
پیش از مسافرت به مشهد مقدس


در کنار قبر منوّر همۀ وجودم مادرم ملا زهرا آفاقی.

1 اردیبهشت 1397. مزار دارابکلایادتان گرامی ای پدر و مادر مهربان و بهتر از جانسر قبر روانشاد فاطمهپیش برادر بسیارمهربانم آقاحیدر. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلا

عکاس: دامنهدامنه. قبر یوسف. 1 اردیبهشت 1397. مزار دارابکلا


    


دامنه. فضل الله فضلی. ساری. خونۀ خواهرم طیّبه


و


دامنه. سیدعلی اصغر. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلادامنه. حاج سیدتقی شفیعی. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلا
اول اردیبهشت 1397. مزار دارابکلا. عکاس: دامنهدامنه انارقلت دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستدامنه. 1 اردیبهشت 1397. انارقلت دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست


     

و
یال نوردی جنوب شرقی دارابکلا. عکاس: جناب یک دوستدامنه. جناب یک دوست. انارقلت دارابکلاو

     

ووودامنه. علی طالبی مرحوم حاج محمددامنه. سیدمحمد سجادیوودامنه. شعبانعلی شاهمیری. ورزشگاه دارابکلا. عکاس: عبدالله محسنی


     

وجادّۀ گلستان. گالیکش کلاله اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهجنگل گلستان. اردیبهشت 1397. عکاس: دامنهجادّۀ شیروان فاروج. اردیبهشت 1397. عکاس: دامنه
حرم رضوی. صحن آزادی. عکاس: دامنه
دامنه. حرم رضوی. صحن نواب. سلام آقا و رهبر ما امام رضا
8 اردیبهشت 1397. عکاس:  امیر رضا


مشهد. هتل گلشن رضوی. 8 اردیبهشت 1397.

حاج رضا دارابکلایی. دامنه. امیر رضا. عکاس: رضوانهدامنه. علی دارابکلایی. مشهد. عکاس: امیرمحمد


     


ودامنه. امیرمحمد دارابکلایی. توت دار مشهدعلی دارابکلایی. آلاچیق هتل گلشن رضوی مشهد


     


و     


مشهد مقدس
هتل گلشن رضوی مشهد


وصحن کوثر به سمت هدایت مشهد مقدس