عید فطر 25 خرداد 1397 جنگل روستای دارابکلا مسیر سنه کوه: از راست: جعفر رجبی. سیدابراهیم مسلمی. دامنه. مهدی مقتدایی.سیدعسکری شفیعی. جعفر آهنگر. محمدحسین آهنگر. سیدعلی اصغر. حسن آهنگر حاج مرتضی. هادی آهنگر. عکاس: مهدی آهنگر حاج مرتضی

 

 

و

 

 

از راست: مهدی مقتدایی. دامنه. عکاس: حسن آهنگر

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

عکاس: سید علی اصغر

 

 

دامنه. مهدی آهنگر حاج مرتضی. عکاس: سید علی اصغر

 

 

سه راهی مسیر سیرتا و سنه کوه جنگل دارابکلا

 

 

و

 

 

حسن آهنگر حاج مرتضی. عکاس: دامنه

 

 

جنگل دارابکلا. غروب 25 خرداد 1396

 

 

جادّۀ شاهرود به سبزوار


 

در این جاده باید با احتیاط رانندگی کرد و مراقب پوزپلنگ ایرانی بود

 

 

نمازخانۀ بزرگراه مشهد باغچه نیشابور. 24 خرداد 1397. عکاس: دامنه


 

قلمرو یوزپلنگ ایرانی. استان سمنان. 11 خرداد 1397. جاده میامی به سبزوار

 

 

قلمرو یوزپلنگ ایرانی. عکاس: دامنه

 

 

دشت میامی استان سمنان به به اسفراین خراسان شمالی

 

 

مزینان زادگاه دکتر علی شریعتی

 

 

و

 

 

جادّۀ شاهرود، مجن، گرگان. 24 خرداد 1397

 

 

جنگل مسیر توسکستان گرگان. 24 خرداد 1397. عکاس: دامنه

 

 

مسیر توسکستان گرگان. از طریق نمایش جی پی اس (راهیاب دنا). عکاس: دامنه

 

 

مسیر شاهرود توسکستان گرگان. روستای چهارباغ

 

 

شاهکوه سُفلی استان گلستان

 

 

دامنه. حرم امام رضا. بست نواب. 12 خرداد 1397. عکاس: زائر رهگذر

 

 

روستای تاش جاده توسکستان گرگان

 

 

جاده شاهرود مجن. 24 خرداد 1397

 

 

مسجد کردکوی 24 خرداد 1397. 29 ماه رمضان

 

 

جنگل اَبر شاهرود. 24 خرداد 1397. عکاس: دامنه

 

 

جادۀ کوهستانی شاهکوه گرگان

 

 

اول جاده توسکستان گرگان به شاهرود

 

 

جادّۀ آبسرد به ایوانکی 27 خرداد 1397. عکاس: دامنه

 

 

و


 

جادّۀ مخصوص زایران پیاده امام رضا. نیشابور_مشهد. 24 خرداد 1397

 

 

سبک خانه های قدیم ایرانی در سبزاور

 

 

قدمگاه جاده نیشابور. 24 خرداد 1397

 

 

اتوبان گرمسار به قم (حرم تا حرم) مسیر پیشوا ورامین

 

 

شهر آبسرد به ایوانکی 27 خرداد 1397.

 

 

اتوبان گرمسار_ قم

 

 

شُترهای مسیر اتوبان قم گرمسار مشهد

 

 

و

 

 

جادۀ آبسرد به ایوانکی 27 خرداد 1397

 

 

امامزاده عبدالحق شهر زیراب سوادکوه مازندران. 27 خرداد 1397. عکاس: دامنه

 

 

عبدالحق زیراب. عکاس: دامنه

 

 

امامزاده اسماعیل فیروزکوه/ 27 خرداد 1397

 

 

 

امامزاده اسماعیل فیروزکوه. 27 خرداد 1397


 

امازاده عبدالحقّ. زیراب سوادکوه


 

و

 

 

دامنه. حاج رضا دارابکلایی

 

 

امازاده عبدالحقّ. زیراب سوادکوه. 27 خرداد 1397. عکاس: دامنه

 

 

عاصم و علی

 

 

پنجره فولاد حرم رضوی. عکاس: دامنه

 

 

بالا: مقبره عبدالحق زیراب.  پایین: هتل گلشن رضوی مشهد

(کرانه)
 

قسمت دوم عکس ها: اینجا