سه راه سورک دارابکلا اسلام آباد. 13 اردیبهشت 1397

عکاس: جناب یک دوست

 

 

و

 

     

 

پِتّلوس (=افعی) دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

 

     

 

گل های دارابکلا

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

غورزم حاج شعبون رَف بِن

 

 

و

 

 

و

 

 

13 اردیبهشت 1397

 

 

اسماعیل طالبی دارابی فرزند مرحوم حسنعلی. ارسالی رنگین کمان

 

 

و

 

 

مهدی پسرِ وحید مهاجر. نوۀ دختری پدرِشهید سیدمحمد عمادی

 

 

و

 

 

فاضل آهنگر حاج موسی اکبر

 

 

پسرِ موسی آهنگر (نوۀ شهید محمدحسین آهنگر)

 

 

و

 

اوسا و مُرسم در 28 اردیبهشت 1397. عکاس: جناب یک دوست

 

اوسا و مُرسم در 28 اردیبهشت 1397

 

 

نمایی از غروبگاه دارابکلا

 

دامنه و جناب یک دوست

 

دامنه و جناب یک دوست

 

عارف طالبی دارابی. دُبی. 26 اردیبهشت 1397

 

عارف طالبی دارابی. دُبی امارات. 26 اردیبهشت 1397

 

 

جنگل دارابکلا. پیش از ماه رمضان

اردیبهشت 1397

 

 

اصغر ابراهیمی

 

 

جناب یک دوست

 

 

و