نوه ام علینوه ام علی در 8 ماهگی. 22 فروردین 1397رضوان رمضانی دارابیمسعود دارابکلاییعموتقی و مسعود دارابکلایی

عاصم 
24 فروردین 1397و

 


مزار دارابکلا. سر قبر فاطمه. 1397
و


     

و
آغاز روزهای غذاخوردن نوه ام علی

surprise

وسوغات مشهد برای نوه ام علی

frown

و

 

 

حیدر. شیخ باقر. مشهد مقدس. و عکس پدرم

عکس از دامنه

 

 

پسرم عارف. اخوی ام دکتر شیخ باقر و پسرش بهزاد

نیمه شعبان 12 اردیبهشت 1397

تالار آسمان میدان ولی عصر قم

عروسی محمدکاظم طاهری

 

 

کارت دعوت عروسی آقا محمدکاظم طاهری

 

 

و

 

عکس زیر: عاصم. 12 اردیبهشت 1397. تهران
عروسی پسرِ جناب حسن آقا صحرایی_حاجیه شمسی نبی زاده


تبریک می گویم به حسن آقا صحرایی و فامیل گرامی مان
حاجیه شمسی نبی زاده فرزند شهید ابراهیم نبی زاده

عاصم و دوستانش. 12 اردیبهشت 1397
عروسی پسر حسن صحرایی

عارف طالبی دارابی. دُبی. 26 اردیبهشت 1397

عارف طالبی دارابی. دُبی امارات. 26 اردیبهشت 1397
ابراز احساسات بهنام و امیرمحمد نسبت به فاطمه دارابکلایی
متن یادبود دامنه بر تابلوی اتاق فاطمه دارابکلایی 

ثبت درگذشت فاطمه دارابکلایی بر قرآن منزل شان توسط دامنه

دامنۀ ایام شباباخوی ام حیدراولین کارت بسیجی دامنه در سال 1359
دامنه. سال 1357. پیروزی انقلابوکارت های اعزام به جبهه دامنه 

دامنه. عکس سال 1357

و

 

 

کارت داخلی بیسجی دامنه در لشکر25 کربلا جبهه

 

 

و

و

 

و

 

 

لیف روح: قسمت 217. اینجا

 

 

نوه ام علی 22 اردیبهشت 1397. در آغاز 10 ماهگی

 

 

نوه ام علی در آغاز 10 ماهگی

 

 

و

 

 

اول ماه رمضان (27 اردیبهشت 1397)

 

 

دامنه. 26 اردیبهشت 1397. پاد. خیبر. قم

 

دامنه. 1397. قم

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

دامنه. 27 اردیبهشت 1397