قبر مرحوم حجت الاسلام سیدباقر سجادی

 

 

علی رحیمی

 

 

جناب دکتر مهدی براتعلی پور

 

 

دوست گرانقدر هم دانشگاهی ام جناب دکتر مهدی براتعلی پور

 

 

تَش کله هیمه جنگلی. در حفظ بوم زیست جنگل بکوشیم

 

 

سنه کوه. 13 بدر 1397.

 

 

و

 

 

دامنه. حاج سیدتقی شفیعی. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلا

 

 

دامنه. سیدعلی اصغر. 1 اردیبهشت 1397. دارابکلا

 

 

هَلی

 

 

علیرضا آهنگر. کرج

 

سیدمهدی حسینی. سال 1396.

 

سیدمهدی حسینی. سال 1396.

 

حمیدرضا شهابی

 

حمیدرضا شهابی

 

 

جناب رنگین کمان. اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست

 

 

حمید طالبی. علی بابویه. اردیبهشت 1397

 

 

و

 

 

شقایق دارابکلا

 

 

گل گنگل دارابکلا

 

 

و

 

 

رنگین کمان. اردیبهشت 1397. تشی لَت دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

 

 

اوسا زیر نگاه حمیدرضا

 

 

دامنه. سیدمحمد رئیسی سجادی. سیدعلی چشمه سر

1 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

اوسا 1 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست

 

 

لِسک

 

 

و

 

 

دامنه. باغ انارِ انارقلت ما 1 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست

 

      

 

و

 

     

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

ممنونم از جناب یک دوست بابت ثبت این یال نوردی

 

     

 

و

 

     

 

و

 

 

و

 

 

و

 

     

 

و

 

     

 

و

 

 

و

 

 

و